Institute of Information Theory and Automation

Seminars

News  | Seminars ]

Title Date&Time
Controlled invariant modules over a ring or a semiring, with applications to control in manufacturing 04.12.2017 - 11:00
Delayed behavioural response in some simple epidemiological models - the emergence of endemic bubbles 24.11.2017 - 14:00
AS seminář: Návrh a aplikácia frézovacieho systému pre zvary potrubia 15.05.2017 - 11:00
AS seminar: Lazy-learning fully probabilistic decision making 24.04.2017 - 11:00
AS seminar: Identification of Thyroid Gland Activity in Radioiodine Therapy 06.03.2017 - 11:00
seminář AS: Jak uvést algoritmické obchodování do praxe? 30.01.2017 - 11:00
AS seminar: Selection of tuning parameter in sparse linear regression 12.12.2016 - 11:00
AS seminar: Tokamak plasma boundary estimation using Variational Bayes 07.11.2016 - 11:00
AS seminář: Using CMA-ES for tuning coupled PID controllers within models of combustion engines 03.10.2016 - 11:00
Seminář AS: Odhadování stavového modelu tepelné sítě s neznámými parametry 30.05.2016 - 11:00
seminář AS: Poznámky k použití běžné mnohorozměrné nelineární regresní analýzy k inverznímu modelování (Další metodický rozvoj výsledků grantu MV-VG20102013-018 pro potřeby rozhodování v krizových situacích) 04.04.2016 - 11:00
AS seminář: Probabilistic Distributed Industrial System Monitor 07.12.2015 - 11:00
AS seminář: Poměřování (ne)podobnosti pravděpodobnostních distribucí 02.11.2015 - 09:30
AS seminar: Markov Decision Process in Cellular Model of Evacuation 12.10.2015 - 11:00
seminář AS: Odhadování zdrojového členu při radiačním úniku 07.09.2015 - 11:00
Sips of SIP 02.02.2015 - 11:00
AS seminář: Pravděpodobnostní distribuovaný monitor - postup v řešení projektu 08.12.2014 - 11:00
AS seminář: Slepá separace a dekonvoluce dynamických medicínských studií 10.11.2014 - 11:00
CSKI seminar: Inverse modelling for source term reconstruction 20.10.2014 - 14:00
AS seminář: Distribuované dynamické odhadování v difuzních sítích 06.10.2014 - 11:00
Responsible for information: AS
Last modification: 04.01.2011
Institute of Information Theory and Automation