Institute of Information Theory and Automation

You are here

Seminars

News  | Seminars ]

Title
Applying mixtures and model averaging to forecasting oil price
Transfer learning between Bayesian filters
Generative deep models in anomaly detection
Controlled invariant modules over a ring or a semiring, with applications to control in manufacturing
Delayed behavioural response in some simple epidemiological models - the emergence of endemic bubbles
AS seminář: Návrh a aplikácia frézovacieho systému pre zvary potrubia
AS seminar: Identification of Thyroid Gland Activity in Radioiodine Therapy
seminář AS: Jak uvést algoritmické obchodování do praxe?
AS seminar: Selection of tuning parameter in sparse linear regression
AS seminar: Tokamak plasma boundary estimation using Variational Bayes
AS seminář: Using CMA-ES for tuning coupled PID controllers within models of combustion engines
Seminář AS: Odhadování stavového modelu tepelné sítě s neznámými parametry
seminář AS: Poznámky k použití běžné mnohorozměrné nelineární regresní analýzy k inverznímu modelování (Další metodický rozvoj výsledků grantu MV-VG20102013-018 pro potřeby rozhodování v krizových situacích)
AS seminář: Probabilistic Distributed Industrial System Monitor
AS seminář: Poměřování (ne)podobnosti pravděpodobnostních distribucí
AS seminar: Markov Decision Process in Cellular Model of Evacuation
seminář AS: Odhadování zdrojového členu při radiačním úniku
Sips of SIP
AS seminář: Pravděpodobnostní distribuovaný monitor - postup v řešení projektu
AS seminář: Slepá separace a dekonvoluce dynamických medicínských studií
2011-01-04 21:36