Institute of Information Theory and Automation

You are here

List of publications

Books and chapters

 1. Hallin M., Šiman MiroslavMultiple-output quantile regression , Handbook of Quantile Regression, p. 185-208 , Eds: Koenker Roger, Chernozhukov Victor, He Xuming, Peng Limin [2017] Download
 2. Schertzer E., Sun R., Swart Jan M.The Brownian web, the Brownian net, and their universality , Advances in Disordered Systems, Random Processes and Some Applications, p. 270-368 , Eds: Contucci Pierluigi, Giardina Cristian [2016] Download
 3. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrImproved variants of the FastICA algorithm , Advances in Independent Component Analysis and Learning Machines, p. 53-74 , Eds: Bingham Ella, Kaski Samuel, Laaksonen Jorma, Lampinen Jouko [2015] Download
 4. Pazák Tomáš, Kůrka P.Matematizace kontinua , Spor o matematizaci světa, p. 151-170 , Eds: Kůrka P., Matoušek A. [2011]
 5. Brzezniak Z., Goldys B., Ondreját MartinStochastic Geometric Partial Differential Equations , New Trends In Stochastic Analysis And Related Topics - A Volume in Honour of Professor K D Elworthy, p. 1-32 , Eds: Zhao Huaizhong, Truman Aubrey [2011] Download
 6. Hobza Tomáš, Morales D.Small Area Estimation of Poverty Proportions under Random Regression Coefficient Models , Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity, p. 315-328 , Eds: Pardo L., Balakrishnan N., Gil M. A. [2011] Download
 7. Michálek JiříZáklady statistického myšlení, Česká společnost pro jakost, (Praha 2011) [2011] Download
 8. Seidlerová I., Seidler JanJáchymover Uranerz und Radioaktivitaetsforschung um die Wende des 19./20. Jahrhunderts, Universitaetsverlag Chemnitz, (Chemnitz 2010) [2010] Download
 9. Vajda Igor, van der Meulen E.Goodness-of-Fit Criteria Based on Observations Quantized by Hypothetical and Empirical Percentiles , Handbook of Fitting Statistical Distributions with R, p. 1-56 , Eds: Karian Zaven A., Dudewicz Edward J. [2010] Download
 10. Michálek Jiří, Křepela J., Král J.Analýza výrobního procesu, Česká společnost pro jakost, (Praha 2010) Kvality/Quality/Qualitat [2010]
 11. Zvárová Jana, Svačina Š., Valenta Zdeněk, Berka Petr, Buchtela David, Jiroušek Radim, Malý Marek, Papíková Vendula, Peleška Jan, Rauch Jan, Vajda Igor, Veselý Arnošt, Zvára Jr. Karel, Zvolský MiroslavSystémy pro podporu lékařského rozhodování, Universita Karlova - nakladatelství Karolinum, (Praha 2009) Biomedicínská informatika vol.3 [2009] Download
 12. Michálek JiříVyhodnocování způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu, Centrum pro jakost a spolehlivost ve výrobě při ÚTIA AVČR, (Praha 2009) [2009] Download
 13. Zvárová Jana, Veselý Arnošt, Vajda IgorData, Information and Knowledge. Chapter I , Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications, p. 1-36 , Eds: Berka P., Rauch J., Zighed D.A. [2009]
 14. Fabian F., Horálek V., Král J., Křepela J., Michálek JiříVyužití podpory Microsoft Excel při aplikaci základních statistických metod, Česká společnost pro jakost o.s, (Praha 2009) Kvalita / Quality / Qualitat [2009]
 15. Vajda Igor, Liese F.f-divergences: Sufficiency, deficiency and testing of hypotheses , Advances in Inequalities from Probability Theory and Statistics, p. 113-149 , Eds: Barnett Neil, Dragomir Sever [2008] Download
 16. Vajda Igor, Grim JiříNeural networks , Systems Science and Cybernetics, p. 224-248 , Eds: Parra-Luna Francisco [2008] Download
 17. Volf PetrOn models of degradation and partial repairs , Advances in Mathematical Modeling for Reliability, p. 39-45 , Eds: Bedford Tim [2008]
 18. Seidlerová I., Seidler JanJáchymovská uranová ruda a výzkum radioaktivity na přelomu 19. a 20. století, Národní technické muzeum, (Praha 2007) Práce z dějin techniky a přírodních věd vol.16 [2007]
 19. Fabian F., Horálek V., Křepela J., Michálek Jiří, Chmelík V., Chodounský J., Král J.Statistické metody řízení jakosti, Česká společnost pro jakost, (Praha 2007) kvalita/quality/qualitat [2007]
 20. Víšek Jan ÁmosSelected Statistical Methods, Charles University, (Prague 2003) [2003]
 21. Benáček V., Víšek Jan ÁmosImpacts of the EU opening-up on a small open economy: An empirical study of Czech exports and imports , Enlarging the EU - The Trade Balance Effects, p. 3-29 , Eds: Karadeloglou P., Macmillan, (New York 2002) [2002]
 22. Grim Jiří, Boček Pavel, Pudil PavelInteraktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů se zaručenou ochranou anonymity dat , Manažerské rozhledy FM 2001. Sborník příspěvků, p. 13-18 , Eds: Pudil P., VŠE, (Jindřichův Hradec 2002) [2002]
 23. Hušková Marie, Picek J.M-tests for detection of structural changes in regression , Statistical Data Analysis Based on the L1-Norm and Related Methods, p. 213-227 , Eds: Dodge Y., Birkhäuser, (Basel 2002) [2002]
 24. Víšek Jan ÁmosJak je či jak by měla být vyučována statistica pro ekonomy , Výuka statistiky v České republice I, p. 1-6 , Eds: Antoch J. [2002]
 25. Horálek V., Král J., Křepela J., Michálek JiříZákladní statistické výpočty s podporou Microsoft Excel, ČSJ, (Praha 2001) [2001]
 26. Čížek P., Víšek Jan Ámos, Härdle W., Hlavka Z., Klinke S.Least trimmed squares , XploRe - Application Guide, p. 49-63, Springer, (Berlin 2000) [2000]
 27. Michálek JiříÚvod do teorie náhodných procesů, ČVUT, (Praha 2000) [2000]
 28. Prášková Z., Lachout PetrZáklady náhodných procesů, Karolinum, (Praha 1998) [1998]
 29. Lachout PetrTeorie pravděpodobnosti, Karolinum, (Praha 1998) [1998]
 30. Darbellay Georges A.Predictability: An information-theoretic perspective , Signal Analysis and Prediction, p. 249-262 , Eds: Prochazka A., Uhlir J., Rayner P. J. W., Kingsbury N. G., Birkhäuser, (Boston 1998) [1998]
 31. Hušková MarieLimit theorems for M-processes , Advances in Combinatorial Methods and Applications to Probability and Statistics, p. 522-534 , Eds: Balakrishnan N., Birkhäuser, (Boston 1997) Statistics in Industry and Technology. [1997]
 32. Hušková MarieL1- Test procedures for detection of change , L1- Statistical Procedures and Related Topics, p. 57-70 , Eds: Dodge Y., Institute of Mathematical Statistics, (California 1997) Lecture Notes Monograph Series. vol.31 [1997]
 33. Víšek Jan ÁmosContamination level and sensitivity of robust tests , Handbook of Statistics, p. 633-643 , Eds: Maddala G. S., Rao C. R., Elsevier, (Amsterdam 1997) [1997]
 34. Vajda IgorSelf Organization as a Synergism of Conservative and Liberal Behavior , Handbook of Systems Science, p. 171-180 , Eds: De Cleris M., European Systems Union, (Athens 1991) [1991]
 35. Janžura Martin, Otáhal Antonín, Vajda IgorTeorie informace, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, (Praha 1991) [1991]
 36. Lachout Petr, Michálek Jiří, Ullrich Milan, Víšek Jan Ámos, Volf PetrZáklady teorie pravděpodobnosti, ČVUT, (Praha 1991) [1991]
 37. Vajda IgorRényi Distances of Some Diffusion Processes , Probability Theory and Mathematical Statistics, p. 529-534 , Eds: Statulevičius V., Mokslas, (Vilnius 1990) [1990]
 38. Vajda Igor, Přibyl J.Error Statistics in Data Networks , Computer Networking, p. 145-153 , Eds: Csaba L., NorthHolland, (Amsterdam 1990) [1990]
 39. Vajda IgorAsymptotic Rate of Discrimination of Random Processes , Proceedings of 4th Prague Symposium on Asymptotic Statistics, p. 101-112 , Eds: Mandl P., Charles University, (Prague 1989) [1989]
 40. Vajda Igor, Liese F.Convex statistical distances, Teubner, (Leipzig 1987) Teubner-Texte zur Mathematik vol.95 [1987]
 41. Vajda IgorTeória informácie a štatistického rozhodovania, vydavatelství Alfa, (Bratislava 1982) epsilon [1982]

Journal articles

 1. Mach Tibor, Sturm A., Swart Jan M.A new characterization of endogeny , Mathematical Physics, Analysis and Geometry vol.21, [2018] Download
 2. Konieczny J., Kupsa Michal, Kwietniak D.Arcwise connectedness of the set of ergodic measures of hereditary shifts , Proceedings of the American Mathematical Society vol.146, 8 (2018), p. 3425-3438 [2018] Download
 3. Swart Jan M.Rigorous results for the Stigler-Luckock model for the evolution of an order book , Annals of Applied Probability vol.28, 3 (2018), p. 1491-1535 [2018] Download
 4. Čoupek P., Maslowski B., Ondreját MartinLp-valued stochastic convolution integral driven by Volterra noise , Stochastics and Dynamics vol.18, [2018] Download
 5. Sturm A., Swart Jan M.Pathwise duals of monotone and additive Markov processes , Journal of Theoretical Probability vol.31, 2 (2018), p. 932-983 [2018] Download
 6. Swart Jan M.A simple proof of exponential decay of subcritical contact processes , Probability Theory and Related Fields vol.170, p. 1-9 [2018] Download
 7. Hašková S., Volf PetrThe Contribution of Foreign Direct Investments to the Convergence of Regions in the Czech Republic. , Littera Scripta vol.10, 2 (2017), p. 23-33 [2017] Download
 8. Hudec TobiášIntertwining of the Wright-Fisher diffusion , Kybernetika vol.53, 4 (2017), p. 730-746 [2017] Download
 9. Brzezniak Z., Motyl E., Ondreját MartinInvariant measure for the stochastic Navier-Stokes equations in unbounded 2D domains , Annals of Probability vol.45, 5 (2017), p. 3145-3201 [2017] Download
 10. Volf PetrCompeting risk model with a non-traditional application , Informační bulletin České statistické společnosti vol.28, 1 (2017), p. 1-11 [2017] Download
 11. Boček Pavel, Šiman MiroslavDirectional quantile regression in R , Kybernetika vol.53, 3 (2017), p. 480-492 [2017] Download
 12. Swart Jan M.A simple rank-based Markov chain with self-organized criticality , Markov Processes and Related Fields vol.23, 1 (2017), p. 87-102 [2017] Download
 13. Seidler Jan, Žák F.A note on continuous-time stochastic approximation in infinite dimensions , Electronic Communications in Probability vol.22, [2017] Download
 14. Boček Pavel, Šiman MiroslavOn weighted and locally polynomial directional quantile regression , Computational Statistics vol.32, 3 (2017), p. 929-946 [2017] Download
 15. Tichavský Petr, Phan A. H., Cichocki A.Non-orthogonal tensor diagonalization , Signal Processing vol.138, 1 (2017), p. 313-320 [2017] Download
 16. Kalina JanHigh-dimensional data in economics and their (robust) analysis , Serbian Journal of Management vol.12, 1 (2017), p. 171-183 [2017] Download
 17. Kalina JanOn Locally Most Powerful Sequential Rank Tests , Sequential Analysis vol.36, 1 (2017), p. 111-125 [2017] Download
 18. Tichavský Petr, Phan A. H., Cichocki A.Numerical CP Decomposition of Some Difficult Tensors , Journal of Computational and Applied Mathematics vol.317, 1 (2017), p. 362-370 [2017] Download
 19. Formentin Marco, Swart Jan M.The limiting shape of a full mailbox , Alea (Rio de Janeiro) vol.13, 2 (2016), p. 1151-1164 [2016] Download
 20. Volf PetrOn Statistical Analysis of Competing Risks with Application to the Time of First Goal , Journal of Mathematics and Statistical Science, vol.2, 10 (2016), p. 606-623 [2016] Download
 21. Fajfrová Lucie, Gobron T., Saada E.Invariant measures of mass migration processes , Electronic Journal of Probability vol.21, 1 (2016), p. 1-52 [2016] Download
 22. Tichavský Petr, Phan A. H., Cichocki A.Partitioned Alternating Least Squares Technique for Canonical Polyadic Tensor Decomposition , IEEE Signal Processing Letters vol.23, 7 (2016), p. 993-997 [2016] Download
 23. Boček Pavel, Šiman MiroslavDirectional quantile regression in Octave (and MATLAB) , Kybernetika vol.52, 1 (2016), p. 28-51 [2016] Download
 24. Hallin M., Šiman MiroslavElliptical multiple-output quantile regression and convex optimization , Statistics & Probability Letters vol.109, 1 (2016), p. 232-237 [2016] Download
 25. Volf PetrMeasuring Information Loss in Managerial Decision , Academic Journal of Management Science Research vol.1, 1 (2016), p. 26-32 [2016] Download
 26. Brzezniak Z., Ondreját Martin, Seidler JanInvariant measures for stochastic nonlinear beam and wave equations , Journal of Differential Equations vol.260, 5 (2016), p. 4157-4179 [2016] Download
 27. Kessler D., Suweis S., Formentin Marco, Shnerb Nadav M.Neutral dynamics with environmental noise: age-size statistics and species lifetimes , Physical Review. E vol.92, 2 (2015) [2015] Download
 28. Hofmanová MartinaA Bhatnagar-Gross-Krook approximation to stochastic scalar conservation laws , Annales de L Institut Henri Poincare-Probabilites Et Statistiques vol.51, 4 (2015), p. 1500-1528 [2015] Download
 29. Baňas L., Brzezniak Z., Neklyudov M., Ondreját Martin, Prohl A.Ergodicity for a Stochastic Geodesic Equation in the Tangent Bundle of the 2D Sphere , Czechoslovak Mathematical Journal vol.65, 3 (2015), p. 617-657 [2015] Download
 30. Novák PetrRegression Models for Repairable Systems , Methodology and Computing in Applied Probability vol.17, 4 (2015), p. 963-972 [2015] Download
 31. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Tensor Deflation for CANDECOMP/PARAFAC - Part II: Initialization and Error Analysis , IEEE Transactions on Signal Processing vol.63, 22 (2015), p. 5939-5950 [2015] Download
 32. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Tensor Deflation for CANDECOMP/PARAFAC - Part I: Alternating Subspace Update Algorithm , IEEE Transactions on Signal Processing vol.63, 22 (2015), p. 5924-5938 [2015] Download
 33. Hallin M., Lu Z., Paindaveine D., Šiman MiroslavLocal bilinear multiple-output quantile/depth regression , Bernoulli vol.21, 3 (2015), p. 1435-1466 [2015] Download
 34. Volf PetrOn problem of competing risks and their identification , Informační bulletin České statistické společnosti vol.2015, p. 85-92 [2015] Download
 35. Novák PetrOdhady základního rizika v regresních modelech oprav , Informační bulletin České statistické společnosti vol.2015, p. 57-64 [2015] Download
 36. Collet F., Dai Pra P., Formentin MarcoCollective periodicity in mean-field models of cooperative behavior , Nodea-Nonlinear Differential Equations and Applications vol.22, 5 (2015), p. 1461-1482 [2015] Download
 37. Giometto A., Formentin Marco, Rinaldo A., Cohen J., Maritan A.Sample and population exponents of generalized Taylor’s law , Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol.112, 25 (2015), p. 7755-7760 [2015] Download
 38. Kupsa Michal, Starosta Š.On the partitions with Sturmian-like refinements , Discrete and Continuous Dynamical Systems vol.35, 8 (2015), p. 3483-3501 [2015]
 39. Sturm A., Swart Jan M.A particle system with cooperative branching and coalescence , Annals of Applied Probability vol.25, 3 (2015), p. 1616-1649 [2015] Download
 40. Balcar Bohuslav, Pazák Tomáš, Thümmel E.On Todorcevic orderings , Fundamenta Mathematicae vol.228, 2 (2015), p. 173-192 [2015] Download
 41. Hlubinka D., Šiman MiroslavOn generalized elliptical quantiles in the nonlinear quantile regression setup , Test vol.24, 2 (2015), p. 249-264 [2015] Download
 42. Haydn N., Kupsa MichalExample of a Non-standard Extreme Value Law , Ergodic Theory and Dynamical Systems vol.35, 6 (2015), p. 1902-1912 [2015] Download
 43. Volf Petr, Timková JanaOn selection of optimal stochastic model for accelerated life testing , Reliability Engineering & System Safety vol.131, 1 (2014), p. 291-297 [2014] Download
 44. Janžura MartinOn the Tsallis Entropy for Gibbs Random Fields , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.21, 33 (2014), p. 59-69 [2014] Download
 45. Janžura MartinAn efficient estimator for Gibbs random fields , Kybernetika vol.50, 6 (2014), p. 883-895 [2014] Download
 46. Timková JanaBayesian nonparametric estimation of hazard rate in monotone Aalen model , Kybernetika vol.50, 6 (2014), p. 849-868 [2014] Download
 47. Kotecký R., Sokal A.D., Swart Jan M.Entropy-driven phase transition in low-temperature antiferromagnetic Potts models , Communications in Mathematical Physics vol.330, 3 (2014), p. 1339-1394 [2014] Download
 48. Volf PetrOn precision of stochastic optimization based on estimates from censored data , Kybernetika vol.50, 3 (2014), p. 297-309 [2014] Download
 49. Sturm A., Swart Jan M.Subcritical contact processes seen from a typical infected site , Electronic Journal of Probability vol.19, 1 (2014) [2014] Download
 50. Šiman MiroslavMultivariate Process Capability Indices: A Directional Approach , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.43, 9 (2014), p. 1949-1955 [2014] Download
 51. Chabriel G., Kleinsteuber M., Moreau E., Shen H., Tichavský Petr, Yeredor A.Joint Matrices Decompositions and Blind Source Separation , IEEE Signal Processing Magazine vol.31, 3 (2014), p. 34-43 [2014] Download
 52. Vomlel Jiří, Tichavský PetrProbabilistic inference with noisy-threshold models based on a CP tensor decomposition , International Journal of Approximate Reasoning vol.55, 4 (2014), p. 1072-1092 [2014] Download
 53. Šiman MiroslavPrecision Index in the Multivariate Context , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.43, 2 (2014), p. 377-387 [2014] Download
 54. Schertzer E., Sun R., Swart Jan M.Stochastic flows in the Brownian web and net , Memoirs of the American Mathematical Society vol.227, 1065 (2014), p. 1-160 [2014] Download
 55. Ondreját Martin, Veraar M.Weak Characterizations of Stochastic Integrability and Dudley's Theorem in Infinite Dimensions , Journal of Theoretical Probability vol.27, 4 (2014), p. 1350-1374 [2014] Download
 56. Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Phan A. H., Cichocki A.A Two-Stage MMSE Beamformer for Underdetermined Signal Separation , IEEE Signal Processing Letters vol.20, 12 (2013), p. 1227-1230 [2013] Download
 57. Hofmanová MartinaDegenerate parabolic stochastic partial differential equations , Stochastic Processes and their Applications vol.123, 12 (2013), p. 4294-4336 [2013] Download
 58. Koldovský Zbyněk, Málek J., Tichavský Petr, Nesta F.Semi-Blind Noise Extraction Using Partially Known Position of the Target Source , IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing vol.21, 10 (2013), p. 2029-2041 [2013] Download
 59. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.CANDECOMP/PARAFAC Decomposition of High-Order Tensors Through Tensor Reshaping , IEEE Transactions on Signal Processing vol.61, 19 (2013), p. 4847-4860 [2013] Download
 60. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Fast Alternating LS Algorithms for High Order CANDECOMP/PARAFAC Tensor Factorizations , IEEE Transactions on Signal Processing vol.61, 19 (2013), p. 4834-4846 [2013] Download
 61. Hofmanová Martina, Seidler JanOn weak solutions of stochastic differential equations II , Stochastic Analysis and Applications vol.31, 4 (2013), p. 663-670 [2013] Download
 62. Hlubinka D., Šiman MiroslavOn elliptical quantiles in the quantile regression setup , Journal of Multivariate Analysis vol.116, 1 (2013), p. 163-171 [2013] Download
 63. Hofmanová MartinaStrong solutions of semilinear stochastic partial differential equations , Nodea-Nonlinear Differential Equations and Applications vol.20, 3 (2013), p. 757-778 [2013] Download
 64. Huang Y., Chen K., Deng Y., Jacobsen J. L., Kotecký R., Salas J., Sokal Alan D., Swart Jan M.Two-dimensional Potts antiferromagnets with a phase transition at arbitrarily large q , Physical Review. E vol.87 [2013] Download
 65. Swart Jan M.Noninvadability implies noncoexistence for a class of cancellative systems , Electronic Communications in Probability vol.18, 38 (2013), p. 1-12 [2013] Download
 66. Brzezniak Z., Ondreját MartinStochastic geometric wave equations with values in Riemannian homogeneous spaces , Annals of Probability vol.41, p. 1938-1977 [2013] Download
 67. Tichavský Petr, Phan A. H., Koldovský ZbyněkCramér-Rao-Induced Bounds for CANDECOMP/ PARAFAC Tensor Decomposition , IEEE Transactions on Signal Processing vol.61, 8 (2013), p. 1986-1997 [2013] Download
 68. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Low Complexity Damped Gauss-Newton algorithms for CANDECOMP/PARAFAC , SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications vol.34, 1 (2013), p. 126-147 [2013] Download
 69. Ondreját Martin, Seidler JanOn existence of progressively measurable modifications , Electronic Communications in Probability vol.18, 20 (2013), p. 1-6 [2013] Download
 70. Novák PetrGOODNESS-OF-FIT TEST FOR THE ACCELERATED FAILURE TIME MODEL BASED ON MARTINGALE RESIDUALS , Kybernetika vol.49, 1 (2013), p. 40-59 [2013] Download
 71. Stummer W., Vajda IgorOn Bregman Distances and Divergences of Probability Measures , IEEE Transactions on Information Theory vol.58, 3 (2012), p. 1277-1288 [2012] Download
 72. Broniatowski M., Vajda IgorDecomposable pseudodistances and applications in statistical estimation , Journal of Statistical Planning and Inference vol.142, 9 (2012), p. 2574-2585 [2012] Download
 73. Volf PetrOn two flexible methods of 2-dimensional regression analysis , ACC JOURNAL vol.18, 4 (2012), p. 154-164 [2012] Download
 74. Volf PetrOn precision of optimization in the case of incomplete information , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.19, 30 (2012), p. 170-184 [2012] Download
 75. Grzegorek P., Kupsa MichalExponential return times in a zero-entropy process , Communications on Pure and Applied Analysis vol.11, 3 (2012), p. 1361-1383 [2012] Download
 76. Athreya S. R., Swart Jan M.Systems of branching, annihilating, and coalescing particles , Electronic Journal of Probability vol.17, 80 (2012), p. 1-32 [2012] Download
 77. Šiman MiroslavOn Kendall's Autocorrelations , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.41, 10 (2012), p. 1733-1738 [2012] Download
 78. Zima Miroslav, Tichavský Petr, Paul K., Krajča V.Robust removal of short-duration artifacts in long neonatal EEG recordings using wavelet-enhanced ICA and adaptive combining of tentative reconstructions , Physiological Measurement vol.33, 8 (2012), p. 39-49 [2012] Download
 79. Paindaveine D., Šiman MiroslavComputing multiple-output regression quantile regions from projection quantiles , Computational Statistics vol.27, 1 (2012), p. 29-49 [2012] Download
 80. Paindaveine D., Šiman MiroslavComputing multiple-output regression quantile regions , Computational Statistics and Data Analysis vol.56, 4 (2012), p. 840-853 [2012] Download
 81. Hofmanová Martina, Seidler JanOn weak solutions of stochastic differential equations , Stochastic Analysis and Applications vol.30, 1 (2012), p. 100-121 [2012] Download
 82. McKeague I. W., López-Pintado S., Hallin M., Šiman MiroslavAnalyzing growth trajectories , Journal of Developmental Origins of Health and Disease vol.2, 6 (2011), p. 322-329 [2011] Download
 83. Hobza Tomáš, Morales D., Herrador M., Esteban M.D.A Fay-Herriot Model with Different Random Effect Variances , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.40, 5 (2011), p. 785-797 [2011] Download
 84. Šiman MiroslavOn exact computation of some statistics based on projection pursuit in a general regression context , Communications in Statistics - Simulation and Computation and Communications in Statistics Part B - Simulation and Computation vol.40, 6 (2011), p. 948-956 [2011] Download
 85. Paindaveine D., Šiman MiroslavOn directional multiple-output quantile regression , Journal of Multivariate Analysis vol.102, 2 (2011), p. 193-212 [2011] Download
 86. Brzezniak Z., Ondreját MartinWeak Solutions to Stochastic Wave Equations with Values in Riemannian Manifolds , Communications in Partial Differential Equations vol.36, 9 (2011), p. 1624-1653 [2011] Download
 87. Tichavský Petr, Koldovský ZbyněkFast and accurate methods of independent component analysis: A survey , Kybernetika vol.47, 3 (2011), p. 426-438 [2011] Download
 88. Volf PetrA stochastic model of progression of athletic records , IMA Journal of Management Mathematics vol.22, 2 (2011), p. 157-169 [2011]
 89. Swart Jan M.Intertwining of birth-and-death processes , Kybernetika vol.47, 1 (2011), p. 1-14 [2011] Download
 90. Tichavský Petr, Koldovský ZbyněkWeight adjusted tensor method for blind separation of underdetermined mixtures of nonstationary sources , IEEE Transactions on Signal Processing vol.59, 3 (2011), p. 1037-1047 [2011] Download
 91. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrTime-Domain Blind Separation of Audio Sources on the Basis of a Complete ICA Decomposition of an Observation Space , IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing vol.19, 2 (2011), p. 406-416 [2011] Download
 92. Kulik Natallia, Weignerová L., Filipi Tomáš, Pompach Petr, Novák Petr, Mrázek H., Slámová Kristýna, Bezouška K., Křen Vladimír, Ettrich RüdigerThe alpha-galactosidase type A gene aglA from Aspergillus niger encodes a fully functional alpha-N-acetylgalactosaminidase , Glycobiology vol.20, 11 (2010), p. 1410-1419 [2010]
 93. Knížek J., Tichý Petr, Beránek L., Šindelář Jan, Vojtěšek B., Bouchal P., Nenutil R., Dedík O.Note on Generating Orthogonal Polynomials and Their Application in Solving Complicated Polynomial Regression Tasks , International Journal of Mathematics and Computation vol.7, 10 (2010), p. 48-60 [2010]
 94. Grim Jiří, Hora Jan, Boček Pavel, Somol Petr, Pudil PavelStatistical Model of the 2001 Czech Census for Interactive Presentation , Journal of Official Statistics, 4 (2010), p. 1-23 [2010] Download
 95. Kotík Lukáš, Hlubinka D., Vencálek O.Weighted halfspace depth , Kybernetika, 1 (2010), p. 125-148 [2010] Download
 96. Novák PetrTesty dobré shody pro model zrychleného času v analýze přežití , Informační bulletin České statistické společnosti vol.22, 3 (2010), p. 89-93, 16. letní škola JČMF Robust 2010, (Králíky, CZ, 30.01.2010-05.02.2010) [2010] Download
 97. Timková JanaBernstein - Von Mises theorem and its application in survival analysis , Informační bulletin České statistické společnosti vol.22, 3 (2010), p. 115-122, 16. letní škola JČMF Robust 2010, (Králíky, CZ, 30.01.2010-05.02.2010) [2010] Download
 98. Seidler JanExponential estimates for stochastic convolutions in 2-smooth Banach spaces , Electronic Journal of Probability vol.15, 50 (2010), p. 1556-1573 [2010] Download
 99. Lachout PetrApproximative solutions of stochastic optimization problem , Kybernetika vol.46, 3 (2010), p. 513-523 [2010] Download
 100. Swart Jan M., Vrbenský KarelNumerical analysis of the rebellious voter model , Journal of Statistical Physics vol.140, 5 (2010), p. 873-899 [2010] Download
 101. Ondreját MartinStochastic nonlinear wave equations in local Sobolev spaces , Electronic Journal of Probability vol.15, 33 (2010), p. 1041-1091 [2010] Download
 102. Balcar Bohuslav, Pazák TomášQuotients of Boolean algebras and regular subalgebras , Archive for Mathematical Logic vol.49, 3 (2010), p. 329-342 [2010] Download
 103. Athreya S.R., Swart Jan M.Survival of contact processes on the hierarchical group , Probability Theory and Related Fields vol.147, 3 (2010), p. 529-563 [2010] Download
 104. Ondreját MartinStochastic wave equation with critical nonlinearities: Temporal regularity and uniqueness , Journal of Differential Equations vol.248, 7 (2010), p. 1579-1602 [2010] Download
 105. Víšek Jan ÁmosConsistency of the instrumental weighted variables , Annals of the Institute of Statistical Mathematics vol.61, 3 (2009), p. 543-578 [2009] Download
 106. Vajda IgorOn metric divergences of probability measures , Kybernetika vol.45, 6 (2009), p. 885-900 [2009] Download
 107. Koldovský Zbyněk, Málek J., Tichavský Petr, Deville Y., Hosseini S.Blind Separation of Piecewise Stationary NonGaussian Sources , Signal Processing vol.89, 12 (2009), p. 2570-2584 [2009] Download
 108. Funda T., Lstibůrek M., Lachout Petr, Klápště J., El-Kassaby Y. A.Optimization of combined genetic gain and diversity for collection and deployment of seed orchards crops , Tree Genetics & Genomes vol.5, 4 (2009), p. 583-593 [2009] Download
 109. Hobza Tomáš, Molina I., Morales D.Multi-sample Rényi test statistics , Brazilian Journal of Probability and Statistics vol.23, 2 (2009), p. 196-215 [2009] Download
 110. Hobza Tomáš, Pardo L., Morales D.Rényi statistics for testing equality of autocorrelation coefficients , Statistical Methodology vol.6, 4 (2009), p. 424-436 [2009] Download
 111. Šnupárková JanaWeak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion , Czechoslovak Mathematical Journal vol.59, 4 (2009), p. 879-907 [2009] Download
 112. Kraus DavidChecking proportional rates in the two-sample transformation model , Kybernetika vol.45, 2 (2009), p. 261-278 [2009] Download
 113. Kraus DavidAdaptive Neyman's smooth tests of homegeneity of two samples of survival data , Journal of Statistical Planning and Inference vol.139, 10 (2009), p. 3559-3569 [2009] Download
 114. Grzegorek P., Kupsa MichalReturn times in a process generated by a typical partition , Nonlinearity vol.22, 2 (2009), p. 371-379 [2009] Download
 115. Vajda Igor, Stummer W.On divergence of finite measures and their applicability in statistics and information theory , Statistics vol.44, 2 (2009), p. 169-187 [2009] Download
 116. Grim Jiří, Hora J., Somol Petr, Boček Pavel, Pudil P.Interaktivní statistický model dat ze sčítání lidu v České republice v r. 2001 , Statistika vol.89, 4 (2009), p. 285-299 [2009] Download
 117. Swart Jan M.The contact process seen from a typical infected site , Journal of Theoretical Probability vol.22, 3 (2009), p. 711-740 [2009] Download
 118. Schertzer E., Sun R., Swart Jan M.Special points of the Brownian net , Electronic Journal of Probability vol.14, p. 805-864 [2009] Download
 119. Volf PetrA random point process model for the score in sport matches , IMA Journal of Management Mathematics vol.20, 2 (2009), p. 121-131 [2009] Download
 120. Tichavský Petr, Yeredor A.Fast Approximate Joint Diagonalization Incorporating Weight Matrices , IEEE Transactions on Signal Processing vol.57, 3 (2009), p. 878-891 [2009] Download
 121. Harremoes P., Vajda IgorOn the Bahadur-efficient testing of uniformity by means of entropy , IEEE Transactions on Information Theory vol.54, 1 (2008), p. 321-331 [2008] Download
 122. Knížek J., Šindelář Jan, Půlpán Z., Vojtešek B., Nenutil R., Brožková K., Dražan V., Hubálek M., Beránek L.Test of the Hypothesis That One Group of Dependences is Consistent with Another Group of Dependences , Bulletin of Statistics & Economics, p. 2-18 [2008] Download
 123. Knížek J., Šindelář Jan, Beránek L., Vojtešek B., Nenutil R., Brožková K., Dražan V., Hubálek M., Kubáček L.Power Function for Tests of Null Hypotheses on Mutual Linear Regression Functions’ Relations , Bulletin of Statistics & Economics, p. 26-33 [2008] Download
 124. Dawson D.A., Greven A., den Hollander F., Sun R., Swart Jan M.The renormalization transformation for two-type branching models , Annales de L Institut Henri Poincare-Probabilites Et Statistiques vol.44, 6 (2008), p. 1038-1077 [2008] Download
 125. Hušková Marie, Meintanis S. G.Testing procedures based on the empirical characteristic functions II: k-sample problem, change point problem , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.39, p. 235-243 [2008] Download
 126. Hušková MarieTesting procedures based on the empirical characteristic functions I: Goodness-of-fit, testing for symmetry and independence , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.39, p. 225-233 [2008] Download
 127. Hobza T., Pardo L., Vajda IgorRobust median estimator in logisitc regression , Journal of Statistical Planning and Inference vol.138, 12 (2008), p. 3822-3840 [2008] Download
 128. Hobza Tomáš, Esteban M. D., Morales D., Marhuenda Y.Divergence-based tests for model diagnostic , Statistics & Probability Letters vol.78, 13 (2008), p. 1702-1710 [2008] Download
 129. Sturm A., Swart Jan M.Tightness of voter model interfaces , Electronic Communications in Probability vol.13, p. 165-174 [2008] Download
 130. Lachout PetrStability of stochastic optimization problem - nonmeasurable case , Kybernetika vol.44, 2 (2008), p. 259-276 [2008]
 131. Kůs V., Morales D., Vajda IgorExtensions of the parametric families of divergences used in statistical inference , Kybernetika vol.44, 1 (2008), p. 95-112 [2008]
 132. Sun R., Swart Jan M.The Brownian net , Annals of Probability vol.36, 3 (2008), p. 1153-1208 [2008]
 133. Šindelář Jan, Vajda Igor, Kárný MiroslavStochastic control optimal in the Kullback sense , Kybernetika vol.44, 1 (2008), p. 53-60 [2008] Download
 134. Vajda Igor, Harremoës P.On the Bahadur-efficient testing of uniformity by means of entropy , IEEE Transactions on Information Theory vol.54, p. 321-331 [2008]
 135. Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Oja E.Corrections to "Performance Analysis of the FastICA Algorithm and Cramér-Rao Bounds for Linear Independent Component Analysis" , IEEE Transactions on Signal Processing vol.56, 4 (2008), p. 1715-1716 [2008]
 136. Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Yeredor A., Gómez-Herrero G., Doron E.A Hybrid Technique for Blind Separation of Non-Gaussian and Time-Correlated Sources Using a Multicomponent Approach , IEEE Transactions on Neural Networks vol.19, 3 (2008), p. 421-430 [2008]
 137. Kraus DavidIdentifying nonproportional covariates in the Cox model , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.37, 4 (2008), p. 617-625 [2008]
 138. Sturm A., Swart Jan M.Voter models with heterozygosity selection , Annals of Applied Probability vol.18, 1 (2008), p. 59-99 [2008]
 139. Hausenblas E., Seidler JanStochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability , Stochastic Analysis and Applications vol.26, 1 (2008), p. 98-119 [2008]
 140. Janžura MartinMarginal problem, statistical estimation, and Möbius formula , Kybernetika vol.43, 5 (2007), p. 619-631 [2007]
 141. Vajda Igor, Zvárová JanaOn generalized entropies, Bayesian decisions and statistical diversity , Kybernetika vol.43, 5 (2007), p. 675-696 [2007]
 142. Hušková Marie, Meintanis S. G.Omnibus tests for the error distribution in the linear regression model , Statistics vol.41, 5 (2007), p. 363-376 [2007]
 143. Vajda IgorAsymptotic comparisons of divergence-based goodness-of-fit statistics , Publications of the Statistical Institute of the University of Paris vol.51, p. 49-66 [2007]
 144. Jarošová E., Michálek JiříDva způsoby vyhodnocení robustního návrhu , Forum Statisticum Slovacum, 2 (2007), p. 124-130, Prastan 2007, (Banská Bystrica, SK, 04.06.2007 - 08.06.2007) [2007]
 145. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrBlind instantaneous noisy mixture separation with best interference-plus-noise rejection , Lecture Notes in Computer Science vol.2007, p. 730-737, Independent Component Analysis and Signal Separation, (Londyn, GB, 09.09.2007-12.09.2007) [2007]
 146. Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Oja E.Speed and accuracy enhancement of linear ICA techniques using rational nonlinear functions , Lecture Notes in Computer Science vol.2007, 4666 (2007), p. 285-292, Independent Component Analysis and Signal Separation, (Londyn, GB, 09.09.2007-12.09.2007) [2007]
 147. Volf Petr, Szylar J.Matematické metody analýzy spolehlivosti v moderním informačním systému řízení údržby , IT Systems vol.2007, p. 2-3 [2007]
 148. Doron E., Yeredor A., Tichavský PetrCramer-Rao-Induced Bound for Blind Separation of Stationary Parametric Gaussian Sources , IEEE Signal Processing Letters vol.14, 6 (2007), p. 417-420 [2007]
 149. Horálek V., Křepela J., Michálek JiříStatistické metody řízení jakosti , Perspektivy jakosti vol.4, 1 (2007), p. 30-32 [2007]
 150. Kraus DavidData-driven smooth tests of the proportional hazards assumption , Lifetime Data Analysis vol.13, 1 (2007), p. 1-16 [2007]
 151. Vajda Igor, Stummer W.Optimal statistical decisions about some alternative financial models , Journal of Econometrics vol.137, 2 (2007), p. 441-471 [2007]
 152. Michálek Jiří, Křepela J.Regulační diagramy s rozšířenými mezemi , Informační bulletin České statistické společnosti vol.17, 4 (2006), p. 3-13 [2006]
 153. Vajda Igor, Morales D., Pardo L.On efficient estimation in continuous models based on finitely quantized observations , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.35, p. 1629-1653 [2006]
 154. Vajda Igor, Liese F., Morales D.Asymptotically sufficient partitions and quantizations , IEEE Transactions on Information Theory vol.52, 12 (2006), p. 5599-5606 [2006]
 155. Kupsa Michal, Chaumoitre V.k-limit laws of return and hitting times , Discrete and Continuous Dynamical Systems vol.15, 1 (2006), p. 73-86 [2006]
 156. Fajfrová LucieInfinite queueing system with tree structure , Kybernetika vol.42, 5 (2006), p. 585-604 [2006]
 157. Liese F., Vajda IgorOn divergences and informations in statistics and information theory , IEEE Transactions on Information Theory vol.52, 10 (2006), p. 4394-4412 [2006]
 158. Wong K. T., Tichavský Petr, Cheung S. K., Liao G.A new pre-processing technique to enhance single-user-type DS-CDMA detectors in "blind" space-time rake receivers , IEEE Transactions on Wireless Communications vol.5, 10 (2006), p. 2932-2944 [2006]
 159. Swart Jan M., Fleischmann K.Renormalization analysis of catalytic Wright-Fisher diffusions , Electronic Journal of Probability vol.2006, 11 (2006), p. 585-654 [2006]
 160. Hušková Marie, Meintanis S. G.Change-point analysis based on empirical characteristic functions of ranks , Sequential Analysis vol.2006, 25 (2006), p. 1-16 [2006]
 161. Hušková Marie, Meintanis S. G.Change point analysis based on empirical characteristic functions , Metrika vol.2006, 63 (2006), p. 145-168 [2006]
 162. Berlinet A., Vajda IgorOn asymptotic sufficiency and optimality of quantizations , Journal of Statistical Planning and Inference vol.136, 12 (2006), p. 4217-4237 [2006]
 163. Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Oja E.Efficient Variant of Algorithm FastICA for Independent Component Analysis Attaining the Cramer-Rao Lower Bound , IEEE Transactions on Neural Networks vol.17, 5 (2006), p. 1265-1277 [2006]
 164. Lachout PetrEpi-convergence almost surely, in probability and in distribution , Annals of Operations Research vol.142, 1 (2006), p. 187-214 [2006]
 165. Janžura Martin, Nielsen JanA simulated annealing-based method for learning Bayesian networks from statistical data , International Journal of Intelligent Systems vol.21, 3 (2006), p. 335-348 [2006]
 166. Volf PetrOn statistical analysis of compound point process , Austrian Journal of Statistics vol.35, p. 389-396 [2006]
 167. Víšek Jan ÁmosThe least trimmed squares. Part I: Consistency , Kybernetika vol.42, 1 (2006), p. 1-36 [2006]
 168. Zvárová Jana, Vajda IgorOn Genetic Information, Diversity and Distance , Methods of Information in Medicine vol.45, 2 (2006), p. 173-179 [2006]
 169. Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Oja E.Performance analysis of the FastICA algorithm and Cramér-Rao bounds for linear independent component analysis , IEEE Transactions on Signal Processing vol.54, 4 (2006), p. 1189-1203 [2006]
 170. Beneš Viktor, Bodlák M., Moller J., Waagepetersen R.A case study on point process modelling in disease mapping , Image Analysis and Stereology vol.24, 3 (2005), p. 159-168 [2005]
 171. Vajda Igor, Veselý Arnošt, Zvárová JanaOn the amount of information resulting from empirical and theoretical knowledge , Revista Mathématica Complutense vol.18, 2 (2005), p. 275-283 [2005]
 172. Hobza Tomáš, Molina I., Vajda IgorOn convergence of Fisher informations in continuous models with quantized observations , Test vol.14, 1 (2005), p. 151-179 [2005]
 173. Tichavský Petr, Wong K. T.Analytical derivation of finite-data-record performance of Wong-Lok-Lehnert-Zoltowski's DS-CDMA "blind" space-time receiver , IEEE Transactions on Signal Processing vol.53, 4 (2005), p. 1485-1499 [2005]
 174. Vajda Igor, van der Meulen E. C.On minimum divergence adaptation of discrete bivariate distributions to given marginals , IEEE Transactions on Information Theory vol.51, 1 (2005), p. 313-320 [2005]
 175. Paluš Milan, Novotná Dagmar, Tichavský PetrShifts of Seasons at the European Mid-latitudes: Natural Fluctuations Correlated with the North Atlantic Oscillations , Geophysical Research Letters vol.32, p. L12805 [2005]
 176. Horvath L., Hušková MarieTesting for changes using permutations of U-statistics , Journal of Statistical Planning and Inference vol.2005, 128 (2005), p. 351-371 [2005]
 177. Víšek Jan ÁmosSelection of robust methods. Numerical examples and results , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.21, 11 (2005), p. 1-58 [2005]
 178. Balcar Bohuslav, Jech Thomas, Pazák TomášComplete CCC Boolean Algebras, the order Sequential Topology, and a Problem of von Neumann , Bulletin of the London Mathematical Society vol.37, 6 (2005), p. 885-898 [2005]
 179. Balcar Bohuslav, Jech Thomas, Pazák TomášComplete ccc Boolean algebras, the order sequential topology, and a problem of von Neumann , Bulletin of the London Mathematical Society vol.37, 6 (2005), p. 885-898 [2005]
 180. Marek TomášOn invertibility of a random coefficient moving average model , Kybernetika vol.41, 6 (2005), p. 743-756 [2005]
 181. Morales D., Pardo L., Vajda IgorOn the optimal number of classes in the Pearson goodness-of-fit tests , Kybernetika vol.41, 6 (2005), p. 677-698 [2005]
 182. Volf PetrHazard rate model and statistical analysis of a compound point process , Kybernetika vol.41, 6 (2005), p. 773-786 [2005]
 183. Hušková Marie, Picek J.Some remarks on permutation type tests in linear models , Discussiones Mathematicae, Probability and Statistics vol.24, 1 (2004), p. 151-181 [2004]
 184. Volf PetrAn application of nonparametric Cox regression model in reliability analysis: A case study , Kybernetika vol.40, 5 (2004), p. 639-648 [2004]
 185. Liese F., Vajda IgorA general asymptotic theory of M-estimators II , Mathematical Methods of Statistics vol.13, 1 (2004), p. 82-95 [2004]
 186. Berkes I., Horvath L., Hušková Marie, Steinebach J.Applications of permutations to the simulations of critical values , Journal of Nonparametric Statistics vol.16, p. 197-216 [2004]
 187. Dobeš M., Machala L., Tichavský Petr, Pospíšil J.Human eye iris recognition using the mutual information , Optik vol.115, 9 (2004), p. 399-404 [2004]
 188. Lachout PetrA solution of an equation for indexed functions , Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica vol.45, 1 (2004), p. 3-8 [2004]
 189. Pawlas Zbyněk, Beneš ViktorOn the central limit theorem for the stationary Poisson process of compact sets , Mathematische Nachrichten vol.267, 1 (2004), p. 77-87 [2004]
 190. Hušková Marie, Neuhaus G.Change point analysis for censored data , Journal of Statistical Planning and Inference vol.126, 1 (2004), p. 207-223 [2004]
 191. Hušková MarieWeak invariance principles for regression rank statistics , Sequential Analysis vol.23, 1 (2004), p. 121-140 [2004]
 192. Morales D., Pardo L., Pardo M. C., Vajda IgorRényi statistics for testing composite hypotheses in general exponential models , Statistics vol.38, 2 (2004), p. 133-147 [2004]
 193. Tichavský Petr, Wong K. T.Quasi-fluid-mechanics-based quasi-Bayesian Cramer-Rao bounds for deformed towed-array direction finding , IEEE Transactions on Signal Processing vol.52, 1 (2004), p. 36-47 [2004]
 194. Tichavský Petr, Koldovský ZbyněkOptimal pairing of signal components separated by blind techniques , IEEE Signal Processing Letters vol.11, 2 (2004), p. 119-122 [2004]
 195. Volf PetrCox's regression model for dynamics of grouped unemployment data , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.10, 19 (2003), p. 151-162 [2003]
 196. Vajda Igor, Öesterreicher F.A new class of metric divergences on probability spaces and its applicability in statistics , Annals of the Institute of Statistical Mathematics vol.55, 3 (2003), p. 639-653 [2003]
 197. Beneš Viktor, Bodlák M., Hlubinka D.Stereology of extremes; bivariate models and computation , Methodology and Computing in Applied Probability vol.5, 3 (2003), p. 289-308 [2003]
 198. Vogel S., Lachout PetrOn continuous convergence and epi-convergence of random functions. Part II: Sufficient conditions and applications , Kybernetika vol.39, 1 (2003), p. 99-118 [2003]
 199. Vogel S., Lachout PetrOn continuous convergence and epi-convergence of random functions. Part I: Theory and relations , Kybernetika vol.39, 1 (2003), p. 75-98 [2003]
 200. Lachout PetrOn linear transformations of Wiener process , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.26, 1 (2003), p. 1-9 [2003]
 201. Morales D., Pardo L., Vajda IgorAsymptotic laws for disparity statistics in product multinomial models , Journal of Multivariate Analysis vol.85, 3 (2003), p. 335-360 [2003]
 202. Morales D., Pardo L., Pardo M. C., Vajda IgorLimit laws for disparities of spacings , Journal of Nonparametric Statistics vol.15, 3 (2003), p. 325-342 [2003]
 203. Pardo M. C., Vajda IgorOn asymptotic properties of information-theoretic divergences , IEEE Transactions on Information Theory vol.49, 7 (2003), p. 1860-1868 [2003]
 204. Vajda IgorAsymptotic laws for stochastic disparity statistics , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.26, 1 (2003), p. 1-12 [2003]
 205. Šindelář Jan, Knížek JiříOn unequally spaced AR(1) process , Kybernetika vol.39, 1 (2003), p. 13-27 [2003]
 206. Janžura MartinOn the exponential representation problem , Soft Computing vol.7, 5 (2003), p. 321-327 [2003]
 207. Liese F., Vajda IgorOn square root of n-consistency and asymptotic normality of consistent estimators in models with independent observations , Rostocker Mathematisches Kolloquium vol.57, 3 (2003), p. 3-51 [2003]
 208. Mayoral A. M., Morales D., Morales J., Vajda IgorOn efficiency of estimation and testing with data quantized to fixed number of cells , Metrika vol.57, 1 (2003), p. 1-27 [2003]
 209. Hobza Tomáš, Molina I., Morales D.Likelihood divergence statistics for testing hypotheses in familial data , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.32, 2 (2003), p. 415-434 [2003]
 210. Liese F., Vajda IgorA general asymptotic theory of M-estimators I , Mathematical Methods of Statistics vol.12, 4 (2003), p. 454-477 [2003]
 211. Prokešová MichaelaBayesian MCMC estimation of the rose of directions , Kybernetika vol.39, 6 (2003), p. 703-718 [2003]
 212. Pawlas ZbyněkCentral limit theorem for random measures generated by stationary processes of compact sets , Kybernetika vol.39, 6 (2003), p. 681-701 [2003]
 213. Víšek Jan ÁmosDurbin-Watson statistic in robust regression , Probability and Mathematical Statistics vol.23, 2 (2003), p. 435-448 [2003]
 214. Šindelář Jan, Boček PavelKolmogorov complexity, pseudorandom generators and statistical models testing , Kybernetika vol.38, 6 (2002), p. 747-759 [2002]
 215. Šindelář Jan, Boček PavelKolmogorov complexity and probability measures , Kybernetika vol.38, 6 (2002), p. 729-745 [2002]
 216. Molina I., Morales D., Pardo L., Vajda IgorOn size increase for goodness of fit tests when observations are positively dependent , Statistics & Decisions vol.20, 4 (2002), p. 399-414 [2002]
 217. Berlinet A., Hobza Tomáš, Vajda IgorAsymptotics for generalized piecewise linear histograms , Publications de l'Institut de Statistique de l'Universite de Paris vol.34, 3 (2002), p. 3-19 [2002]
 218. Hušková Marie, Neuhaus G.Some simple unconditional and conditional tests for testing tumour onset times , Statistics & Decisions vol.20, p. 297-308 [2002]
 219. Berlinet A., Hobza Tomáš, Vajda IgorGeneralized piecewise linear histograms , Statistica Neerlandica vol.56, 3 (2002), p. 301-313 [2002]
 220. Volf PetrO heterogenitě v modelech pro intenzity výskytu událostí , Informační bulletin České statistické společnosti vol.13, 2 (2002), p. 3-12 [2002]
 221. Víšek Jan ÁmosThe least weighted squares II. Consistency and asymptotic normality , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.9, 16 (2002), p. 1-28 [2002]
 222. Víšek Jan ÁmosThe least weighted squares I. The asymptotic linearity of normal equations , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.9, 15 (2002), p. 31-58 [2002]
 223. Hušková Marie, Steinebach J.Asymptotic tests for gradual changes , Statistics & Decisions vol.20, 1 (2002), p. 137-151 [2002]
 224. Vajda IgorOn convergence of information contained in quantized observations , IEEE Transactions on Information Theory vol.48, 8 (2002), p. 2163-2172 [2002]
 225. Janžura Martin, Boček PavelRelative asymptotic efficiency of the maximum pseudolikelihood estimate for Gauss-Markov random fields , Statistical Inference for Stochastic Processes vol.5, 2 (2002), p. 179-197 [2002]
 226. Víšek Jan ÁmosSensitivity analysis of M-estimates of nonlinear regression model: Influence of data subsets , Annals of the Institute of Statistical Mathematics vol.54, 2 (2002), p. 261-290 [2002]
 227. Beirlant J., Berlinet A., Biau G., Vajda IgorDivergence-type errors of smooth Barron-type density estimators , Test vol.11, 1 (2002), p. 191-217 [2002]
 228. Vajda Igor, Gyorfi L.Asymptotic distribution for goodness-of-fit statistics in a sequence of multinomial models , Statistics & Probability Letters vol.56, 1 (2002), p. 57-67 [2002]
 229. Esteban M. D., Castellanos M. E., Morales D., Vajda IgorMonte Carlo comparison of four normality tests using different entropy estimates , Communications in Statistics - Simulation and Computation and Communications in Statistics Part B - Simulation and Computation vol.30, 4 (2001), p. 761-785 [2001]
 230. Víšek Jan ÁmosSelecting regression model , Probability and Mathematical Statistics vol.21, 2 (2001), p. 467-492 [2001]
 231. Víšek Jan ÁmosDurbin-Watson statistic for the least trimmed squares , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.8, 14 (2001), p. 1-40 [2001]
 232. Hušková MarieSome invariant test procedures for detection of structural changes; behavior under alternatives , Kybernetika vol.37, 6 (2001), p. 669-684 [2001]
 233. Boček Pavel, Feglar T., Janžura Martin, Vajda IgorPrognosis and optimization of homogeneous Markov message handling networks , Kybernetika vol.37, 6 (2001), p. 625-646 [2001]
 234. Menéndez M. L., Pardo L., Vajda IgorMinimum disparity estimators for discrete and continuous models , Applications of Mathematics vol.46, 6 (2001), p. 439-466 [2001]
 235. Tichavský Petr, Wong K. T., Zoltowski M.Near-field/far-field azimuth and elevation angle estimation using a single vector hydrophone , IEEE Transactions on Signal Processing vol.49, 11 (2001), p. 2498-2510 [2001]
 236. Šimandl M., Královec J., Tichavský PetrFiltering, predictive, and smoothing Cramér-Rao bounds for discrete-time nonlinear dynamic systems , Automatica vol.37, 11 (2001), p. 1703-1716 [2001]
 237. Hušková Marie, Slabý A.Permutation tests for multiple changes , Kybernetika vol.37, 5 (2001), p. 605-622 [2001]
 238. Hlawiczková M., Gokhale A., Beneš ViktorBias of a length density estimator based on vertical projections , Journal of Microscopy vol.204, 3 (2001), p. 226-231 [2001]
 239. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorApproximations to powers of phi-disparity goodness-of-fit tests , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.30, 1 (2001), p. 105-134 [2001]
 240. Vajda IgorOptimization of Barron density estimates under the chi-square criterion , Statistical Review vol.5, 2 (2001), p. 395-396 [2001]
 241. Berlinet A., Vajda IgorNonnegative piecewise linear histograms , Statistics vol.35, 4 (2001), p. 295-317 [2001]
 242. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorMinimum divergence estimators based on grouped data , Annals of the Institute of Statistical Mathematics vol.53, 2 (2001), p. 277-288 [2001]
 243. Beirlant J., Devroye L., Györfi L., Vajda IgorLarge deviations of divergence measures on partitions , Journal of Statistical Planning and Inference vol.93, p. 1-16 [2001]
 244. Györfi L., Vajda IgorA class of modified Pearson and Neyman statistics , Statistics & Decisions vol.19, p. 239-251 [2001]
 245. Beneš Viktor, Hlawiczková M., Gokhale A. M., Vander Voort G. F.Anisotropy estimation properties for microstructural models , Materials Characterization vol.46, p. 93-98 [2001]
 246. Hurt J., Lachout Petr, Pfeifer D.On an estimation problem for type I censored spatial poisson processes , Kybernetika vol.37, 1 (2001), p. 103-108 [2001]
 247. Michálek JiříNový pohled na Shewhartovy regulační diagramy , Automa vol.7, p. 10-12 [2001]
 248. Vajda Igor, van der Meulen E. C.Optimization of Barron density estimates , IEEE Transactions on Information Theory vol.47, 5 (2001), p. 1867-1883 [2001]
 249. Víšek Jan ÁmosCombining forecasts using the least trimmed squares , Kybernetika vol.37, 2 (2001), p. 183-204 [2001]
 250. Hobza T., Vajda IgorOn the Newcomb-Benford law in models of statistical data , Revista Mathématica Complutense vol.14, 2 (2001), p. 1-13 [2001]
 251. Volf Petr, Linka A.A counting process model of survival of parallel load-sharing system , Kybernetika vol.37, 1 (2001), p. 47-60 [2001]
 252. Morales D., Pardo L., Pardo M. C., Vajda IgorExtension of the Wald statistic to models with dependent observations , Metrika vol.52, 2 (2000), p. 97-113 [2000]
 253. Volf Petr, Linka A.On reliability of system composed from parallel units subject to increasing load , International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering vol.7, 4 (2000), p. 271-284 [2000]
 254. Hušková MarieSome invariant test procedures for detection of structural changes , Kybernetika vol.36, 4 (2000), p. 401-414 [2000]
 255. van Es A. J., Helmers R., Hušková MarieOn a crossroad of resampling plans: bootstrapping elementary symmetric polynomials , Statistica Neerlandica vol.54, 1 (2000), p. 100-110 [2000]
 256. Darbellay Georges A., Sláma MarekForecasting the short-term demand for electricity. Do neural networks stand a better chance? , International Journal of Forecasting vol.16, 1 (2000), p. 71-83 [2000]
 257. Darbellay Georges A., Wuertz D.The entropy as a tool for analysing statistical dependences in financial time series , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.287, p. 429-439 [2000]
 258. Víšek Jan ÁmosOn the diversity of estimates , Computational Statistics and Data Analysis vol.34, 2 (2000), p. 67-89 [2000]
 259. Beneš Viktor, Hlawiczková M., Voleník K.Stereological estimation of integral mixed curvature with application , Journal of Microscopy vol.200, 1 (2000), p. 26-31 [2000]
 260. Darbellay Georges A., Vajda IgorEntropy expressions for multivariate continuous distributions , IEEE Transactions on Information Theory vol.46, 2 (2000), p. 709-712 [2000]
 261. Berlinet A., Liese F., Vajda IgorNecessary and sufficient conditions for consistency of M-estimates in regression models with general errors , Journal of Statistical Planning and Inference vol.89, p. 243-267 [2000]
 262. Volf Petr, Linka A., Picek J.On Mathematical Approach to Circle Fitting Problem in the Analysis of RICH Detector Data , Czechoslovak Journal of Physics vol.50, p. 365-370 [2000]
 263. Lachout Petr, Paulauskas V.On the second-order asymptotic distribution of M-estimators , Statistics & Decisions vol.18, 2 (2000), p. 231-257 [2000]
 264. Beneš Viktor, Gokhale A. M.Planar anisotropy revisited , Kybernetika vol.36, 2 (2000), p. 149-164 [2000]
 265. Morales D., Pardo L., Vajda IgorRényi statistics in directed families of exponential experiments , Statistics vol.34, 1 (2000), p. 151-174 [2000]
 266. Volf PetrOn cumulative process model and its statistical analysis , Kybernetika vol.36, 2 (2000), p. 165-176 [2000]
 267. Vajda IgorOn consistency of M-estimators in models with a linear substructure: Part 2 , Discussiones Mathematicae vol.19, 2 (1999), p. 375-392 [1999]
 268. Vajda IgorOn consistency of M-estimators in models with a linear substructure: Part 1 , Discussiones Mathematicae vol.19, 2 (1999), p. 355-373 [1999]
 269. Víšek Jan ÁmosThe least trimmed squares - random carriers , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.6, 10 (1999), p. 1-30 [1999]
 270. Víšek Jan ÁmosRobust estimation of regression model , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.6, 9 (1999), p. 57-79 [1999]
 271. Darbellay Georges A.An estimator of the mutual information based on a criterion for independence , Computational Statistics and Data Analysis vol.32, 1 (1999), p. 1-17 [1999]
 272. Darbellay Georges A., Vajda IgorEstimation of the information by an adaptive partitioning of the observation space , IEEE Transactions on Information Theory vol.45, 4 (1999), p. 1315-1321 [1999]
 273. Janžura MartinOn the concept of the asymptotic Rényi distances for random fields , Kybernetika vol.35, 3 (1999), p. 353-366 [1999]
 274. Janžura MartinAsymptotic Rényi distances for random fields: Properties and applications , Kybernetika vol.35, 4 (1999), p. 507-525 [1999]
 275. Nehorai A., Tichavský PetrCross-product algorithms for source tracking using an EM vector sensor , IEEE Transactions on Signal Processing vol.47, 10 (1999), p. 2863-2867 [1999]
 276. Michálek JiříThe Rényi distances of Gaussian measures , Kybernetika vol.35, 3 (1999), p. 352-333 [1999]
 277. Liese F., Vajda IgorM-estimators of structural parameters in pseudolinear models , Applications of Mathematics vol.44, 4 (1999), p. 245-270 [1999]
 278. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorInference about stationary distributions of Markov chains based on divergences with observed frequencies , Kybernetika vol.35, 3 (1999), p. 265-280 [1999]
 279. Tichavský Petr, Händel P.Multicomponent polynomial phase signal analysis using a tracking algorithm , IEEE Transactions on Signal Processing vol.47, 5 (1999), p. 1390-1395 [1999]
 280. Hušková MarieGradual changes versus abrupt changes , Journal of Statistical Planning and Inference vol.76, 1 (1999), p. 109-125 [1999]
 281. Vajda Igor, van der Meulen E. C.The chi-square error of Barron estimator of regular density is asymptotically normal , Publications of the Institute of Statistics of the University of Paris vol.42, p. 93-110 [1998]
 282. Berlinet A., Vajda Igor, van der Meulen E. C.About the asymptotic accuracy of Barron density estimates , IEEE Transactions on Information Theory vol.44, 3 (1998), p. 999-1009 [1998]
 283. Vajda Igor, Grim JiříAbout the maximum information and maximum likelihood principles in neural networks , Kybernetika vol.34, 4 (1998), p. 485-494 [1998]
 284. Vajda Igor, Lonek B., Nikolov V., Veselý A.Neural network realizations of Bayes decision rules for exponentially distributed data , Kybernetika vol.34, 5 (1998), p. 497-514 [1998]
 285. Comets F., Janžura MartinA central limit theorem for conditionally centered random fields with an application to Markov fields , Journal of Applied Probability vol.35, 3 (1998), p. 608-621 [1998]
 286. Györfi L., Liese F., Vajda Igor, van der Meulen E. C.Distribution estimates consistent in x2-divergence , Statistics vol.32, p. 31-57 [1998]
 287. Tichavský Petr, Boček PavelDetection of influential points by convex hull volume minimization , Kybernetika vol.34, 5 (1998), p. 515-534 [1998]
 288. Darbellay Georges A.A note on the volatility term structure in short rate models , ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, p. 885-886 [1998]
 289. Víšek Jan ÁmosRobust constrained combinations of forecasts , Bulletin of the Czech Econometric Society, p. 53-80 [1998]
 290. Vajda IgorGlobal information in statistical experiments and consistency of likelihood-based estimates and tests , Kybernetika vol.34, 3 (1998), p. 245-263 [1998]
 291. Janžura Martin, Boček PavelA method for knowledge integration , Kybernetika vol.34, 1 (1998), p. 41-55 [1998]
 292. Michálek JiříMaximum likelihood principle and I-divergence: Discrete time observations , Kybernetika vol.34, 3 (1998), p. 265-288 [1998]
 293. Michálek JiříMaximum likelihood principle and I-divergence: Continuous time observations , Kybernetika vol.34, 3 (1998), p. 289-308 [1998]
 294. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorTwo approaches to grouping of data and related disparity statistics , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.27, 3 (1998), p. 609-633 [1998]
 295. Tichavský Petr, Muravchik C., Nehorai A.Posterior Cramér-Rao bounds for discrete-time nonlinear filtering , IEEE Transactions on Signal Processing vol.46, 5 (1998), p. 1386-1396 [1998]
 296. Händel P., Tichavský Petr, Savaresi S. M.Large error recovery for a class of frequency tracking algorithms , International Journal of Adaptive Control and Signal Processing vol.12, 5 (1998), p. 417-436 [1998]
 297. Swami A., Tichavský PetrStrong ergodicity conditions for the n-th order moment (cumulant) of multiple sinusoids , Signal Processing vol.65, 2 (1998), p. 257-266 [1998]
 298. Vajda Igor, van der Meulen E. C.Global statistical information in exponential experiments and selection of exponential models , Applications of Mathematics vol.43, 1 (1998), p. 23-51 [1998]
 299. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorAsymptotic distributions of phi-divergences of hypothetical and observed frequencies on refined partitions , Statistica Neerlandica vol.52, 1 (1998), p. 71-89 [1998]
 300. Rubio A. M., Víšek Jan ÁmosEstimating the contamination level of data in the framework of linear regression analysis , Qüestiió vol.21, p. 9-36 [1997]
 301. Rukhin A. L., Vajda IgorChange-point estimation as a nonlinear regression problem , Statistics vol.30, p. 181-200 [1997]
 302. Víšek Jan ÁmosDiagnostics of regression subsample stability , Probability and Mathematical Statistics vol.17, 2 (1997), p. 231-257 [1997]
 303. Vajda Igor, Janžura MartinOn asymptotically optimal estimates for general observations , Stochastic Processes and their Applications vol.72, 1 (1997), p. 27-45 [1997]
 304. Vajda Igor, Veselý A.Perceptron approximations to Bayesian descrimination and classification of random signals , Neural Network World vol.3, 4 (1997), p. 305-323 [1997]
 305. Darbellay Georges A., Finardi M.Could nonlinear dynamics contribute to intra-day risk management? , European Journal of Finance vol.3, 4 (1997), p. 311-324 [1997]
 306. Darbellay Georges A., Sláma MarekHow nonlinear is your time series? A new method and a case study , Neural Network World, p. 483-493 [1997]
 307. Händel P., Tichavský PetrAsymptotic noise gain of polynomial predictors , Signal Processing vol.62, 2 (1997), p. 247-250 [1997]
 308. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorTesting in stationary models based on divergences of observed and theoretical frequencies , Kybernetika vol.33, 5 (1997), p. 465-475 [1997]
 309. Morales D., Pardo L., Vajda IgorSome new statistics for testing hypotheses in parametric models , Journal of Multivariate Analysis vol.62, 1 (1997), p. 137-168 [1997]
 310. Händel P., Tichavský PetrFrequency rate estimation at high SNR , IEEE Transactions on Signal Processing vol.45, 8 (1997), p. 2101-2105 [1997]
 311. Pardo M. C., Vajda IgorAbout distances of discrete distributions satisfying the data processing theorem of information theory , IEEE Transactions on Information Theory vol.43, 4 (1997), p. 1288-1293 [1997]
 312. Tichavský Petr, Nehorai A.Comparative study of four adaptive frequency trackers , IEEE Transactions on Signal Processing vol.45, 6 (1997), p. 1473-1484 [1997]
 313. Tichavský Petr, Händel P.Recursive estimation of frequencies and frequency rates of multiple cisoids in noise , Signal Processing vol.58, 2 (1997), p. 117-129 [1997]
 314. Janžura MartinAsymptotic results in parameter estimation for Gibbs random fields , Kybernetika vol.33, 2 (1997), p. 133-159 [1997]
 315. Darbellay Georges A., Sláma MarekHow Nonlinear is Your Time Series? A New Method and Case Study , Neural Network World vol.7, p. 483-493, PASE'97. International Workshop on Parallel Applications in Statistics and Economics /6./, (Mariánské Lázně, CZ, 09.11.1997-12.11.1997) [1997]
 316. Rukhin A. L., Vajda IgorThe error probability, entropy, and equivocation when the number of input messages increases , IEEE Transactions on Information Theory vol.42, 6 (1996), p. 2228-2231 [1996]
 317. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorAbout divergence-based goodness-of-fit tests in the Dirichlet-multinomial model , Communications in Statistics - Theory and Methods vol.25, 5 (1996), p. 1119-1133 [1996]
 318. Györfi L., Vajda Igor, van der Meulen E. C.Minimum Kolmogorov distances estimates for multivariate parametrized families , American Journal of Mathematical and Management Sciences vol.16, p. 167-191 [1996]
 319. Morales D., Pardo L., Vajda IgorDivergence between various estimates of quantized information sources , Kybernetika vol.32, 4 (1996), p. 395-407 [1996]
 320. Györfi L., Vajda Igor, van der Meulen E. C.Minimum Kolmogorov distance estimates of parameters and parametrized distributions , Metrika vol.43, 3 (1996), p. 237-255 [1996]
 321. Morales D., Pardo L., Vajda IgorUncertainty of discrete stochastic systems: General theory and statistical inference , IEEE Transactions on Systems. Man and Cybernetics. Part A: Systems and Humans vol.26, 6 (1996), p. 681-697 [1996]
 322. Volf PetrAnalysis of generalized residuals in hazard regression models , Kybernetika vol.32, 5 (1996), p. 501-510 [1996]
 323. Hušková MarieEstimation of a change in linear models , Statistics & Probability Letters vol.26, 1 (1996), p. 13-24 [1996]
 324. Lachout PetrPeriodic transformations of the sample average reciprocal value , Kybernetika vol.32, 5 (1996), p. 511-520 [1996]
 325. Víšek Jan ÁmosSensitivity analysis of M-estimates , Annals of the Institute of Statistical Mathematics vol.48, 3 (1996), p. 469-495 [1996]
 326. Lachout PetrWeak convergence in Hoffmann-Jorgensen sense , Acta Universitatis Carolinae vol.37, 1 (1996), p. 3-10 [1996]
 327. Rubio A. M., Víšek Jan ÁmosA note on asymptotic linearity of M-statistics in nonlinear models , Kybernetika vol.32, 4 (1996), p. 353-374 [1996]
 328. Augilar L. Z., Rubio A. M., Víšek Jan ÁmosCombining forecasts using constrained M-estimators , Bulletin of the Czech Econometric Society, p. 61-72 [1996]
 329. Michálek JiříRobust methods in exponential smoothing , Kybernetika vol.32, 3 (1996), p. 289-306 [1996]
 330. Janžura Martin, Koski T., Otáhal AntonínMinimum entropy of error estimation for discrete random variables , IEEE Transactions on Information Theory vol.42, 4 (1996), p. 1193-1201 [1996]
 331. Víšek Jan ÁmosOn high breakdown point estimation , Computational Statistics vol.11, p. 137-146 [1996]
 332. Šindelář JanVariational Theorems in Gnostical Theory of Uncertain Data , Kybernetika vol.31, 1 (1995), p. 65-82 [1995]
 333. Hušková MarieEstimators for epidemic alternatives , Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae vol.36, 2 (1995), p. 279-291 [1995]
 334. Lachout PetrSkorohod's spaces , Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae vol.36, 2 (1995), p. 63-67 [1995]
 335. Morales D., Pardo L., Vajda IgorAsymptotic divergence of estimates of discrete distributions , Journal of Statistical Planning and Inference vol.48, 6 (1995), p. 347-369 [1995]
 336. Janžura Martin, Lachout PetrA central limit theorem for stationary random fields , Mathematical Methods of Statistics vol.4, 4 (1995), p. 463-472 [1995]
 337. Hušková MarieRank statistics approach in generalized bootstrap , Kybernetika vol.31, 3 (1995), p. 293-296 [1995]
 338. Liese F., Vajda IgorNecessary and sufficient conditions for consistency of generalized M-estimates , Metrika vol.42, p. 291-324 [1995]
 339. Lachout PetrOn multifunction transforms of probability measures , Annals of Operations Research vol.56, p. 241-249 [1995]
 340. Rubio A. M., Quintana F., Víšek Jan ÁmosTest for differences between M-estimates of non-linear regression model , Probability and Mathematical Statistics vol.14, 2 (1995), p. 189-206 [1995]
 341. Víšek Jan ÁmosOn the role of contamination level and the least favourable behaviour of gross-error sensitivity , Probability and Mathematical Statistics vol.14, 2 (1995), p. 173-187 [1995]
 342. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorDivergence-based estimation and testing of statistical models of classification , Journal of Multivariate Analysis vol.52, 2 (1995), p. 329-354 [1995]
 343. Vajda IgorStatistical tests of optimality of source codes , Kybernetika vol.31, 4 (1995), p. 321-330 [1995]
 344. Vajda IgorConditions equivalent to consistency of approximate MLE's for stochastic processes , Stochastic Processes and their Applications vol.56, p. 35-56 [1995]
 345. Rukhin A. L., Vajda IgorAdaptive decision making for stochastic processes , Journal of Statistical Planning and Inference vol.45, p. 313-329 [1995]
 346. Otáhal AntonínMinimum entropy of error estimate for multi-dimensional parameter and finite-state-space observations. , Kybernetika vol.31, 4 (1995), p. 331-335 [1995]
 347. Tichavský Petr, Händel P.Two algorithms for adaptive retrieval of slowly time-varying multiple cisoids in noise , IEEE Transactions on Signal Processing vol.43, 5 (1995), p. 1116-1127 [1995]
 348. Tichavský PetrPosterior Cramér-Rao Bound for adaptive harmonic retrieval , IEEE Transactions on Signal Processing vol.43, 5 (1995), p. 1299-1302 [1995]
 349. Smid J., Volf PetrDynamics retrieval and characterization from nonlinear time series , Neural Network World vol.5, 4 (1995), p. 625-633 [1995]
 350. Tichavský Petr, Swami A.Statistical characterization of sample fourth-order cumulants of a noisy complex sinusoidal process , IEEE Transactions on Signal Processing vol.43, 7 (1995), p. 1620-1630 [1995]
 351. Michálek JiříA method of detecting changes in the behaviour of locally stationary sequences , Kybernetika vol.31, 1 (1995), p. 17-19 [1995]
 352. Boček Pavel, Lachout PetrLinear programming approach to LMS-estimation , Computational Statistics and Data Analysis vol.19, 2 (1995), p. 129-134 [1995]
 353. Kotásková Jarmila, Vajda Igor, Kožený J.Vzorce osobnosti II: Ontogenetické zvláštnosti vztahu morální úrovně a lokalizace kontroly , Československá psychologie vol.38, 1 (1994), p. 15-27 [1994]
 354. Lachout PetrA general version of Delta Theorem , Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae vol.35, 2 (1994), p. 51-57 [1994]
 355. Michálek JiříA simple test for tracking the regular behaviour of a technological process , Informatica vol.5, p. 110-122 [1994]
 356. Janžura MartinStatistical analysis of Gibbs-Markov binary random sequences , Statistics & Decisions vol.12, 12 (1994), p. 367-384 [1994]
 357. Šindelář JanOn L-estimators viewed as M-estimators , Kybernetika vol.30, 5 (1994), p. 551-562 [1994]
 358. Vajda Igor, Österreicher F.Statistical analysis and applications of log-optimal investments , Kybernetika vol.30, 3 (1994), p. 331-342 [1994]
 359. Michálek Jiří, Rüschendorf L.A remark on the spectral domain of nonstationary processes , Stochastic Processes and their Applications vol.53, 1 (1994), p. 55-64 [1994]
 360. Liese F., Vajda IgorConsistency of M-estimates in general regression models , Journal of Multivariate Analysis vol.50, 1 (1994), p. 93-114 [1994]
 361. Janžura Martin, Koski T., Otáhal AntonínMinimum entropy of error principle in estimation , Information Sciences vol.79, p. 123-144 [1994]
 362. Tichavský Petr, Händel P.Adaptive filtering for periodic signal enhancement and tracking , International Journal of Adaptive Control and Signal Processing vol.8, 5 (1994), p. 447-456 [1994]
 363. Rubio A. M., Quintana F., Víšek Jan ÁmosSensitivity analysis of M-estimators of non-linear regression models , Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae vol.35, 1 (1994), p. 111-125 [1994]
 364. Györfi L., Vajda Igor, van der Meulen E. C.Minimum Hellinger distance point estimates consistent under weak family regularity , Mathematical Methods of Statistics vol.3, 1 (1994), p. 25-45 [1994]
 365. Janžura MartinThe central limit theorem for random fields , Kybernetika vol.30, 1 (1994), p. 77-86 [1994]
 366. Kotásková Jarmila, Kožený J., Vajda IgorVzorce osobnosti I: Interakce morální úrovně a lokalizace kontroly v sociálním kontextu , Československá psychologie vol.37, 5 (1993), p. 385-397 [1993]
 367. Vajda IgorConditions equivalent and doubly equivalent to consistency of approximate MLE's , Journal of the Italian Statistical Society vol.2, 1 (1993), p. 107-125 [1993]
 368. Feistauerová Jaroslava, Vajda IgorTesting system entropy and prediction error probability , IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics vol.23, 5 (1993), p. 1352-1358 [1993]
 369. Volf PetrProportional intensity model for regression in event-history analysis , Informatica vol.4, p. 111-125 [1993]
 370. Lachout Petr, Studený Milan, Šindelář JanOn set-valued measures , Informatica vol.4, p. 21-44 [1993]
 371. Rubio A. M., Víšek Jan ÁmosDiscriminability of robust test under heavy contamination , Kybernetika vol.29, 4 (1993), p. 377-388 [1993]
 372. Rubio A. M., Aguilar L. Z., Víšek Jan ÁmosTesting for differences between models , Computational Statistics vol.8, p. 57-70 [1993]
 373. Šindelář JanModels in Gnostical Theory , International Journal of General Systems vol.21, 3 (1993), p. 365-378 [1993]
 374. Volf PetrMoving Window Estimation Procedures for Additive Regression Models , Kybernetika vol.29, 4 (1993), p. 389-400 [1993]
 375. Michálek Jiří, Skřivánek JiříA Method of Detecting Changes in the Behaviour of a Random Sequence Based on the Bayes Approach , Kybernetika vol.29, 2 (1993), p. 166-179 [1993]
 376. Tichavský PetrHigh-SNR Asymptotics for Signal-Subspace Methods in Sinusoidal Frequency Estimation , IEEE Transactions on Signal Processing vol.41, 7 (1993), p. 2448-2460 [1993]
 377. Otáhal AntonínRelative Stationary Probabilities , Kybernetika vol.29, 2 (1993), p. 144-148 [1993]
 378. Luschgy H., Rukhin A. L., Vajda IgorAdaptive Tests for Stochastic Processes in the Ergodic Case , Stochastic Processes and their Applications vol.45, 1 (1993), p. 45-59 [1993]
 379. Österreicher F., Vajda IgorStatistical Information and Discrimination , IEEE Transactions on Information Theory vol.39, 3 (1993), p. 1036-1039 [1993]
 380. Vajda Igor, Österreicher F.Existence, Uniqueness and Evaluation of Log-Optimal Investment Portfolio , Kybernetika vol.29, 2 (1993), p. 105-120 [1993]
 381. Teboulle M., Vajda IgorConvergence of Best phi-Entropy Estimates , IEEE Transactions on Information Theory vol.39, 1 (1993), p. 297-301 [1993]
 382. Kaňková Vlasta, Lachout PetrConvergence Rate of Empirical Estimates in Stochastic Programming , Informatica vol.3, 4 (1992), p. 497-523 [1992]
 383. Michálek Jiří, Skřivánek JiříA Method of Trend Recognition in Time Series , Kybernetika vol.28, 6 (1992), p. 472-483 [1992]
 384. Lachout PetrA Skorohod Space of Discontinuous Function on a General Set , Acta Universitatis Carolinae vol.33, 2 (1992), p. -, Winter School of Abstract Analysis /20./, (Harrachov, CS, 26.01.1992-31.01.1992) [1992]
 385. Kramosil Ivan, Šindelář JanOn Pseudo-Random Sequences Satisfying a Class of Stochastical Laws , Kybernetika vol.28, 5 (1992), p. 383-491 [1992]
 386. Boček Pavel, Grim Jiří, Kolář PavelKupónová privatizace zdárně pokračuje , Akcionář vol.3, 15 (1992), p. 8 [1992]
 387. Boček Pavel, Grim Jiří, Kolář PavelPodle počítače. Porovnání výkonnosti českých a slovenských podniků, zařazených do první vlny kupónové privatizace , Hospodářské noviny, 115 (1992), p. 8 [1992]
 388. Boček Pavel, Grim Jiří, Kolář PavelKam s kupóny v druhém kole? , Hospodářské noviny, 135 (1992), p. 8 [1992]
 389. Víšek Jan ÁmosAdaptive Maximum-Likelihood-Like Estimation in Linear Models. Part 2. Asymptotic Normality , Kybernetika vol.28, 6 (1992), p. 454-471 [1992]
 390. Víšek Jan ÁmosAdaptive Maximum-Likelihood-Like Estimation in Linear Models. Part 1. Consistency , Kybernetika vol.28, 5 (1992), p. 357-382 [1992]
 391. Víšek Jan ÁmosAdaptive Estimation in Linear Regression Model. Part 2. Asymptotic Normality , Kybernetika vol.28, 2 (1992), p. 100-119 [1992]
 392. Víšek Jan ÁmosAdaptive Estimation in Linear Regression Model. Part 1. Consistency , Kybernetika vol.28, 1 (1992), p. 26-36 [1992]
 393. Víšek Jan ÁmosStability of Regression Model Estimates with Respect to Subsamples , Computational Statistics vol.7, 2 (1992), p. 183-203 [1992]
 394. Lachout PetrLinear Rescaling of the Stochastic Process , Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae vol.33, 2 (1992), p. 277-289 [1992]
 395. Lachout PetrOn Asymptotic Behaviour of Empirical Processes , Kybernetika vol.28, 4 (1992), p. 292-308 [1992]
 396. Michálek JiříHypotheses Testing in Mixtures of Time Series II , Informatica vol.3, 1 (1992), p. 64-71 [1992]
 397. Michálek JiříHypotheses Testing in Mixtures of Time Series I , Informatica vol.3, 1 (1992), p. 47-63 [1992]
 398. Volf PetrOcenka additivnoj regressionnoj modeli s proporcionalnymi intensivnostjami otkazov , Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya vol.37, 1 (1992), p. 159-162, World Congress of the Bernoulli Society /2./, (Uppsala, SE, 00.08.1990) [1992]
 399. Janžura MartinAn Approximation of the Pressure for the Two-Dimensional Ising Model , Kybernetika vol.28, 3 (1992), p. 234-238 [1992]
 400. Víšek Jan Ámos, Rubio A. M.Efficiency Rate and Local Deficiency of Huber's Location Estimators and of the Alfa-Estimators , Trabajos de Estadistica vol.6, 2 (1991), p. 67-85 [1991]
 401. Otáhal AntonínParameter Estimation for Nearest Neighbour Gaussian Random Fields in the Plane , Problems of Control and Information Theory vol.20, 6 (1991), p. 429-439 [1991]
 402. Tichavský PetrAlgorithms for and Geometrical Characterization of Solutions in the LMS and LTS Linear Regression , Computational Statistics Quarterly vol.6, 2 (1991), p. 139-151 [1991]
 403. Vajda IgorGeneralization of Discrimination-Rate Theorems of Chernoff and Stein , Kybernetika vol.26, 4 (1990), p. 273-288 [1990]
 404. Vajda IgorDistances and Discrimination Rates for Stochastic Processes , Stochastic Processes and their Applications vol.35, 1 (1990), p. 47-57 [1990]
 405. Michálek JiříI-Divergence of Some Diffusion Processes , Problems of Control and Information Theory vol.19, 4 (1990), p. 313-338 [1990]
 406. Michálek JiříYule-Walker Estimates and Asymptotic I-Divergence Rate , Problems of Control and Information Theory vol.19, p. 387-398 [1990]
 407. Vajda IgorEstimators Asymptotically Minimax in Wide Sense , Biometrical Journal vol.31, 7 (1989), p. 803-810 [1989]
 408. Kramosil Ivan, Šindelář JanA Note on the Law of Iterated Logarithm from the Viewpoint of Kolmogorov Program Complexity , Problems of Control and Information Theory vol.16, 6 (1987), p. 399-409 [1987]
 409. Kramosil Ivan, Šindelář JanComputational Complexity of Probabilistic Searching Algorithms over Herbrand Universes , Computers and Artificial Intelligence vol.4, 2 (1985), p. 97-108 [1985]
 410. Kramosil Ivan, Šindelář JanInfinite Pseudo-Random Sequences of High Algorithmic Complexity , Kybernetika vol.20, 6 (1984), p. 429-437 [1984] Download
 411. Kramosil Ivan, Šindelář JanStatistical Deducibility Testing with Stochastic Parameters , Kybernetika vol.14, 6 (1978), p. 385-396 [1978] Download

Other publications

 1. Volf PetrProblem of competing risks with covariates: Application to an unemployment study , 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 624-629 , Eds: Váchová Lucie, Kratochvíl Václav, 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, (Jindřichův Hradec, CZ, 20180912) [2018] Download
 2. Tichavský Petr, Vomlel JiříRepresentations of Bayesian Networks by Low-Rank Models , Proceedings of Machine Learning Research, p. 463-472 , Eds: Kratochvíl Václav, Studený Milan, International Conference on Probabilistic Graphical Models, (Praha, CZ, 20180911) [2018] Download
 3. Koldovský Z., Tichavský Petr, Ono N.Orthogonally-Constrained Extraction of Independent Non-Gaussian Component from Non-Gaussian Background Without ICA , Latent Variable Analysis and Signal Separation, p. 161-170 , Eds: Deville Yannick, Gannot Sharon, Mason Russell, Plumbley Mark D., Ward Dominic, Latent Variable Analysis and Signal Separation, (Guilford, GB, 20180702) [2018] Download
 4. Kalina Jan, Peštová BarboraA comparison of robust nonlinear regression methods by statistical learning , ISNPS 2018. Book of Abstracts, p. 42-42 , Eds: La Rocca M., Liseo B., Parella M. L., Salmaso L., Tardella L., ISNPS 2018. Conference of the International Society for Nonparametric Statistics /4./, (Salerno, IT, 20180611) [2018] Download
 5. Kalina Jan, Šiman MiroslavNonparametric tests of symmetry for non-elliptical distributions , ICORS 2018. Book of Abstracts, p. 122-122, ICORS 2018. International Conference on Robust Statistics, (Leuven, BE, 20180702) [2018] Download
 6. Kalina Jan, Peštová B.Various Approaches to Szroeter’s Test for Regression Quantiles , Proceedings of the 11th International Scientific Conference INPROFORUM: Innovations, Enterprises, Regions and Management, p. 361-365 , Eds: Pech M., INPROFORUM 2017. The International Scientific Conference. Innovations, Enterprises, Regions and Management /11./, (České Budějovice, CZ, 20171109) [2017] Download
 7. Tichavský Petr, Slunéčko T., Svobodová M., Chmela T.Odhad rychlosti šíření akustických vln ve vzorku oceli pro sledování creepových změn pomocí akustické emise, ÚTIA AV ČR, (Praha 2017) Research Report 2369 [2017] Download
 8. Tichavský PetrSledování creepových změn na tepelně a mechanicky namáhaném vzorku oceli pomocí akustické emise II, ÚTIA AV ČR, (Praha 2017) Research Report 2366 [2017] Download
 9. Tichavský PetrSledování creepových změn na tepelně a mechanicky namáhaném vzorku oceli pomocí akustické emise, UTIA AV ČR, (Praha 2017) Research Report 2365 [2017] Download
 10. Tichavský Petr, Phan A. H., Cichocki A.Under-Determined Tensor Diagonalization for Decomposition of Difficult Tensors , IEEE 7th International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (CAMSAP) 2017 , p. 263-266, CAMSAP 2017 - 7th IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing, (Curacao, NL, 20171210) [2017] Download
 11. Kautský V., Koldovský Z., Tichavský PetrCramer-Rao-Induced Bound for Interference-to-Signal Ratio Achievable through Non-Gaussian Independent Component Extraction , IEEE 7th International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (CAMSAP) 2017 , p. 94-97, CAMSAP 2017 - 7th IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing, (Curacao, NL, 20171210) [2017] Download
 12. Kalina Jan, Peštová B.Exact Inference In Robust Econometrics under Heteroscedasticity , The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, p. 636-645 , Eds: Löster T., Pavelka T., International Days of Statistics and Economics /11./, (Prague, CZ, 20170914) [2017] Download
 13. Jan SwartLearning Sessions: more work, less shop? , IMS Bulletin vol.46, 7 (2017), p. 16-17 [2017] Download
 14. Koldovský Z., Tichavský Petr, Kautský V.Orthogonally constrained independent component extraction: Blind MPDR beamforming , Proceedings of the 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2017), p. 1195-1199, EUSIPCO 2017 - 25th European Signal Processing Conference, (Kos, GR, 20170828) [2017] Download
 15. Volf PetrAnalysis of truncated data with application to the operational risk estimation , Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2017), p. 830-835, 35th International Conference Mathematical Methods in Economics, (Hradec Králové, CZ, 20170913) [2017] Download
 16. Šembera Ondřej, Tichavský Petr, Koldovský Z.Adaptive Blind Separation of Instantaneous Linear Mixtures of Independent Sources , Latent Variable Analysis and Signal Separation, 13th International Conference, LVA/ICA 2017, p. 172-181 , Eds: Tichavský Petr, Babaie-Zadeh Massoud, Michel Olivier J.J., Thirion-Moreau Nadege, Latent Variable Analysis and Signal Separation, (Grenoble, FR, 20170221) [2017] Download
 17. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Blind Source Separation of Single Channel Mixture Using Tensorization and Tensor Diagonalization , Latent Variable Analysis and Signal Separation, 13th International Conference, LVA/ICA 2017, p. 36-46 , Eds: Tichavský Petr, Babaie-Zadeh Massoud, Michel Olivier J.J., Thirion-Moreau Nadege, Latent Variable Analysis and Signal Separation, (Grenoble, FR, 20170221) [2017] Download
 18. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Partitioned Hierarchical Alternating Least Squares Algorithm for CP Tensor Decomposition , 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2017, p. 2542-2546, 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2017, (New Orleans, US, 20170305) [2017] Download
 19. Šembera Ondřej, Tichavský Petr, Koldovský ZbyněkAdaptive Blind Separation of Instantaneous Linear Mixtures of Independent Sources, ÚTIA AV ČR v.v.i, (Praha 2016) Research Report 2360 [2016] Download
 20. Naskovska K., Haardt M., Tichavský Petr, Chabriel G., Barrere J.Extension of the semi-algebraic framework for approximate CP decompositions via non-symmetric simultaneous matrix diagonalization , Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Proocessing, p. 2971-2975, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2016 (ICASSP2016), (Shanghai, CN, 20.03.2016-25.03.2016) [2016] Download
 21. Volf PetrZáklady statistické analýzy přežití s aplikací v analýze spolehlivosti , Analýza dat 2016 - sborník přednášek, p. 7-22 , Eds: Kupka K., Analýza dat 2016, (Pardubice, CZ, 20161213) [2016] Download
 22. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Rank-one tensor injection: A novel method for canonical polyadic tensor decomposition , Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Proocessing, p. 2549-2553, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2016 (ICASSP2016), (Shanghai, CN, 20.03.2016-25.03.2016) [2016] Download
 23. Šembera Ondřej, Tichavský Petr, Koldovský Z.Blind separation of underdetermined linear mixtures based on source nonstationarity and AR(1) modeling , Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Proocessing, p. 4323-4327, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2016 (ICASSP2016), (Shanghai, CN, 20.03.2016-25.03.2016) [2016] Download
 24. Boček Pavel, Šiman MiroslavMultiple-Output Directional Regression Quantile Computation Toolbox, ( 2015) [2015] Download
 25. Fajfrová Lucie, Hrabák PavelEstimation of Hopping Rates From Real Traffic Trajectories , Stochastic and Physical Monitoring Systems 2015, p. 47-56 , Eds: Hobza T., Stochastic and Physical Monitoring Systems (SPMS2015), (Drhleny, CZ, 22.06.2015-27.06.2015) [2015] Download
 26. Brzezniak Z., Ondreját MartinStochastic Geometric Wave Equations , Stochastic Analysis: A Series of Lectures, p. 157-188, Stochastic analysis and applications at the Centre Interfacultaire Bernoulli, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, (Lausanne, CH, 09.01.2012-29.6.2012) [2015] Download
 27. Volf PetrStatistical analysis of competing risks in an unemployment study , Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, p. 882-887, Mathematical Methods in Economics 2015 /33./, (Cheb, CZ, 09.09.2015-11.09.2015) [2015] Download
 28. Koldovský Zbyněk, Málek J., Tichavský PetrImproving Relative Transfer Function Estimates Using Second-Order Cone Programming , Latent Variable Analysis and Signal Separation, p. 227-234 , Eds: Vincent Emmanuel, Yeredor Arie, Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Latent Variable Analysis and Signal Separation 12th International Conference, LVA/ICA 2015, (Liberec, CZ, 25.08.2015-28.08.2015) [2015] Download
 29. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Rank Splitting for CANDECOMP/PARAFAC , Latent Variable Analysis and Signal Separation, p. 31-40 , Eds: Vincent Emmanuel, Yeredor Arie, Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Latent Variable Analysis and Signal Separation 12th International Conference, LVA/ICA 2015, (Liberec, CZ, 25.08.2015-28.08.2015) [2015] Download
 30. Tichavský Petr, Šembera Ondřej, Koldovský ZbyněkBlind Separation of Mixtures of Piecewise AR(1) Processes and Model Mismatch , Latent Variable Analysis and Signal Separation, p. 304-311 , Eds: Vincent Emmanuel, Yeredor Arie, Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Latent Variable Analysis and Signal Separation 12th International Conference, LVA/ICA 2015, (Liberec, CZ, 25.08.2015-28.08.2015) [2015] Download
 31. Tichavský Petr, Phan A. H., Cichocki A.Two-sided diagonalization of order-three tensors , Proceedings of the 23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2015), p. 998-1002, 23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), (Nice, FR, 31.08.2015-04.09.2015) [2015] Download
 32. Boček Pavel, Šiman MiroslavMultiple-Output Directional Regression Quantile Computation, ( 2015) [2015] Download
 33. Volf PetrA Competing Risks Model for the Time to First Goal , Proceedings of the 5th International Conference on Mathematics in Sport, p. 214-219 , Eds: Kay Anthony, International Conference on Mathematics in Sport /5./, (Loughborough, GB, 29.06.2015-01.07.2015) [2015] Download
 34. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Low rank tensor deconvolution , Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), p. 2169-2173, 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2015, (Brisbane, AU, 19.04.2015-24.04.2015) [2015] Download
 35. Koldovský Zbyněk, Málek J., Muller M., Tichavský PetrOn semi-blind estimation of echo paths during double-talk based on nonstationarity , 2014 14th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC), p. 198-202, 2014 14th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement, (Antibes – Juan les Pins, FR, 08.09.2014-11.09.2014) [2014] Download
 36. Vomlel Jiří, Tichavský PetrAn Approximate Tensor-Based Inference Method Applied to the Game of Minesweeper , Probabilistic Graphical Models, p. 535-550 , Eds: van der Gaag Linda C. , Feelders Ad J. , 7th European Workshop, PGM 2014,, (Utrecht, NL, 17.09.2014-19.09.2014) [2014] Download
 37. Volf PetrOn Bayes approach to optimization , Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014, p. 1078-1083 , Eds: Talašová J., MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./, (Olomouc, CZ, 10.09.2014-12.09.2014) [2014] Download
 38. Zika R., Žurovec Michal, Tichavský PetrVědecká spolupráce s japonskými ústavy, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i, (Praha 2014) Internal Publication [2014]
 39. Phan A. H., Cichocki A., Tichavský PetrOn Fast Algorithms for Orthogonal Tucker Decomposition , 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), p. 6766-6770, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2014 (ICASSP2014), (Florence, IT, 04.05.2014-09.05.2014) [2014] Download
 40. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Deflation Method for CANDECOMP/PARAFAC Tensor Decomposition , 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), p. 6736-6740, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2014 (ICASSP2014), (Florence, IT, 04.05.2014-09.05.2014) [2014] Download
 41. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrA Homotopy Recursive-in-Model-Order Algorithm for Weighted LASSO , 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), p. 4179-4183, 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), (Florencie, IT, 04.05.2014-09.05.2014) [2014] Download
 42. Vomlel Jiří, Tichavský PetrProbabilistic Inference in BN2T Models by Weighted Model Counting , Proceedings of the Twelfth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence, p. 275-284 , Eds: Jaeger Manfred, Nielsen Thomas Dyhre, Viappiani Paolo, The Scandinavian Conference on Artificial Intelligence (SCAI 2013) /12./, (Aalborg, DK, 20.11.2013-22.11.2013) [2013] Download
 43. Málek J., Koldovský Zbyněk, Gannot S., Tichavský PetrInformed generalized sidelobe canceler utilizing sparsity of speech signals , Proceedings of MLSP2013, IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, (Southampton, GB, 22.09.2013-25.09.2013) [2013] Download
 44. Volf PetrOn quantile optimization problem with censored data , Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, p. 1004-1009 , Eds: Vojáčková Hana, International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 /31./, (Jihlava, CZ, 11.09.2013-13.09.2013) [2013] Download
 45. Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Botka D.Noise Reduction in Dual-Microphone Mobile Phones Using a Bank of Pre-Measured Target-Cancellation Filters , 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2013, p. 679-683, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2013, (Vancouver, CA, 27.05.2013-31.05.2013) [2013] Download
 46. Tichavský Petr, Phan A. H., Cichocki A.A Further Improvement of a Fast Damped Gauss–Newton Algorithm for CANDECOMP-PARAFAC Tensor Decomposition , 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2013, p. 5964-5968, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2013, (Vancouver, CA, 27.05.2013-31.05.2013) [2013] Download
 47. Phan A. H., Cichocki A., Tichavský Petr, Luta G., Brockmeier A.Tensor Completion Through Multiple Kronecker Product Decomposition , 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2013, p. 3233-3237, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2013, (Vancouver, CA, 27.05.2013-31.05.2013) [2013] Download
 48. Phan A. H., Cichocki A., Tichavský Petr, Zdunek R., Lehky S.From Basis Components to Complex Structural Patterns , 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2013, p. 3228-3232, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2013, (Vancouver, CA, 27.05.2013-31.05.2013) [2013] Download
 49. Boček Pavel, Vrbenský KarelImplementace algoritmu MIDIA v prostředí Google Spreadsheets, ÚTIA AV ČR, (Praha 2012) Research Report 2325 [2012] Download
 50. Vomlel Jiří, Tichavský PetrComputationally efficient probabilistic inference with noisy threshold models based on a CP tensor decomposition , Proceedings of The Sixth European Workshop on Probabilistic Graphical Models, p. 355-362, The Sixth European Workshop on Probabilistic Graphical Models, (Granada, ES, 19.09.2012-21.09.2012) [2012] Download
 51. Volf PetrOn problem of optimization under incomplete information , Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 968-973 , Eds: Ramík Jaroslav, Stavárek Daniel, 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, (Karviná, CZ, 11.09.2012-13.09.2012) [2012] Download
 52. Koldovský Zbyněk, Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.A treatment of EEG data by underdetermined blind source separation for motor imagery classification , 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2012), p. 1484-1488, 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2012), (Bukurešť, RO, 27.08.2012-31.08.2012) [2012] Download
 53. Tichavský Petr, Koldovský ZbyněkAlgorithms for nonorthogonal approximate joint block-diagonalization , 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2012), p. 2094-2098, 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2012), (Bukurešť, RO, 27.08.2012-31.08.2012) [2012] Download
 54. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrZpůsob slepé separace akustických signálů z jejich konvolutorní směsi, ( 2012) [2012] Download
 55. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A., Koldovský Z.Low-rank blind nonnegative matrix deconvolution , IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2012, p. 1893-1896, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2012, (Kyoto, JP, 25.03.2012-30.03. 2012) [2012] Download
 56. Tichavský Petr, Yeredor A., Koldovský ZbyněkOn Computation of Approximate Joint Block-Diagonalization Using Ordinary AJD , Latent Variable Analysis and Signal Separation, p. 163-171 , Eds: Theis Fabian, Latent Variable Analysis and Signal Separation,10th International Conference, LVA/ICA 2012, (Tel Aviv, IL, 12.03.2012-15.03.2012) [2012] Download
 57. Malek J., Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrSemi-blind Source Separation Based on ICA and Overlapped Speech Detection , Latent Variable Analysis and Signal Separation, p. 462-469 , Eds: Theis Fabian, Latent Variable Analysis and Signal Separation,10th International Conference, LVA/ICA 2012, (Tel Aviv, IL, 12.03.2012-15.03.2012) [2012] Download
 58. Phan A. H., Cichocki A., Tichavský Petr, Mandic D., Matsuoka K.On Revealing Replicating Structures in Multiway Data: A Novel Tensor Decomposition Approach , Latent Variable Analysis and Signal Separation, p. 297-305 , Eds: Theis Fabian, Latent Variable Analysis and Signal Separation,10th International Conference, LVA/ICA 2012, (Tel Aviv, IL, 12.03.2012-15.03.2012) [2012] Download
 59. Phan A. H., Cichocki A., Tichavský Petr, Koldovský ZbyněkOn Connection between the Convolutive and Ordinary Nonnegative Matrix Factorizations , Latent Variable Analysis and Signal Separation, p. 288-296 , Eds: Theis Fabian, Latent Variable Analysis and Signal Separation,10th International Conference, LVA/ICA 2012, (Tel Aviv, IL, 12.03.2012-15.03.2012) [2012] Download
 60. Hofmanová MartinaDegenerate parabolic stochastic partial differential equations, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2012) Research Report 2320 [2012] Download
 61. Hofmanová MartinaStrong solutions of semilinear stochastic partial differential equations, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2012) Research Report 2319 [2012] Download
 62. Fajfrová Lucie, Saada E.Construction of Mass Migration Process, ÚTIA AV ČR, (Praha 2011) Research Report 2316 [2011]
 63. Swart Jan M., Vrbenský KarelNumerical Analysis of the Rebellious Voter Model , Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making, p. 48-48 , Eds: Janžura M., Ivánek J., 7th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making, (Mariánská, CZ, 27.11.2011-29.11.2011) [2011] Download
 64. Boček PavelRobustness of Spacing-based Power Divergence Statistics , Abstracts of Contributions to 7th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making, p. 23-23 , Eds: Janžura M., Ivánek J., 7th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making, (Mariánská, CZ, 27.11.2011-29.11.2011) [2011] Download
 65. Křepela J., Michálek JiříNestandardní regulační diagramy pro SPC, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2011) Research Report 2311 [2011] Download
 66. Michálek Jiří, Král J., Křepela J.Shewhart´s control charts of sample means dor nonnormal distribution of quality variables , Proceedings of Annual International Travelling Conference ERIN 2011, p. 285-294, 5th Annual International Travelling Conference ERIN 2011, (Tatranská kotlina, SK, 13.04.2011-16.04.2011) [2011] Download
 67. Novák PetrGoodness-of-fit test for the AFT model based on martingale residuals, ÚTIA AV ČR, (Praha 2011) Research Report 2309 [2011] Download
 68. Karlová AndreaStable distributions: On parametrizations of characteristic exponent, ÚTIA AV ČR, (Praha 2011) Research Report 2308 [2011] Download
 69. Karlová AndreaStable distributions: On densities, ÚTIA AV ČR, (Praha 2011) Research Report 2307 [2011] Download
 70. Volf PetrAnalysis of occurrence of extremes in a time series with a trend , Proccedengs of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011, p. 751-756 , Eds: Dlouhý M., Skočdopolová Veronika, 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011, (Jánská Dolina, SK, 06.09.2011-09.09.2011) [2011] Download
 71. Hoskovec J., Tichavský PetrExperimental Comparison of Sparse Signal Recovery Algorithms, ÚTIA AVČR, (Praha 2011) Research Report 2306 [2011] Download
 72. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Damped Gauss-Newton algorithm for nonnegative Tucker Decomposition , 2011 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP) Proceedings, p. 669-672, 2011 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), (Nice, FR, 28.06.2011-30.06.2011) [2011] Download
 73. Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Phan A. H.Stability Analysis and Fast Damped-Gauss-Newton Algorithm for INDSCALTensor Decomposition , 2011 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP) Proceedings, p. 581-584, 2011 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), (Nice, FR, 28.06.2011-30.06.2011) [2011] Download
 74. Koldovský Zbyněk, Málek J., Tichavský PetrBlind Speech Separation in Time-Domain Using Block-Toeplitz Structure of Reconstructed Signal Matrices , Proceedings of the 12th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2011), p. 561-564, Interspeech 2011 Florence, 12thAnnual Conference of the International Speech Communication Association, (Florence, IT, 28.08.2011-31.08.2011) [2011] Download
 75. Slimáček VáclavMathematical model of a production line checkpoint-simulation program, ÚTIA AV ČR, (Praha 2011) Research Report 2301 [2011] Download
 76. Slimáček VáclavMathematical model of a production line checkpoint, ÚTIA AV ČR, (Praha 2011) Research Report 2300 [2011] Download
 77. Phan A. H., Tichavský Petr, Cichocki A.Fast damped Gauss-Newton algorithm for sparse and nonnegative tensor factorization , Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 2011, p. 1988-1991, 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2011, (Praha, CZ, 22.05.2011-27.05.2011) [2011] Download
 78. Tichavský Petr, Koldovský ZbyněkStability of CANDECOMP-PARAFAC tensor decomposition , Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 2011, p. 4164-4167, 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2011, (Praha, CZ, 22.05.2011-27.05.2011) [2011] Download
 79. Tichavský Petr, Zima Miroslav, Krajča V.Automatic Removal of Sparse Artifacts in Electroencephalogram , Proceedings of the Third International Conference on Bio-Inspired Systems and Signal Processing, Biosignals 2011, p. 530-535, Biosignals, Int. Conf. on Bio-inspired Systems and Signal Processing, (Rome, IT, 26.02.2011-29.01.2011) [2011] Download
 80. Brzezniak Z., Ondreját MartinStochastic wave equations with values in Riemannian manifolds , Proceedings of the 8th International Meeting on Stochastic Partial Differential Equations and Applications, p. 1-33, Eighth International Meeting on Stochastic Partial Differential Equations and Applications, (Levico, IT, 06.01.2008-12.01.2008) [2010] Download
 81. Boček Pavel, Vajda Igor, van der Meulen EdwardAsymptotic properties and numerical comparison of spacings-based power divergence statistics , Abstracts of Contributions to 6th International Workshop on Data – Algorithms – Decision Making, p. 26-26 , Eds: Ivánek Jiří, Janžura Martin, International Workshop Jindřichův Hradec DAR, (Jindřichův Hradec, CZ, 2.12.2010) [2010] Download
 82. Kostelecký Tomáš, Vajda Igor, Vrbenský KarelMIDIA, ( 2010) [2010]
 83. Zima Miroslav, Tichavský Petr, Krajča V.Automatic Removal of Sparse Artifacts in Electroencephalogram, ÚTIA AV ČR, (Praha 2010) Research Report 2289 [2010] Download
 84. Šindelář JanRobust Bayesian auto-regression model , Proceedings of Abstracts of the 6th. International Conference on Data - Algorithms - Decision Making, p. 53-53, 6th International Workshop on Data–Algorithms–Decision Making, (Jindřichův Hradec, CZ, 2.12.2010-4.12.2010) [2010] Download
 85. Boček Pavel, Vajda Igor, van der Meulen E.Goodness-of-Fit Disparity Statistics Obtained by Hypothetical and Empirical Quantizations, (Praha 2010) Research Report 2292 [2010] Download
 86. Michálek Jiří, Šiman MiroslavVyhodnocení markovských řetězců pomocí funkce MR,M v Matlabu, ÚTIA AV ČR, (Praha 2010) Research Report 2288 [2010] Download
 87. Boček Pavel, Vajda Igor, van der Meulen E.Asymptotic properties and numerical comparison of spacings-based power divergence statistics , Prague Stochastics 2010, Book of Abstracts, p. 65-65 , Eds: Hlubinka Daniel, Fajfrová Lucie, Prague Stochastics 2010, (Praha, CZ, 30,8,2010-3,9,2010) [2010]
 88. Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Málek J.Time-domain Blind Audio Source Separation Method Producing Separating Filters of Generalized Feedforward Structure , Lecture Notes in Computer Science, p. 17-24 , Eds: Gavrilova M.L., Kumar V., Mun Y., Tan C.J.K., Gervasi O., Latent Variable Analysis and Signal Separation, (St. Malo, FR, 27.09.2010-30.09.2010) [2010] Download
 89. Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Málek J.Subband Blind Audio Source Separation Using a Time-Domain Algorithm and Tree-Structured QMF Filter Bank , Lecture Notes in Computer Science, p. 25-32 , Eds: Gavrilova M.L., Kumar V., Mun Y., Tan C.J.K., Gervasi O., Latent Variable Analysis and Signal Separation, (St. Malo, FR, 27.09.2010-30.09.2010) [2010] Download
 90. Málek J., Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrAdaptive Time-Domain Blind Separation of Speech Signals , Lecture Notes in Computer Science, p. 9-16 , Eds: Gavrilova M.L., Kumar V., Mun Y., Tan C.J.K., Gervasi O., Latent Variable Analysis and Signal Separation, (St. Malo, FR, 27.09.2010-30.09.2010) [2010] Download
 91. Volf Petr, Timková JanaOn Bayes Assessing of Goodness-of-fit in Lifetime Models , Proceedings of 3-rd International Conference on Accelerated Life Testing, p. 297-303 , Eds: chateauneuf A., 3-rd International Conference on Accelerated Life Testing, ALT 2010, (Clermont-Ferrand, FR, 19.05.2010-21.05.2010) [2010] Download
 92. Volf PetrOn analysis of martingale residuals in lifetime models , Reliability Quality Estimation 09, p. 178-185, REQUEST 09, (Liberec, CZ, 26.11.2009-27.11.2009) [2010] Download
 93. Volf PetrOn statistical modeling of incidence of competing events, with application to labor mobility analysis , Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, p. 670-675 , Eds: Houda M., Friebelová J., 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, (České Budějovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 94. Hofmanová M., Seidler JanOn weak solutions of stochastic differential equations, ÚTIA Av ČR, v.v.i, (Praha 2010) Research Report No. 2282 [2010] Download
 95. Michálek JiříMatematický model kontrolního stanoviště montážní linky , Book of Abstracts ISBIS 2010, p. 67-68 , Eds: Zeithamlova  Milena, International Symposium on Business and Industrial Statistics, (Portorose, SI, 5.7.2010 - 9.7.2010) [2010] Download
 96. Michálek JiříVlastnosti odhadů ukazatelů způsobilosti II , Sborník REQUEST 09, p. 114-121 , Eds: kolektiv autorů , REQUEST 09, (Liberec, CZ, 26.11.2009-27.11.2009) [2010] Download
 97. Matúš František, Kupsa MichalOn colorings of bivariate random sequences , Information Theory Proceedings (ISIT), 2010 IEEE International Symposium, p. 1272-1276, IEEE International Symposium on Information Theory 2010, (Austin, US, 13.06.2010-18.06.2010) [2010] Download
 98. Michálek JiříRegulační diagramy založené na bayesovském přístupu, ÚTIA AV ČR, (Praha 2010) Research Report 2280 [2010] Download
 99. Michálek Jiří, Král J.Řešení výkonnosti výrobního procesu při nenormálně rozdělených datech , Soudobé trendy v jakosti řízení-XXXI, p. 36-48, Soudobé trendy v jakosti řízení, (Zlenice, CZ, 19.3.2010-20.3.2010) [2010] Download
 100. Michálek JiříMatematický model kontrolního stanoviště montážní linky, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2010) Research Report 2277 [2010] Download
 101. Tichavský Petr, Koldovský ZbyněkSimultanous search for all modes in multilinear models , Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2010, p. 4114-4117, 2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, (Dallas, TX, US, 14.03.2010-19.03.2010) [2010] Download
 102. Vajda Igor, van der Meulen EdwardDivergences between models and data under hypothetical and empirical quantizations, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2010) Research Report 2275 [2010] Download
 103. Morales D., Vajda IgorGeneralized information criteria for optimal Bayes decisions, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2010) Research Report 2274 [2010] Download
 104. Harremoes P., Vajda IgorEvaluation of tight bounds for divergences, ÚTIA AV ČR v.v.i, (Praha 2010) Research Report 2273 [2010] Download
 105. Karlová AndreaLévy processes and Balayage space , Sborník prací 15. letní školy JČMF Robust 2008, p. 171-176 , Eds: Antoch J., Dohnal G., 15. letní škola JČMF Robust 2008, (Prybilina, SK, 08.09.2008-12.09.2008) [2009] Download
 106. Karlová AndreaNote on Stochastic Calculus for Stable Processes, ÚTIA AV ČR, (Praha 2009) Research Report 2260 [2009] Download
 107. Seidler JanVybrané kapitoly ze stochastické analysy, UTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2009) Research Report 2270 [2009] Download
 108. Timková JanaTesting homogeneity and goodness of fit in survival data , ROBUST 2008 - Sborník prací 15. letní školy JČMF Robust 2008, p. 541-548 , Eds: Antoch Jaromír, Dohnal Gejza, ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./, (Pribylina, SK, 08.09.2008-12.09.2008) [2009] Download
 109. Volf PetrProblém umístění zásobníků ve výrobní lince, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2009) Research Report 2263 [2009] Download
 110. Vajda IgorInformation theory models for clinical decision support , 30th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics, p. 117-117 , Eds: Z. Valenta , Výroční konference Mezinárodní společnosti pro klinickou biostatistiku /30./, (Praha, CZ, 23.08.2009-27.08.2009) [2009] Download
 111. Stummer W., Vajda IgorBergman distances in exponential families , Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data-Algorthms-Decision Making, p. 14-14, 5th International Workshop on Data-Algorthms-Decision Making, (Plzen, CZ, 29.11.2009-01.12.2009) [2009] Download
 112. Šindelář JanPrediction and optimal trading in U.S. commodity markets , Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making, p. 36-36 , Eds: Janžura Martin, Ivánek Jiří, 5th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making, (Pilsen, CZ, 29.11.2009-01.12.2009) [2009] Download
 113. Kostelecký Tomáš, Vajda Igor, Vrbenský KarelLOCCONTINGENCY, ( 2009) [2009]
 114. Vajda Igor, Stummer W.On Bregman distances and divergences of probability measures, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2009) Research Report 2009/2 [2009] Download
 115. Michálek Jiří, Král J.Statistické řízení procesů se SW podporou , Soudobé trendy v jakosti řízení XXX, p. 143-169 , Eds: Král Otakar, Soudobé trendy v jakosti řízení XXX, (Zlenice, CZ, 13.11.2009-14.11.2009) [2009] Download
 116. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrA Comparison of Independent Component and Independent Subspace Analysis Algorithms , 17th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2009), p. 1447-1451, 17th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2009), (Glasgow, GB, 24.08.2009-28.08.2009) [2009] Download
 117. Šnupárková JanaThe equations of stochastic nolinear oscillator driven by fractional Brownian motion , Current trends in statistics in V6 region, p. 95-101, Current trends in statistics in V6 region, (Praha, CZ, 05.09.2008-06.09.2008) [2009] Download
 118. Fajfrová LucieGeneralized Zero Range Process as a Traffic Model , ROBUST 2008, p. 73-80 , Eds: Antoch J., Dohnal G., ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./, (Pribylina, SK, 08.09.2008-12.09.2008) [2009] Download
 119. Šindelář JanStudy of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data , Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, WCSET 2009, p. 424-435 , Eds: Ardil Cemal, International Conference on Operational Research and Financial Engineering 2009, (Benátky, IT, 28.10.2009-30.10.2009) [2009] Download
 120. Frýdlová IvaModified power divergence estimators: Preformances in location models, ÚTIA av ČR v.v.i, (Praha 2009) Research Report 2258 [2009] Download
 121. Broniatowski M., Vajda IgorSeveral applications of divergence criteria in continuous families, ÚTIA AV ČR v.v.i, (Praha 2009) Research Report 2257 [2009] Download
 122. Janžura MartinOn the importance of entropy , ROBUST 2008, p. 1-8 , Eds: Antoch J., Dohnal G., ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./, (Pribylina, SK, 08.09.2008-12.09.2008) [2009] Download
 123. Janžura MartinOn an approximative solution to the marginal problem , WUPES'09, p. 1-8 , Eds: Kroupa T., Vejnarová J., WUPES 2009, (Liblice, CZ, 19.09.2009-23.09.2009) [2009] Download
 124. Šindelář JanConstruction of multi-step ahead predictions in a normal BVAR(p) model using Monte Carlo sampling , Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control, p. 1-5 , Eds: Hofman Radek, Šmídl Václav, Pavelková Lenka, 10th International PhD Workshop on Systems and Control, Young Generation Viewpoint, (Hluboká nad Vltavou, CZ, 22.09.2009-26.09.2009) [2009] Download
 125. Zima Miroslav, Tichavský Petr, Krajča V.Odstraňování artefaktů v EEG datech III, ÚTIA AV ČR, ( Praha 2009) Research Report 2259 [2009] Download
 126. Marek Tomáš, Tichavský PetrOn the Estimation of Mutual Information , ROBUST 2008, p. 263-269 , Eds: Antoch J., Dohnal G., ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./, (Pribylina, SK, 08.09.2008-12.09.2008) [2009] Download
 127. Vajda IgorOn efficiencies of decisions about statistical models based on f-divergences of empirical distributions , ROBUST 2008, p. 1-8 , Eds: Antoch J., Dohnal G., ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./, (Pribylina, SK, 08.09.2008-12.09.2008) [2009] Download
 128. Salaba PetrToolbox pro analýzu spolehlivosti, ( 2009) [2009]
 129. Michálek JiříMLE of capability index Cp and its application in testing hypotheses , EURISBIS 09 Book of Abstracts, p. 46-47 , Eds: Mola F., Conversano C., Vinzi V.E., Fisher N, EURISBIS 09. European Regional Meeting of International Society for Business and Industrial Statistics, (Cagliari, IT, 30.05.2009-03.06.2009) [2009] Download
 130. Michálek JiříHustoty rozdělení pravděpodobnosti pro odhady ukazatele Cpk, ÚTIA AV ČR, (Praha 2009) Research Report 2550 [2009] Download
 131. Tichavský Petr, Yeredor A., Koldovský ZbyněkA Fast Asymptotically Efficient Algorithm for Blind Separation of a Linear Mixture of Block-Wise Stationary Autoregressive Processes , Proceedings of 34th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), p. 3133-3136, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2009 /34./, (Taipei, TW, 19.04.2009-24.04.2009) [2009] Download
 132. Berlinet A., Vajda IgorExtensions of a Devroye-Lugosi theorem, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2240 [2008] Download
 133. Vajda Igor, van der Meulen E. C.Asymptotic properties of spacings-based divergence statistics, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2241 [2008] Download
 134. Vajda Igor, Morales D.Generalized information criteria for optimal Bayes decisions, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2239 [2008] Download
 135. Vajda IgorMaximum likelihood in the context of more general minimum distance methods , Zimní workshop matematické statistiky. Program a abstrakty, p. 8-8, Zimní workshop matematické statistiky, (Bratislava, SK, 15.12.2008-16.12.2008) [2008]
 136. Vajda Igor, Stummer W.Bregman distances in exponential families of probability distributions, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2008/7 [2008] Download
 137. Vajda IgorModifications of divergence criteria in continuous families, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2230 [2008] Download
 138. Víšek Jan ÁmosWhite´s estimator of covariance matrix for instrumental weighted variables , Proceedings in Computational Statistics 18th Symposium, p. 1-7, COMPSTAT 2008, (Porto, PT, 24.08.2008-29.08.2008) [2008] Download
 139. Ševčík Jaroslav, Volf PetrOn selected models of partial repairs, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2235 [2008] Download
 140. Kozmík V., Šindelář JanExternal information in prediction of commodity prices, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2233 [2008] Download
 141. Linka A., Volf Petr, Tunák M.Analysis of breaks in a non-equally load sharing system , Proceedings of 2nd International Conference on Accelerated Life Testing, p. 99-101, ALT'2008-- 2nd International Conference on Accelerated Life Testing, (Bordeaux, FR, 09.06.2008-11.06.2008) [2008]
 142. Janžura Martin, Ivánek JiříAbstracts of Contributions to 4th International Workshop on Data – Algorithms – Decision Making, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Interní publikace DAR-ÚTIA vol.2008/6 , 4th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making, (Loučeň, CZ, 30.11.2008-02.12.2008) [2008] Download
 143. Michálek JiříVlastnosti odhadů ukazatelů způsobilosti , Proceedings of Request'08, p. 1-10, Request´08, (Brno, CZ, 25.06.2008-28.06.2008) [2008] Download
 144. Volf PetrModel for Difference of Two Series of Poisson-like Count Data , Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008, p. 505-512 , Eds: Řehořová Pavla, Maršíková Kateřina, 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008, (Liberec, CZ, 17.09.2008-19.09.2008) [2008] Download
 145. Michálek JiříProblems with capability and performance indic es in practice , Book of Abstracts, International Symposium on Business and Industrial Statistics, ISBIS 2008, p. 55-56 , Eds: Zeithamlová Milena, International Symposium on Business and Industrial Statistics, ISBIS 2008, (Praha, CZ, 04.07.2008-07.07.2008) [2008] Download
 146. Janžura Martin, Fialová LucieA parametric model for discrete- valued time series , Probastat 06, p. 155-163 , Eds: Pázman Andrej, Volaufová Julia, Witkovský Viktor, Probastat 06, (Smolenice, SK, 05.06.2006-09.06.2006) [2008] Download
 147. Berlinet A., Vajda IgorDivergence Criteria for Improved Selection Rules, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Internal Publication 2008/5 [2008] Download
 148. Vajda IgorOn Efficiencies of Decisions about Statistical Models Based on f-divergences of Empirical Distributions, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Internal Publication 2008/4 [2008] Download
 149. Vajda IgorOn efficiencies of decisions about statistical models based on f-divergences of empirical distributions , Sborník Abstraktů pro ROBUST 2008, p. 51-51, ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./, (Pribylina, SK, 08.09.2008-12.09.2008) [2008] Download
 150. Vajda IgorDivergence-based statistical decisions , Information and Communication Conference, Abstracts, p. 12-13, Information and Communication, (Budapest, HU, 25.08.2008 - 28.08.2008) [2008] Download
 151. Harremoes P., Vajda IgorEfficiency of entropy testing , Proceedings ISIT 2008, p. 2639-2643, IEEE International Symposium on Information Theory 2008, (Toronto, CA, 06.07.2008-11.07.2008) [2008] Download
 152. Šindelář Jan, Křivánek O.Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2228 [2008]
 153. Ševčík Jaroslav, Volf PetrStatistical analysis in a model of partial repairrs , Proceedings of 2nd International Conference on Accelerated Life Testing, p. 115-120, ALT'2008-- 2nd International Conference on Accelerated Life Testing, (Bordeaux, FR, 09.06.2008-11.06.2008) [2008]
 154. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrTime-domain Blind Audio Source Separation Using Advanced Component Clustering and Reconstruction , 2008 Hands-free Speech Communication and Microphone Arrays, p. 216-219, Hands-free Speech Communication and Microphone Arrays 2008, (Trento, IT, 06.05.2008-08.05.2008) [2008]
 155. Vajda Igor, Harremoës P.Consistency of various divergence statistics, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2218 [2008]
 156. Šnupárková JanaWeak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2220 [2008]
 157. Koldovský Zbyněk, Málek J., Tichavský Petr, Deville Y., Hosseini S.Extension of EFICA Algorithm for Blind Separation of Piecewise Stationary Non-Gaussian Sources , ICASSP 2008: IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, p. 1913-1916, ICASSP 2008, IEEE International Conference on Acoustics, Speech adn Signal Processing, (Las Vegas, US, 30.03.2008-04.04.2008) [2008]
 158. Tichavský Petr, Yeredor A., Nielsen JanA Fast Approximate Joint Diagonalization Algorithm Using a Criterion with a Block Diagonal Weight Matrix , ICASSP 2008: IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, p. 3321-3324, ICASSP 2008, IEEE International Conference on Acoustics, Speech adn Signal Processing, (Las Vegas, US, 30.03.2008-04.04.2008) [2008]
 159. Harremoës P., Vajda IgorEfficiency of Entropy Testing, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Internal Publication 2008/2 [2008]
 160. Fajfrová LucieSpectral gap for zero processes on graphs, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2215 [2007]
 161. Ševčík JaroslavRepairable systems with partial repairs, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2205 [2007]
 162. Morales D., Vajda IgorGeneralized Informations and Bayesian Errors, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Internal Publication 2007/18 [2007]
 163. Šindelář Jan, Kárný MiroslavAdaptive Control Applied to Financial Market Data , Proceedings of the 16th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2007, p. 1-6, Week of Doctoral Students 2007, (Praha, CZ, 05.06.2007-08.06.2007) [2007] Download
 164. Boček PavelVýpočet charakteristik základních typů bran FTA, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2209 [2007]
 165. Šindelář JanAdaptive Decision Making in Finance, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) [2007]
 166. Boček Pavel, Vajda IgorTestování hypotéz o násobných multinomiálních modelech, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2007/15 [2007]
 167. Lachout PetrStochastic optimization sensitivity without measurability , Proceedings 15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry, p. 131-136 , Eds: Cechlárová Kataeina, Halická Margaréta, Borbelová Viera, Lacko Vladimír, International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry /15./, (Herĺany, SK, 03.06.2007-07.06.2007) [2007]
 168. Stummer W., Vajda IgorOn Divergences of Finite Measures and their Statistical Applicability, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2007/14 [2007]
 169. Michálek JiříMaximálně věrohodné odhady ukazatelů způsobilosti a jejich vlastnosti, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2202 [2007]
 170. Marek Tomáš, Vrbenský KarelAlgoritmy adaptace dvojrozměrných rozdělení metodou minimalizace divergencí, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2007/12 [2007]
 171. Kraus DavidChecking proportional rates in the two-sample transformation model, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2203 [2007]
 172. Koldovský Zbyněk, Málek J., Tichavský Petr, Yannick D., Shahram H.Performance Analysis of Extended EFICA Algorithm, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2199 [2007] Download
 173. Šindelář Jan, Kárný MiroslavAdaptive Control Applied to Financial Market Data , Advanced Mathematical Methods for Finance 2007, p. 1-6, Advanced Mathematical Methods for Finance, (Vídeň, AT, 17.09.2007-22.09.2007) [2007] Download
 174. Vajda IgorLimit Laws for f-disparity Statistics under Local Alternatives, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2007/11 [2007]
 175. Vajda IgorO divergenci a fluktuaci proměnných veličin a pravděpodobnostních distribucí, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2007/10 [2007]
 176. Kraus DavidSmooth tests of equality of cumulative incidence functions in two samples, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2197 [2007]
 177. Janžura MartinLocal alternatives in testing hypotheses on parameters of Gibbs random fields , Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, p. 1117-1117, Session of the International Statistical Institute /56./, (Lisabon, PT, 22.08.2007-29.08.2007) [2007]
 178. Esteban M. D., Hobza Tomáš, Marhuenda Y., Morales D.Estadísticos basados en divergencias para el diagnóstico de modelos, Centro de Investigación Operativa, (Elche 2007) Research Report I-2007-22 [2007]
 179. Vajda Igor, Harremoës P.Entropy testing is efficient , Proceeding of ISIT 2007, p. 1841-1845, International symposium on information theory, (Nice, FR, 24.06.2007-29.06.2007) [2007]
 180. Vajda IgorApplication of Phi-divergence to Estimation in Continuous Families, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2007/8 [2007]
 181. Gómez-Herrero G., Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Egiazarian K.A fast algorithm for blind separation of non-Gaussian and time-correlated signals , Proccedings of the 15th European Signal Processing Conference. EUSIPCO 2007, p. 1731-1735, EUSIPCO 2007: The 15th European Signal Processing Conference, (Poznan, PL, 03.09.2007-07.09.2007) [2007]
 182. Koldovský Z., Tichavský PetrTime-Domain Blind Audio Source Separation using Advanced ICA Methods , Proccedings of the 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association. Interspeech 2007, p. 1-4, Interspeech 2007 /8./, (Antwerpen, BE, 27.08.2007-31.08.2007) [2007]
 183. Hobza Tomáš, Morales D., Pardo L.Testing equality of autocorrelation coefficients in multivariate normal models, Universidad Miguel Hernández de Elche, (Elche 2007) Research Report 15 [2007]
 184. Volf Petr, Hejdušek M.Modelling the score of the sport match via dynamic generalized linear models , Bulletin of the International Statistical Institute 56th Session. Proceedings, p. 1-4, ISI 2007. Session of the International Statistical Institute /56./, (Lisboa, PT, 22.08.2007-29.08.2007) [2007]
 185. Stummer W., Vajda IgorOn Divergences of Finite Measures and Their Applications in Censoring, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2007/7 [2007]
 186. Krajča V., Petránek S., Mohylová J., Nielsen Jan, Tichavský Petr, Lhotská L., Burnovský M.Ddentification of neonatal EEG sleep stages by structural time profiles and independent component analysis , Proc. of the 3rd WACBE World Congress on Bioengineering 2007, p. 1-4, WACBE World Congress on Bioengineering 2007, (Bangkok, TH, 09.07.2007-11.07.2007) [2007]
 187. Volf PetrRandom point process models for score of sport match , First International Conference on Mathematics in Sport Proceedings, p. 239-244 , Eds: Percy Dave, Scarf Phill, Robinson Carol, First International Conference on Mathematics in Sport Proceedings, (Manchester, GB, 24.06.2007-26.06.2007) [2007]
 188. Volf PetrOn models of degradation and partial repairs , Proceedings of Mathemaitacal Methods in Reliability, p. 1-8, Fifth International Conference Mathematical Methods in Reliability, (Glasgow, GB, 01.07.2007-04.07.2007) [2007]
 189. Vajda Igor, Harremoës P.Efficient Testing of Uniformity using Power Divergence Statistics, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2007/4 [2007]
 190. Kůs V., Morales D., Vajda IgorExtensions of the Parametric Families of Divergences Used in Statistical Inference, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Internal Publication 2007/2. [2007]
 191. Kraus DavidAdaptive Neyman's smooth tests of homogeneity of two samples of survival data, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2187 [2007]
 192. Tunák M., Linka A., Volf PetrStochastic simulation of deformation in fabrics as composite reinforcements , Sborník příspěvků 1. konference Centra pro Jakost a spolehlivost, p. 239-249 , Eds: Dohnal  Gejza, REQUEST - 1. konference Centra pro Jakost a spolehlivost, (Praha, CZ, 30.01.2007-01.02.2007) [2007]
 193. Volf PetrA statistical model of time-to-failure decrease caused by a random shock , Sborník příspěvků 1. konference Centra pro Jakost a spolehlivost, p. 331-345 , Eds: Dohnal  Gejza, REQUEST - 1. konference Centra pro Jakost a spolehlivost, (Praha, CZ, 30.01.2007-01.02.2007) [2007]
 194. Michálek JiříJak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu , Request´06 sborník konference, p. 265-274 , Eds: Dohnal  Gejza, Request´06, (Praha, CZ, 30.01.2007-01.02.2007) [2007] Download
 195. Michálek JiříTesting statistical hapotheses about capability indices Cp and Cpk , Proceedings of Computer Experiments vs Physical Experiments, p. 186-192, ENBIS-DEINDE 2007, (Torino, IT, 11.04.2007-13.04.2007) [2007] Download
 196. Michálek JiříTesting statistical hypotheses about capability indices Cp amd Cpk , Abstracts of Joint ENBIS-DEINDE 2007 Conference, p. 39-40, ENBIS-DEINDE 2007, (Torino, IT, 11.04.2007-13.04.2007) [2007]
 197. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrAsymptotic Analysis of Bias of FastICA-based Algorithms in Presence of Additive Noise, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2181 [2007]
 198. Janžura MartinStatistická analýza gibbsovských náhodných polí, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) [2006]
 199. Boček Pavel, Salaba Petr, Volf Petr, Vrbenský KarelModelování doby do poruchy a FTA, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2174 [2006]
 200. Pazák TomášExhaustive Structures on Boolean Algebras, ( 2006) [2006]
 201. Fajfrová LucieApplications of the Generalised Rényi Divergences in Testing Hypotheses about Exponential Models I, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2006/30 [2006]
 202. Nielsen Jan, Tichavský Petr, Koldovský ZbyněkOdstraňování artefaktů v EEG datech II, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2176 [2006]
 203. Hobza Tomáš, Pardo L., Vajda IgorRobust Median Estimator in Logistic Regression, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/31 [2006]
 204. Vajda Igor, Zvárová JanaSome Results on Generalized Entropies with Applications in Bayesian Decisions a Biometry, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/29 [2006]
 205. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrAsymtotic Analysis of Bias of FastICA-based Algorithms in Presence of Additive Noise, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/24. [2006]
 206. Tichavský Petr, Nielsen Jan, Yeredor A., Doron E.Fast Implementation of Asymtotically Optimized SOBI (WASOBI) Algorithm for Blind Separation of 100+ AR Sources, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/23 [2006]
 207. Janžura MartinOn the Connection between Marginal Problem, Statistical Estimation, and Möbius Formula, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/18 [2006]
 208. Michálek Jiří, Křepela J.Možnosti využití statistických metod v regulaci procesů, implmentace modifikovaných Shewhartových regulačních diagramů v oblasti výroby a služeb , Soudobé trendy v jakosti řízení-XXI, p. 63-74 , Eds: Král O., Soudobé trendy v jakosti řízení-XXI, (Zlenice, CZ, 26.10.2006-27.10.2006) [2006]
 209. Volf PetrA model of random point processes with mutually dependent intensities , Proceedings of Sixth Annual Enbis Conference, p. 101, Annual Enbis Conference /6./, (Wroclaw, PL, 18.09.2006-20.09.2006) [2006]
 210. Swart Jan M.Duals and thinnings of some relatives of the contact process , Prague Stochastics 2006, p. 1-12 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 211. Kraus DavidZobecněné lineární modely pro značkované bodové procesy , Sborník ROBUST 2006, p. 181-188 , Eds: Antoch J., Dohnal G., ROBUST 2006, (Lhota pod Rohanovem, CZ, 23.01.2006-27.01.2006) [2006]
 212. Fajfrová LucieTesty hypotéz o parametru obecného exponenciálního modelu , Sborník ROBUST 2006, p. 75-82 , Eds: Antoch J., Dohnal G., ROBUST 2006, (Lhota pod Rohanovem, CZ, 23.01.2006-27.01.2006) [2006]
 213. Vajda Igor, Zvárová JanaSome relations between informations and entropies with applications in Bayesian decisions and biometry, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/17 [2006]
 214. Liese F., Vajda IgorDivergences and their applications in sufficiency, deficiency and testing of hypotheses, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/16 [2006]
 215. Hobza Tomáš, Vajda Igor, van der Meulen E. C.Consistent estimation and testing by means of disparity statistics based on m-spacings, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/15 [2006]
 216. Vajda Igor, van der Meulen E. C.Goodness-of-fit testing based on hypothetical and empirical quantizations, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/14 [2006]
 217. Vajda IgorOn two types of phi-divergence goodness-of-fit statistics, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/13 [2006]
 218. Kraus DavidIdentifying nonproportional covariates in the Cox model, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2170 [2006]
 219. Volf PetrMarkov Chain Monte Carlo methods in computational statistics and econometrics , Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, p. 525-530 , Eds: Lukáš L., Mathematical Methods in Economics 2006, (Plzeň, CZ, 13.09.2006-15.09.2006) [2006]
 220. Reisnerová SoňaBayesian approach to change point detection of unemployment rate via MCMC methods , Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, p. 447-452 , Eds: Lukáš L., Mathematical Methods in Economics 2006, (Plzeň, CZ, 13.09.2006-15.09.2006) [2006]
 221. Esteban M. D., Hobza Tomáš, Marhuenda Y., Morales D.Estadísticos basados en divergencias para el diagnóstico de modelos , Contribuciones a la Estadística y a la Investigación Operativa, p. 533-541 , Eds: Sicilia Joaquín, Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa /29./, (Tenerife, ES, 15.03.2006-19.03.2006) [2006]
 222. Hobza Tomáš, Pardo L.On Robustness of Median Estimator in Bernoulli Logistic Regession , Prague Stochastics 2006, p. 396-406 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 223. Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Doron E., Yeredor A., Herrero G. G.Blind signal separation by combining two ICA algorithms: HOS-based EFICA and time structure-based WASOBI , Proceedings of 14th European Signal Processing Conference. EUSIPCO 2006, p. 1-5, European Signal Processing Conference. EUSIPCO /14./, (Florence, IT, 04.09.2006-08.09.2006) [2006]
 224. Tichavský Petr, Doron E., Yeredor A., Nielsen JanA Computationally Affordable Implementation of An Asymptotically Optimal BSS Algorithm for AR Sources , Proceedings of 14th European Signal Processing Conference. EUSIPCO 2006, p. 1-5, European Signal Processing Conference. EUSIPCO /14./, (Florence, IT, 04.09.2006-08.09.2006) [2006]
 225. Marek Tomáš, Vrbenský KarelMinimum Pearson divergence adaption of bivariate distributions , Prague Stochastics 2006, p. 64-64 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 226. Vajda Igor, van der Meulen E.On estimation and testing by means of disparities based on m-spacings , Prague Stochastics 2006, p. 701-708 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 227. Vajda Igor, Zvárová JanaOn relations between informations, entropies and Bayesian decisions , Prague Stochastics 2006, p. 709-718 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 228. Vajda IgorOn asymptotic distributions of f-disparity statistics under local alternatives, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2169 [2006]
 229. Vajda IgorDivergence pravděpodobnostních distribucí a statistická informace, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2168 [2006]
 230. Vajda Igor, van der Meulen E.Goodness-of-fit tests based on observations quantized by hypothetical and empirical quantiles, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2160 [2006]
 231. Vajda IgorAsymptotics for Pearson-type goodness-of-fit statistics , Journées de Statistique de SFdS, p. 1-7, 38e Journées de Statistique de la Societé Francaise de Statistiqie, (Paris, FR, 29.05.2006-02.06.2006) [2006] Download
 232. Lachout PetrSensitivity of stochastic programs by means of the infimum functional , Prague Stochastics 2006, p. 495-504 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 233. Vajda IgorDivergence-Based Extension of the Maximum Likehood Method, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/10 [2006]
 234. Liese F., Vajda IgorOn Divergences and their new Applications in Statistics and Information Theory, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/12 [2006]
 235. Doron E., Yeredor A., Tichavský PetrCramér-Rao Lower Bound for Blind Separation of Stationary Parametric Gaussian Sources, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/11 [2006]
 236. Kraus DavidGeneralized linear models for marked point processes , Proceedings of the International Conference on Statistical Methods for Biomedical and Technical Systems. BIOSTAT 2006, p. 353-358, BIOSTAT 2006. Statistical Methods for Biomedical and Technical Systems, (Limassol, CY, 29.05.2006-01.06.2006) [2006]
 237. Michálek Jiří, Křepela J.Regulační diagramy s rozšířenými mezemi , Sborník konference Statistické dny v Brně, p. 43-44 , Eds: Matoušek R., Statistické dny v Brně /8./, (Brno, CZ, 27.06.2006-28.06.2006) [2006]
 238. Reisnerová Soňa, Volf PetrAnalysis of unemployment as discretized spatial-temporal process , Proceedings S4G. International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry, p. 203-208 , Eds: Lechnerová R., Saxl I., Beneš V., International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry, (Prague, CZ, 26.06.2006-29.06.2006) [2006]
 239. Tichavský Petr, Nielsen Jan, Krajča V.Identification of epileptic activity in electroencephalograms using four techniques of independent component analysis , Analysis of Biomedical Signals and Images. BIOSIGNAL 2006, p. 166-168 , Eds: Jan J., Kozumplík J., Provazník I., Biosignal 2006, (Brno, CZ, 28.06.2006-30.06.2006) [2006]
 240. Michálek JiříTestování ukazatelů způsobilosti , Analýza dat 2005/II pro technologii, výzkum a ostatní aplikace, p. 99-118 , Eds: Kupka K., Analýza dat 2005/II, (Lázně Bohdaneč, CZ, 17.10.2005-20.10.2005) [2006]
 241. Michálek JiříStatistická regulace procesů (SPC). Překlad , Statistická regulace procesů (SPC), p. 1-216 [2006]
 242. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrMethods of Fair Comparsion of Performance of Linear ICA Techniques in Presence of Additive Noise , Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, p. 873-876, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, (Toulouse, FR, 14.05.2006-19.05.2006) [2006]
 243. Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Doron E., Yeredor A., Herrero G. G.Blind Signal Separation by Combining Two ICA Algorythms: HOS-based EFICA and Time Structure-Based WASOBI, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/2 [2006]
 244. Tichavský Petr, Nielsen Jan, Koldovský ZbyněkOdstraňování artefaktů v EEG datech, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Research Report 2140 [2005]
 245. Liese F., Vajda IgorOn Divergence and Informations in Statistics and Information Theory, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/31 [2005]
 246. Lachout PetrConsistency of $arepsilon$-estimator without measurability, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Research Report 2139 [2005]
 247. Volf PetrBayes analysis of time series with covariates , Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, p. 421-426 , Eds: Skalská H., Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, (Hradec Králové, CZ, 14.09.2005-16.09.2005) [2005]
 248. Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Oja E.Efficient Variant of Algorithm FastICA for Independent Component Analysis Attaining the Cramér-Rao Lower Bound, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/10 [2005]
 249. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrEfficient Variant of Algorithm FastICA for Independent Component Analysis Attaining the Cramér-Rao Lower Bound, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/9 [2005]
 250. Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Oja E.Performance Analysis of the FastICA Algorithm and Cramé-Rao Bounds for Linear Independent Component Analysis, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/6 [2005]
 251. Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Oja E.Asymptotic Performance of the FastICA Algorithm for Independent Component Analysis and its Iprovements, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/3 [2005]
 252. Tichavský Petr, Koldovský Zbyněk, Oja E.Asymptotic performance of the FastICA algorithm for independent component analysis and its iprovements , Proceedings of the IEEE/SP 13th workshop on Statistical Signal Processing, p. 1-6, IEEE/SP Workshop on Statistical Signal Processing /13./, (Bordeaux, FR, 17.07.2005-20.07.2005) [2005]
 253. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrEficient variant of algorithm FastICA for independent component analysis attaining the Cramér-Rao lower bound , Proceedings of IEEE/SP 13th Workshop on Statistical Signal Processing, p. 7-12, Telecom Paris, (Paris 2005) , IEEE/SP Workshop on Statistical Signal Processing /13./, (Bordeaux, FR, 17.07.2005-20.07.2005) [2005]
 254. Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr, Erkki O.Cramer-Rao lower bound for linear independent component analysis , Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, p. 581-584, IEEE, (Philadelphia 2005) , ICASSP 2005, (Philadelphia, US, 18.03.2005-23.03.2005) [2005]
 255. Beneš Viktor, Prokešová MichaelaNonlinear filtration in doubly stochastic point processes , Proceedings of the 4th International Conference APLIMAT 2005, p. 415-420 , Eds: Kováčová M., International Conference APLIMAT 2005 /4./, (Bratislava, SK, 04.02.2005) [2005]
 256. Zvárová Jana, Vajda IgorOn Genetic Information and Diversity , ISCB26, p. 50 , Eds: Singer J., Boda K., Schemper M., ISCB 2005. Annual Conference /26./, (Szeged, HU, 21.08.2005-25.08.2005) [2005]
 257. Kraus DavidData-driven smooth tests of the proportional hazards assumption, ÚTIA AVČR, (Praha 2005) Research Report 2134 [2005]
 258. Marek Tomáš, Vajda Igor, Vrbenský KarelMinimum divergence adaptation of bivariate distributions, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/44 [2005]
 259. Janžura Martin, Ivánek JiříInternational Workshop on Data-Algorithmus-Decision Making, (Prague, CZ, 19.12.2005-20.12.2005) [2005]
 260. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrMethods of Fair Comparsion of Performance of Linear ICA Techniques in Presence of Additive Noise, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/28 [2005]
 261. Janžura Martin, Ivánek JiříInternational Workshop on Data - Algorithm - Decision Making, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/41 [2005]
 262. Fajfrová LucieEquilibrium Behaviour of Zero Range Processes on Binary Tree, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/42 [2005]
 263. Hobza T., Pardo L., Vajda IgorRobust Median Estimators in General Logistic Regression, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/40 [2005]
 264. Stummer W., Vajda IgorOptimal Statistical Decision About Some Alternative Financial Models, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/35 [2005]
 265. Esteban M. D., Hobza Tomáš, Morales D., Marhuenda Y.Divergence-Based Tests for Model Diagnostic, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/32 [2005]
 266. Tichavský Petr, Doron E., Yeredor A., Nielsen JanComputationally Feasible Implementation of Asymptotically Optimal Blind Separation Algorithm SOBI (WASOBI) for AR Source, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/29 [2005]
 267. Morales D., Pardo L., Vajda IgorOn Efficient Estimation in Continuous Models Based on Finitely Quantized Observations, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/27 [2005]
 268. Hobza TomášOn the Consistency in Divergence for a Class of Nonparametric Distribution Estimates, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/23 [2005]
 269. Boček Pavel, Marek Tomáš, Vajda IgorDiscrete Efficient Methods 1: Testing Compound Hypotheses, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/15 [2005]
 270. Berlinet A., Vajda IgorOn Asymptotic Sufficiency and Optimality of Quantizations, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/18 [2005]
 271. Janžura MartinOn a construction of an efficient estimator for the expectation of a local statistics on a random process or a filed , The 25th European Meeting os Statisticians-Final Programme and Abstracts, p. 172-172, EMS 2005. European Meeting of Statisticians /25./, (Oslo, FI, 24.07.2005-28.07.2005) [2005]
 272. Michálek JiříStatistické testy koeficientů způsobilosti, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Research Report 2154 [2005]
 273. Michálek JiříVyužití Johnsonových křivek při vyšetřování způsobilosti výrobního procesu, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Research Report 2130 [2005]
 274. Jirák Josef, Skřivánek Jiří, Autrata RudolfScintillation Detector in Environmental SEM , Proceedings - Microscopy Conference 2005 - Dreiländertagung /6./, p. 44, Dreiländertagung Microscopy Conference (MC 2005), (Davos, CH, 28.08.2005-02.09.2005) [2005]
 275. Fajfrová LucieSpeed of Convergence to Equilibrium of Zero Range Process on a Binary Tree , Sborník prací 13. letní školy JČMF ROBUST 2004, p. 75-85 , Eds: Antoch J., Gejza D., JČMF, (Praha 2004) , ROBUST 2004. Letní škola JČMF /13./, (Třešť, CZ, 07.06.2004-11.06.2004) [2004]
 276. Volf PetrOdhady počtu komponent modelu , Robust 2004. Sborník prací 13. letní školy JČMF, p. 419-426 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 2004) , ROBUST 2004. Letní škola JČMF /13./, (Třešť, CZ, 07.06.2004-11.06.2004) [2004]
 277. Vajda Igor, Veselý Arnošt, Zvárová JanaModels of information and knowledge for support of medical decision-making , Sborník semináře Informační technologie v péči o zdraví, p. 149-152 , Eds: Zvárová J., Přečková P., EuroMISE s.r.o., (Praha 2004) , Informační technologie v péči o zdraví, (Praha, CZ, 09.10.2004) [2004]
 278. Hobza Tomáš, Pardo L., Vajda IgorMedian Estimators of Parameters of Logistic Regression in Models with Discrete or Continuous Responses, ÚTIA AV ČR, (Praha 2004) Research Report 2124 [2004]
 279. Hobza TomášAsymptotics of f-divergence errors of some histogram-based density estimates , SFdS XXXVIémes Journées de Statistique, p. 1-6, Journées de Statistique /36./, (Montpellier, FR, 24.05.2004-28.05.2004) [2004]
 280. Koldovský Zbyněk, Tichavský PetrCramér-Rao Lower Bound for Independent Component Analysis, ÚTIA AV ČR, (Praha 2004) Research Report 2123 [2004]
 281. Heinrich L., Pawlas ZbyněkWeak and strong convergence of empirical distribution functions in germ-grain models , Spatial Point Process Modelling and its Applications, p. 101-124, International Conference on Spatial Point Process Modelling and its Applications, (Benicassim, ES, 04.04.2004-08.04.2004) [2004]
 282. Morales D., Pardo L., Vajda IgorDigitalization of observations permits efficient estimation in continuos models , Soft Methodology and Random Information Systems, p. 315-322, International Conference on Soft Methods in Probability and Statistics /2./, (Oviedo, ES, 02.09.2004-04.09.2004) [2004]
 283. Volf PetrClustering of random series of events , Proceedings of the 22nd International Conference Mathematical Methods in Econometrics 2004, p. 349-356, Mathematical Methods in Economics 2004 /22./, (Brno, CZ, 15.09.2004-17.09.2004) [2004]
 284. Grim Jiří, Hora J., Boček Pavel, Somol Petr, Pudil P.Information analysis of census data by using statistical models , Proceedings of the International Conference on Statistics - Investment in the Future, p. 1-7 , Eds: Krovák J., Statistics - Investment in the Future, (Prague, CZ, 06.09.2004-07.09.2004) [2004]
 285. Pardo M. C., Pardo L., Vajda IgorTesting Homogeneity of Independent Samples from Arbitrary Models, ÚTIA AV ČR, (Praha 2004) Research Report 2104 [2004]
 286. Volf PetrOn random sums and compound process model in financial mathematics , Operations Research Proceedings 2003, p. 403-410, OR 2003. International Conference on Operations Research, (Heidelberg, DE, 03.09.2003-05.09.2003) [2004]
 287. Víšek Jan ÁmosRobustifying generalized method of moments , Data Analysis 2004/II. Progressive Methods of Statistical Data Analysis and Modelling for Research and Technical Practice, p. 171-193 , Eds: Kupka K., Data Analysis 2004, (Pardubice, CZ, 29.11.2004-20.10.2004) [2004]
 288. Víšek Jan ÁmosPhilosophy of mathematical modelling and the least weighted squares , Data Analysis 2003/II. Progressive Methods of Statistical Data Analysis and modelling for Research and Technical Practice, p. 101-118 , Eds: Kupka K., Data Analysis, (Pardubice, CZ, 24.11.2003-27.11.2003) [2004]
 289. Víšek Jan ÁmosThe least weighted squares under heteroscedasticity , Proceedings of the Conference PRASTAN 2004, p. 117-128 , Eds: Kalina M., Minárová M, Nánásiová O., PRASTAN 2004, (Kočovce, SK, 17.05.2004-21.05.2004) [2004]
 290. Wong K. T., Tichavský PetrA reduced-complexity "blind" space-frequency algorithm for peer-to-peer MFSK-FFH-CDMA detection & co-channel interference suppression , IEEE Global Telecommunications Conference, p. 1-5, IEEE Communications Society, (San Francisco 2003) , IEEE Global Telecommunications Conference, (San Francisco, US, 01.12.2003-05.12.2003) [2003]
 291. Fajfrová LucieEquilibrium Behavior of Zero Range Process on Binary Tree, ÚTIA AV ČR, (Praha 2003) Research Report 2092 [2003]
 292. Volf PetrApplication of Cox regression model to grouped unemployment data , Proceedings of the 7th International Symposium on Operational Research, p. 301-306 , Eds: Zadnik-Stirn L., Bastič M., Drobne S., Slovenian Society Informatika, (Ljublana 2003) , International Symposium on Operational Research /7./ SOR'03, (Podčetrtek, SI, 24.09.2003-26.09.2003) [2003]
 293. Lachout PetrSplitting and localization of the epi-topology combined with randomness , Operations Research Proceedings 2002, p. 419-424 , Eds: Leopold-Wildburger U., Rendl F., Wäscher G., Springer, (Berlin 2003) , Operations Research 2002, (Klagenfurt, AT, 02.09.2002-05.09.2002) [2003]
 294. Lachout PetrTotal cost of a construction - a mathematical model. Abstract , Proceedings of Abstracts of Mathematical Methods in Economics, p. 13 , Eds: Houška M., Czech University of Agriculture, (Prague 2003) , MME 2003, (Prague, CZ, 10.09.2003-12.09.2003) [2003]
 295. Bauer K., Lachout PetrTotal cost of a construction - a mathematical model , Proceedings of the 21th International Conference Mathematical Methods in Economics 2003, p. 15-19 , Eds: Houška M., Czech University of Agriculture, (Prague 2003) , MME 2002, (Prague, CZ, 10.09.2003-12.09.2003) [2003]
 296. Bauer K., Lachout PetrA Mathematical Model for a Total Cost, ÚTIA AV ČR, (Praha 2003) Research Report 2085 [2003]
 297. Henclová AlenaStability of Concepts of a Arbitrage with Respect to Changes in Underlying Probability Measure, ÚTIA AV ČR, (Praha 2003) Research Report 2078 [2003]
 298. Michálek JiříRobust Shewhart's control charts , Proceedings of the International Carpathian Control Conference. ICCC'2003, p. 528-531 , Eds: Kostúr K., Polubný I., TU, (Košice 2003) , International Carpathian Control Conference 2003, (Tatranská Lomnica, SK, 26.05.2003-29.05.2003) [2003]
 299. Michálek JiříRegulační diagramy s rozšířenými regulačními mezemi , Sborník příspěvků konference Jakost˙2003, p. 28-33 , Eds: Nenadál J., Tošenovský J., Dům techniky, (Ostrava 2003) , International Conference on Quality 2003, (Ostrava, CZ, 13.05.2003-15.05.2003) [2003]
 300. Tichavský Petr, Wong K. T.Finite-data-record performance/breakdown analysis of the "Blind" space-time DS-CDMA rake-receiver of Wong-Lok-Lehnert-Zoltowski , Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Communications, p. 1-5, IEEE, (Piscataway 2003) , 2003 IEEE International Conference on Communications, (Anchorage, US, 11.05.2003-15.05.2003) [2003]
 301. Smid J., Markham B., Sváček P., Volf PetrCalibration, regression models and the Web , Image and Signal Processing for Remote Sensing VIII.Proceedings, p. 131-138 , Eds: Serpico S. B., SPIE, (Bellingham 2003) Proceedings of the SPIE. vol.4885 , International Symposium on Remote Sensing /8./, (Crete, GR, 22.09.2002-27.09.2002) [2003]
 302. Šindelář Jan, Knížek JiříOn Gnostical Distribution Functions, ÚTIA AV ČR, (Praha 2003) Research Report 2074 [2003]
 303. Fajfrová LucieInvariantní rozdělení částicových systémů , ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF, p. 107-116 , Eds: Antoch J., Dohnal G., Klaschka J., JČMF, (Praha 2002) , ROBUST'2002 /12./, (Hejnice, CZ, 21.01.2002-25.01.2002) [2002]
 304. Víšek Jan ÁmosDevelopment of the Czech export in nineties , Konsolidace vládnutí a podnikání v české republice a EU, p. 1-28 , Eds: Kabele J., Mlčoch L., Pscheidt S., MatFyz Press, (Praha 2002) , Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a EU, (Praha, CZ, 31.10.2002-02.11.2002) [2002]
 305. Šindelář Jan, Knížek JiříOn Weighted Orthogonal Functions Applied in Linear Regression Model, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2059 [2002]
 306. Janžura MartinA central limit theorem for conditionally centred random fields with an application to testing statistical hypotheses , Limit Theorems in Probability and Statistics, p. 209-223 , Eds: Berkes I., Csáki E., Csörgö M., János Bolyai Mathematical Society, (Budapest 2002) , Limit Theorems in Probability and Statistics, (Balatonlelle, HU, 28.06.1999-02.07.1999) [2002]
 307. Janžura Martin, Nielsen JanMetoda segmentace v "change-point" problému , ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF, p. 163-177 , Eds: Antoch J., Dohnal G., Klaschka J., JČMF, (Praha 2002) , ROBUST'2002 /12./, (Hejnice, CZ, 21.01.2002-25.01.2002) [2002]
 308. Volf PetrStatistická analýza přežití a náhodné bodové procesy , Analýza dat II/2002, p. 63-76 , Eds: Kupka K., TriloByte, (Pardubice 2002) , Analýza dat 2002/II, (Lázně Bohdaneč, CZ, 26.11.2002-29.11.2002) [2002]
 309. Michálek JiříAplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad , ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF, p. 247-255 , Eds: Antoch J., Dohnal G., Klaschka J., JČMF, (Praha 2002) , ROBUST'2002 /12./, (Hejnice, CZ, 21.01.2002-25.01.2002) [2002]
 310. Liese F., Vajda IgorOn Consistency and Asymptotic Normality of Consistent Estimators in Models with Independent Observations, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2042 [2002]
 311. Horvath L., Hušková MarieKernel type estimators for gradual changes , Limit Theorems in Probability and Statistics, p. 175-187 , Eds: Berkes I., Csaki E., Csorgo M., Janos Bolyai Mathematical Society, (Budapest 2002) , Limit Theorems in Probability and Statistics, (Balatonlelle, HU, 28.06.1999-02.07.1999) [2002]
 312. Volf PetrModely 2D bodových procesů a jejich využití v analýze náhodných součtů , ROBUST'2000. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF, p. 333-342 , Eds: Antoch J., Dohnal G., Klaschka J., JČMF, (Praha 2002) , ROBUST'2002 /12./, (Hejnice, CZ, 21.01.2002-25.01.2002) [2002]
 313. Linka A., Volf PetrStatistical regression method of shape analysis, with application to classification of cross-sections of carbon fibers , ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF, p. 216-223 , Eds: Antoch J., Dohnal G., Klaschka J., JČMF, (Praha 2002) , ROBUST'2002 /12./, (Hejnice, CZ, 21.01.2002-25.01.2002) [2002]
 314. Šindelář Jan, Knížek JiříOn Discrete Unequally Spaced AR(1) Process, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2061 [2002]
 315. Michálek JiříZobecněné Shewhartovy regulační diagramy, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2057 [2002]
 316. Víšek Jan ÁmosThe Durbin-Watson for the least weighted squares. Abstract , Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, p. 353 , Eds: Janžura M., Mikosch T., Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 317. Janžura Martin, Mikosch T.Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 318. Lachout PetrDiferencovatelnost a směrová diferencovatelnost funkce. Abstrakt , ROBUST˙2002. Abstrakta, p. 9 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 2002) , ROBUST'2002 /12./, (Hejnice, CZ, 21.01.2002-25.01.2002) [2002]
 319. Volf PetrStatistical Analysis of Cumulative Process and Its Application, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2058 [2002]
 320. Volf PetrOn models and statistical analysis of compound point processes. Abstract , Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, p. 365 , Eds: Janžura M., Mikosch T., Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 321. Lachout PetrLinear transformations of Wiener process that born Brownian bridge. Abstract , Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, p. 246 , Eds: Janžura M., Mikosch T., Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 322. Hobza TomášOn asymptotics for phi-divergence errors of some nonparametric density estimates. Abstract , Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, p. 418 , Eds: Janžura M., Mikosch T., Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 323. Vajda Igor, van der Meulen E. C.On minimum divergence adaptation of bivariate distributions to given marginals. Abstract , Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, p. 344 , Eds: Janžura M., Mikosch T., Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 324. Lachout PetrLinear Transmutation of a Wiener Process: Problem Setting and Some Results, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2052 [2002]
 325. Křepela J., Michálek JiříMetoda CUSUM, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2055 [2002]
 326. Michálek JiříKoeficienty způsobilosti a výkonnosti a jejich odhady , Analýza dat a statistické metody v praxi. Sborník celostátního semináře, p. 59-68 , Eds: Kupka K., Trilobyte, (Pardubice 2002) , Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem, (Lázně Bohdaneč, CZ, 16.04.2002-18.04.2002) [2002]
 327. Moller J., Beneš Viktor, Bodlák M., Waagepetersen R.Bayesian Analysis of Log Gaussian Cox Processes for Disease Mapping, MSP MaPhySto, (Aarhus 2002) Research Report 3 [2002]
 328. Michálek JiříRobust methods in exponential smoothing of time series. Abstract , Abstracts of the Fourth International Conference on Mathematical Statistics. ProbaStat 2002, p. 32-34 , Eds: Witkovský V., Faculty of Mathematics, (Bratislava 2002) , ProbaStat 2002 /4./, (Smolenice, SK, 04.02.2002-08.02.2002) [2002]
 329. Michálek JiříEstimation of capability indices. Abstract , Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, p. 275 , Eds: Janžura M., Mikosch T., Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 330. Volf PetrModel and analysis of heterogeneity of random sums , Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002, p. 265-271 , Eds: Ramík J., Technical University, (Ostrava 2002) , Mathematical Methods in Economics 2002 /20./, (Ostrava, CZ, 03.09.2002-05.09.2002) [2002]
 331. Beneš Viktor, Bodlák M., Moller J.Bayesian Analysis of Log Gaussian Cox Processes for Disease Mapping, Aalborg University, (Aalborg 2002) Research Report R-02-2001 [2002]
 332. Smid J., Sváček P., Volf PetrOn evaluation of user adaptive and flexible tutoring model , Applied Informatics - Artificial Intelligence and Applications, p. 1-5 , Eds: Hamza M. H., Acta Press, (Calgary 2002) Series on Applied Informatics. , Workshop on Intelligence and Technology in Educational Applications. ITEA 2002, (Innsbruck, AT, 18.02.2002) [2002]
 333. Tichavský Petr, Wong K. T.New fluid-mechanics-based statistical models of a nominally linear towed-array's shape deformation , Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, p. 2841-2844, IEEE, (Orlando 2002) , ICASSP 2002, (Orlando, US, 13.05.2002-17.05.2002) [2002]
 334. Volf PetrRandom point processes and models of cumulated damage , Third International Conference on Mathematical Methods in Reliability. Methodology and Practice. Communications, p. 651-654 , Eds: Langseth H., Lindquist B., NTNU Trondheim, (Trondheim 2002) , International Conference on Mathematical Methods in Reliability /3./, (Trondheim, NO, 17.06.2002-20.06.2002) [2002]
 335. Víšek Jan ÁmosCharacter of the czech economy in transition , Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy, p. 181-208 , Eds: Kabele J., Mlčoch L., Karolinum, (Praha 2001) , Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české, (Praha, CZ, 15.11.2000) [2001]
 336. Michálek JiříRegulační diagramy s rozšířenými mezemi a způsobilost procesů , Analýza dat pro řízení jakosti a technologii, p. 92-108 , Eds: Kupka K., TriloByte, (Pardubice 2001) Statistické metody pro praxi s uživatelským workshopem. , Analýza dat pro řízení jakosti a technologii, (Lázně Bohdaneč, CZ, 30.10.2001-02.11.2001) [2001]
 337. Smid J., Markham B., Volf Petr, Obitko M.Calibration data models for the Landsat 7 ETM+ internal calibrator , Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites IV . Proceedings, p. 219-226 , Eds: Hiroyuki F., Lurie J. B., Ropertz A., SPIE, (Bellingham 2001) Proceedings SPIE. vol.4169 , Europto Remote Sensing Conference 2000, (Barcelona, ES, 25.09.2000-29.09.2000) [2001]
 338. Janžura MartinTesting hypotheses for Gibbs random fields with an application to the Ising model , Proceedings of the 23rd European Meeting of Statisticians, p. 119-120, Instituto Nacional de Estatística, (Lisboa 2001) Revista de Estatística - Statistical Review. , EMS 2001. European Meeting of Statisticians /23./, (Funchal, PT, 13.08.2001-18.08.2001) [2001]
 339. Janžura MartinA parametric model for discrete-valued time series. Abstract , Conference on Stochastic Processes and their Applications. Abstracts, p. 13, University of Cambridge, (Cambridge 2001) , Conference on Stochastic Processes and their Applications /27./, (Cambridge, GB, 09.07.2001-13.07.2001) [2001]
 340. Janžura Martin, Vrbenský KarelTest existence vnějšího pole v Isingově modelu , ROBUST'2000. Sborník prací jedenácté letní školy JČMF, p. 92-101 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 2001) , ROBUST'2000 /11./, (Nečtiny, CZ, 11.09.2000-15.09.2000) [2001]
 341. Víšek Jan ÁmosRegression with high breakdown point , ROBUST'2000. Sborník prací jedenácté letní školy JČMF, p. 324-356 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 2001) , ROBUST'2000 /11./, (Nečtiny, CZ, 11.09.2000-15.09.2000) [2001]
 342. Víšek Jan ÁmosOverfitting the least trimmed squares , Zborník konferencie PRASTAN 2001, p. 160-166 , Eds: Kalina M., STU SF, (Bratislava 2001) , PRASTAN 2001, (Kočovce, SK, 12.09.2001-14.09.2001) [2001]
 343. Lachout PetrParameter estimation based on estimated data , Proceedings of the 19th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2001, p. 119-123 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2001) , International Conference on Mathematical Methods in Economics 2001 /19./, (Hradec Králové, CZ, 05.09.2001-07.09.2001) [2001]
 344. Vajda IgorOn asymptotic equivalence of information-theoretic divergences , Proceedings 2001 IEEE International Symposium on Information Theory, p. 23, IEEE, (Washington 2001) , IEEE International Symposium on Information Theory 2001, (Washington, US, 24.06.2001-29.06.2001) [2001]
 345. Volf PetrOn regression models of survival analysis and application to grouped unemployment data , Proceedings of the 19th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2001, p. 193-198 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2001) , International Conference Mathematical Methods in Economics 2001 /19./, (Hradec Králové, CZ, 05.09.2001-07.09.2001) [2001]
 346. Grim Jiří, Boček Pavel, Pudil PavelSafe dissemination of census results by means of interactive probabilistic models , Proceedings of the ETK-NTTS 2001 Conference, p. 849-856 , Eds: Nanopoulos P., Wilkinson D., European Communities, (Rome 2001) , Exchange of Technology and Know-How and New Techniques and Technologies for Statistics, (Hersonissos, GR, 18.06.2001-22.06.2001) [2001]
 347. Michálek JiříOdhady koeficientů způsobilosti a jejich vlastnosti, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2016 [2001]
 348. Linka A., Volf PetrStatistické metody pro hodnocení homogenity textilních materiálů , ROBUST'2000. Sborník prací jedenácté letní školy JČMF, p. 164-175 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 2001) , ROBUST'2000 /11./, (Nečtiny, CZ, 11.09.2000-15.09.2000) [2001]
 349. Volf PetrStatistical models and analysis of cumulated damage processes , ROBUST'2000. Sborník prací jedenácté letní školy JČMF, p. 357-367 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 2001) , ROBUST'2000 /11./, (Nečtiny, CZ, 11.09.2000-15.09.2000) [2001]
 350. Liese F., Vajda IgorFirst Order Theory of M-estimators in General Models with Independent Observations, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2017 [2001]
 351. Smid J., Smid Jr. J., Obitko M., Volf PetrModel parameters and model performance , Proceedings of the UM2001 Workshop on Empirical Evaluation of Adaptive Systems, p. 25-32 , Eds: Weibelzahl S., Chin D., Weber G., Pedagogical University, (Freiburg 2001) , UM2001. International Conference on User Modeling /8./, (Sonthofen, DE, 13.07.2001-17.07.2001) [2001]
 352. Víšek Jan ÁmosA new paradigm of point estimation , Analýza dat 2000/II. Moderní statistické metody, p. 195-231 , Eds: Kupka K., Trilobyte, (Pardubice 2001) , Analýza dat 2000/II. Moderní statistické metody, (Lázně Bohdaneč, CZ, 21.11.2000-24.11.2000) [2001]
 353. Volf PetrStatistické modely a analýza procesů narůstajícího poškození , Analýza dat 2000/II. Moderní statistické metody. Sborník přednášek, p. 87-98 , Eds: Kupka K., TriloByte Statistical Software, (Pardubice 2001) , Analýza dat 2000/II. Moderní statistické metody, (Lázně Bohdaneč, CZ, 21.11.2000-24.11.2000) [2001]
 354. Víšek Jan ÁmosThe robust regression and the experiences from its application in estimation of parameters in a dual economy , Modelling Economies in Transition, p. 424-443 , Eds: Welfe W., Wdowinski P., University of Lodz, (Lodz 2001) , Macromodels '99, (Rydzyna, PL, 01.12.1999-04.12.1999) [2001]
 355. Víšek Jan ÁmosRobust instrumental variables and specification test , Zborník konferencie PRASTAN 2000, p. 133-164 , Eds: Kalina M., STU SF, (Bratislava 2001) , PRASTAN 2000, (Bezovec, SK, 22.05.2000-26.05.2000) [2001]
 356. Michálek Jiří, Křepela J.Koeficienty způsobilosti a výkonnosti v případě rozšířených regulačních mezí, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2009 [2001]
 357. Hobza Tomáš, Vajda Igor, Vrbenský KarelEstimation of Distribution in Telecommunication Networks and its Optimization, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 2001 [2000]
 358. Knížek J., Österreicher J., Macela A., Šindelář JanSimulation and Comparsion of Two-sample Tests' efficiency and a new Two-sample Test, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 1999 [2000]
 359. Šindelář JanPříklady a úvahy z teorie pravděpodobnosti a statistiky, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 2000 [2000]
 360. Hlawiczková M., Gokhale A. M., Beneš ViktorProperties of length density estimation based on vertical projections , Proceedings of the 6th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, p. 173-178 , Eds: Wojnar L., Rozniatowski K., MesPrint, (Krakow 2000) , STERMAT 2000 /6./, (Krakow, PL, 20.09.2000-23.09.2000) [2000]
 361. Beneš Viktor, Gokhale A. M., Hlawiczková M., Vander Voort G. F.Anisotropy testing using the Prokhorov distance , Proceedings of the 6th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, p. 53-58 , Eds: Wojnar L., Rozniatowski K., MesPrint, (Krakow 2000) , STERMAT 2000 /6./, (Krakow, PL, 20.09.2000-23.09.2000) [2000]
 362. Linka A., Volf PetrRandom field model and statistical quality control , Jubilee kateder matematiky TUL 2000 (mezinárodní konference). Sborník příspěvků, p. 59-66 , Eds: Vild J., Technická univerzita, (Liberec 2000) , Jubilee kateder matematiky TUL 2000 (mezinarodni konference), (Liberec, CZ, 13.09.2000-14.09.2000) [2000]
 363. Györfi L., Morvai G., Vajda IgorInformation-theoretic methods in testing the goodness of fit , Proceedings of the 2000 IEEE International Symposium on Information Theory, p. 28, IEEE, (New York 2000) , ISIT 2000, (Sorrento, IT, 25.06.2000-30.06.2000) [2000]
 364. Janžura MartinOn the "local exponential projection" approach to the knowledge representation problem , Proceedings of the 5th Workshop on Uncertainty Processing, p. 110-112 , Eds: Vejnarová J., VŠE, (Praha 2000) , WUPES '2000. Workshop on Uncertainty Processing /5./, (Jindřichův Hradec, CZ, 21.06.2000-24.06.2000) [2000]
 365. Tichavský Petr, Händel P.Estimation and smoothing of instantaneous frequency of noisy narrow band signals , Signal Processing. Proceedings, p. 1803-1806 , Eds: Gabbouj M., Kuosmanen P., TTKK, (Tampere 2000) , European Signal Processing Conference. EUSIPCO 2000, (Tampere, FI, 04.09.2000-08.09.2000) [2000]
 366. Koblas M., Michálek JiříRobust approach to exponential smoothing , Proceedings of the 18th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2000, p. 97-101 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2000) , Mathematical Methods in Economics 2000 /18./, (Praha, CZ, 13.09.2000-15.09.2000) [2000]
 367. Vogel S., Lachout PetrOn Continuous Convergence and Epi-convergence of Random Functions II, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 1989 [2000]
 368. Vogel S., Lachout PetrOn Continuous Convergence and Epi-convergence of Random Functions I, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 1988 [2000]
 369. Lachout PetrEpi-convergence versus Topology: Splitting and Localization, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 1987 [2000]
 370. Michálek JiříProcesy s rozšířenými regulačními mezemi, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 1986 [2000]
 371. Darbellay G. A., Tichavský PetrIndependent component analysis through direct estimation of the mutual information , Independent Component Analysis and Blind Signal Separation. Proceedings, p. 69-74 , Eds: Pajunen P., Karhunen J., IEEE Signal Processing Society, (Helsinki 2000) , ICA 2000. /2./, (Helsinki, FI, 19.06.2000-22.06.2000) [2000]
 372. Janžura Martin, Boček PavelStochastické metody prognózování parametrů v datových sítích, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 1981 [2000]
 373. Picek J., Volf PetrNonlinear quantile regression survival analysis , Conférence Internationale sur les Méthodes Mathématiques en Fiabilité, p. 864-867 , Eds: Nikulin M., Limnios N., Université Victor Segalen, (Bordeaux 2000) , MMR '2000 /2./, (Bordeaux, FR, 04.07.2000-07.07.2000) [2000]
 374. Volf Petr, Linka A.On statistical analysis of reliability of textile yarn via the load-sharing model , Conférence Internationale sur les Méthodes Mathématiques en Fiabilité, p. 1014-1017 , Eds: Nikulin M., Limnios N., Université Victor Segalen, (Bordeaux 2000) , MMR '2000 /2./, (Bordeaux, FR, 04.07.2000-07.07.2000) [2000]
 375. Linka A., Volf PetrA statistical method for inspection of structure of textile materials , Conférence Internationale sur les Méthodes Mathématiques en Fiabilité, p. 711-714 , Eds: Nikulin M., Limnios N., Université Victor Segalen, (Bordeaux 2000) , MMR '2000 /2./, (Bordeaux, FR, 04.07.2000-07.07.2000) [2000]
 376. Lachout PetrLinear Transformation of Wiener Process Giving Wiener Process, Brownian Bridge or Ornstein-Uhlenbeck Process, ÚTIA AV ČR, (Praha 2000) Research Report 1984 [2000]
 377. Hušková Marie, Steinebach J.Asymptotic Tests for Gradual Changes, PhilippsUniversität, (Marburg 1999) Research Report 63 [1999]
 378. Víšek Jan ÁmosSeveral remarks on robust (linear) regression , Matematická štatistika a numerická matematika a ich aplikácie, p. 190-204 , Eds: Handlovičová A., Kalina M., STU, (Bratislava 1999) , Matematická štatistika a numerická matematika a ich aplikácie, (Kočovce, SK, 14.06.1999-18.06.1999) [1999]
 379. Feglar T., Vajda Igor, Janžura MartinOptimal Design of Communication Networks, ÚTIA AV ČR, (Praha 1999) Research Report 1978 [1999]
 380. Györfi L., Morvai G., Vajda IgorAsymptotic Results for Iformation-Theoretic and Statistical Criteria of Goodness of Fit, ÚTIA AV ČR, (Praha 1999) Research Report 1961 [1999]
 381. Linka A., Volf PetrHodnocení nestejnoměrnosti textilních materiálů na základě statistické analýzy obrazu , STRUTEX. 6. národní konference TU v Liberci, p. 339-345, Technická univerzita, (Liberec 1999) , STRUTEX /6./, (Liberec, CZ, 07.12.1999-10.12.1999) [1999]
 382. Bernhard H.-P., Darbellay Georges A.Performance analysis of the mutual information function for nonlinear and linear signal processing , Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, p. 1297-1300, IEEE, (Phoenix 1999) , IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, (Phoenix, US, 15.03.1999-19.03.1999) [1999]
 383. Janžura MartinA parametric model with separate estimation of parameters , Proceedings of the Third International Conference on Mathematical Statistics. PROBASTAT '98, p. 45-53 , Eds: Pázman A., Wimmer G., Slovak Academy of Sciences, (Bratislava 1999) Tatra Mountains Mathematical Publications. vol.17 , PROBASTAT '98 /3./, (Smolenice, SK, 09.02.1998-13.02.1998) [1999]
 384. Janžura Martin, Boček PavelAsymptotic efficiency of the maximum pseudolikelihood estimate for Gauss-Markov random fields , Statistical Methods for Image Processing, p. 13-15, University of Uppsala, (Uppsala 1999) , Statistical Methods for Image Processing, (Uppsala, SE, 06.08.1999-09.08.1999) [1999]
 385. Janžura MartinMaximum pseudo-likelihood based testing hypotheses for Gibbs random fields , Bulletin of the International Statistical Institute. 52nd Session, p. 77-78, Edita, (Helsinki 1999) , Session of the International Statistical Institute, ISI '99 /52./, (Helsinki, FI, 10.08.1999-18.08.1999) [1999]
 386. Janžura MartinA parametric model for large discrete stochastic systems , Second European Conference on Highly Structured Stochastic Systems, p. 148-150, University of Pavia, (Pavia 1999) , European Conference on Highly Structured Stochastic Systems /2./, (Pavia, IT, 14.09.1999-18.09.1999) [1999]
 387. Beneš Viktor, Hlawiczková M.Stereological estimation of integral mixed curvature , International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Proceedings, p. 71-76 , Eds: Beneš V., Janáček J., Saxl I., Union of Czech Mathematicians and Physicists, (Prague 1999) , S4G, (Prague, CZ, 21.06.1999-24.06.1999) [1999]
 388. Linka A., Volf PetrSimulace a statistická analýza nestejnoměrnosti textilních materiálů využívající modelů náhodných polí , TEXCO '99. 1. medzinárodná textilná konferencia. Zborník prednášok, p. 12-19, Nadácia pre rozvoj textilného vysokoškolského vzdelania, (Ružomberok 1999) , TEXCO '99 /1./, (Ružomberok, SK, 06.10.1999-07.10.1999) [1999]
 389. Vajda IgorAbout new communication networks technology and mathematics , Proceedings of the 4th Systems Science European Congress, p. 1011-1016 , Eds: Ferrer L., SESGE, (Valencia 1999) , Systems Science European Congress /4./, (Valencia, ES, 20.09.1999-24.09.1999) [1999]
 390. Volf PetrOn random sums driven by a counting process , Bulletin of the International Statistical Institute. 52nd Session, p. 463-464, Edita, (Helsinki 1999) , Session of the International Statistical Institute, ISI '99 /52./, (Helsinki, FI, 10.08.1999-18.08.1999) [1999]
 391. Michálek JiříEvaluating credit portfolio quality , Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics '99, p. 189-194 , Eds: Plešingr J., VŠE, (Praha 1999) , Mathematical Methods in Economics '99 /17./, (Jindřichův Hradec, CZ, 14.09.1999-16.09.1999) [1999]
 392. Vajda IgorNeural networks classification in exponential models with unknown statistics , Classification in the Information Age. Proceedings, p. 336-343 , Eds: Gaul W., Locarek-Junge H., Springer, (Berlin 1999) Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. , Annual Conference of the German Classification Society GfKl /22./, (Dresden, DE, 04.03.1998-06.03.1998) [1999]
 393. Šimandl M., Královec J., Tichavský PetrPredictive and filtering lower bounds for nonlinear filters , IFAC World Congress 1999. Proceedings, p. 43-48, Pergamon, (Oxford 1999) , IFAC World Congress 1999 /14./, (Beijing, CN, 05.07.1999-09.07.1999) [1999]
 394. Lachout PetrThe Delta Theorem - Topological Setup, ÚTIA AV ČR, (Praha 1999) Research Report 1955 [1999]
 395. Janžura MartinOn the pseudolikelihood principle in the statistical inference for the Gibbs random fields on a lattice , International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Proceedings, p. 123-128 , Eds: Beneš V., Janáček J., Saxl I., Union of Czech Mathematicians and Physicists, (Prague 1999) , S4G, (Prague, CZ, 21.06.1999-24.06.1999) [1999]
 396. Picek J., Linka A., Volf PetrMarkov chain Monte Carlo methods of optimization and model selection , Mathematical Methods in Economy and Industry. Proceedings, p. 113-122, Technical University, (Liberec 1999) , MMEI '98 /11./, (Liberec, CZ, 01.06.1998-05.06.1998) [1999]
 397. Volf Petr, Linka A., Picek J.On counting processes and related models, with application to analysis of streams of events , Mathematical Methods in Economy and Industry. Proceedings, p. 75-84, Technical University, (Liberec 1999) , MMEI '98 /11./, (Liberec, CZ, 01.06.1998-05.06.1998) [1999]
 398. Volf Petr, Picek J., Linka A.MCMC method for recognition of objects from noisy planar data , Applied Stochastic Models and Data Analysis. Proceedings, p. 355-360 , Eds: Bacelar-Nicolau H., Nicolau F. C., Janssen J., Instituto Nacional de Estatistica, (Lisabon 1999) , ASMDA '99, (Lisabon, PT, 13.06.1999-18.06.1999) [1999]
 399. Hejna B., Vajda IgorInformation transmission in stationary stochastic systems , Computing Anticipatory Systems. Proceedings, p. 405-417 , Eds: Dubois D. M., American Institute of Physics, (Woodbury 1999) AIP Conference Proceedings. vol.465 , CASYS '98 /2./, (Liege, BE, 10.08.1998-14.08.1998) [1999]
 400. Nehorai A., Tichavský PetrCross-product algorithms for source tracking using an EM vector sensor , Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, p. 2781-2784, IEEE, (Phoenix 1999) , IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, (Phoenix, US, 15.03.1999-19.03.1999) [1999]
 401. Michálek JiříDetecting changes in ARCH-models , Proceedings of the International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 122-127 , Eds: Plevný M., Friedrich V., University of West Bohemia, (Cheb 1999) , Mathematical Methods in Economics /16./, (Cheb, CZ, 08.09.1998-10.09.1998) [1999]
 402. Tichavský PetrMeasuring performances of nonlinear filtering techniques , Proceedings of the 3rd Japan-Central Europe Joint Workshop on Modelling and Simulation of Non-linear Engineering Systems and Related Phenomena, p. 327-330 , Eds: Mahel' M., Uesaka M., Ušák E., Comenius University, (Bratislava 1999) , Japan-Central Europe Joint Workshop on Modelling and Simulation of Non-linear Engineering Systems and Related Phenomena /3./, (Bratislava, SK, 27.09.1998-30.09.1998) [1999]
 403. Volf PetrOn statistical event-history analysis and its applications , Operations Research Proceedings 1998, p. 283-292 , Eds: Kall P., Lüthi H. J., Springer, (Berlin 1999) , International Conference on Operations Research, (Zürich, CH, 31.08.1998-03.09.1998) [1999]
 404. Liese F., Vajda IgorA General Asymptotic Theory of M-Estimators, ÚTIA AV ČR, (Praha 1999) Research Report 1951 [1999]
 405. Janžura MartinAsymptotic Properties of the Maximum Pseudolikelihood Estimate for Gauss-Markov Random Fields, ÚTIA AV ČR, (Praha 1999) Research Report 1949 [1999]
 406. Tichavský PetrFew General Remarks to Asymptotic Analyses, ÚTIA AV ČR, (Praha 1999) Research Report 1948 [1999]
 407. Lachout PetrDistance between Optimization Problems, ÚTIA AV ČR, (Praha 1999) Research Report 1945 [1999]
 408. Berlinet A., Hobza T., Vajda IgorAnalysis of Some New Histogram Based Estimators, Université Montpellier, (Montpellier 1998) Research Report 98-09 [1998]
 409. Hušková Marie, Lachout Petr, Víšek Jan ÁmosPrague Stochastics '98. Proceedings, JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 410. Beneš Viktor, Šimák J.Simulation of random fibre processes , Prague Stochastic '98. Proceedings, p. 21-25 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 411. Vajda IgorOn Consistency of M-estimators in Models with a Linear Substructure, ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) Research Report 1931 [1998]
 412. Šindelář Jan, Kárný Miroslav, Nedoma PetrControlling Value of f-information. Multivariate Case, ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) Research Report 1927 [1998]
 413. Hobza T., Kůs V., Vajda Igor, van der Meulen E. C., Vrbenský K.Optimal Partitions and Dominating Distributions for Barron Density Estimates, ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) Research Report 1928 [1998]
 414. Markham B., Kurz L., Seiferth J., Smid J., Volf PetrAlgorithms and analysis tools for the Landsat detectors trending , Image and Signal Processing for Remote Sensing. Proceedings, p. 25-33 , Eds: Serpico S. B., SPIE, (Bellingham 1998) Proceedings of SPIE. vol.3500 , EUROPTO, (Barcelona, ES, 21.09.1998-23.09.1998) [1998]
 415. Levine E., Kurz L., Smid J., Smid M., Volf PetrAlgorithms and analysis tools for carbon content modeling in soil based on satellite data , Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology. Proceedings, p. 315-322 , Eds: Engman E. T., SPIE, (Bellingham 1998) Proceedings of SPIE. vol.3499 , EUROPTO, (Barcelona, ES, 22.09.1998-24.09.1998) [1998]
 416. Linka A., Volf PetrČítací procesy a jejich použití při modelování tahové pevnosti lana , Analýza dat '98. Sborník přednášek, p. 13-21 , Eds: Kupka K., TriloByte, (Pardubice 1998) , Celostátní konference Analýza dat '98, (Lázně Bohdaneč, CZ, 10.11.1998-13.11.1998) [1998]
 417. Linka A., Picek J., Volf PetrIdentifikace kruhů v obrazových datech z RICH detektoru , Analýza dat '98. Sborník přednášek, p. 22-30 , Eds: Kupka K., TriloByte, (Pardubice 1998) , Celostátní konference Analýza dat '98, (Lázně Bohdaneč, CZ, 10.11.1998-13.11.1998) [1998]
 418. Darbellay Georges A.A nonparametric estimator for the mutual information , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 93-98 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 419. Darbellay Georges A.Entropy and Predictability. Abstract , International Conference on Statistical Physics. Abstracts, p. 2 , Eds: Gervois A., Gingold M., Iagolnitzer D., French Physical Society, (Paris 1998) , International Conference on Statistical Physics /20./, (Paris, FR, 20.07.1998-24.07.1998) [1998]
 420. Darbellay Georges A.Statistical dependences in IRd: An information-theoretic approach , Preprints of the 3rd European IEEE Workshop on Computer-Intensive Methods in Control and Data Processing, p. 83-88 , Eds: Rojíček J., Valečková M., Kárný M., Warwick K., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , CMP '98 /3./, (Praha, CZ, 07.09.1998-09.09.1998) [1998]
 421. Darbellay Georges A.Comments on the Mutual Information and the Linear Correlation, ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) Research Report 1932 [1998]
 422. Darbellay Georges A.An Adaptive Histogram Estimator for the Mutual Information. (Extended Version), ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) Research Report 1936 [1998]
 423. Benáček V. J., Jarolím M., Víšek Jan ÁmosSupply-side characteristics and the industrial structure of Czech foreign trade , Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe, p. 51-68, VUT, (Brno 1998) , Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, (Brno, CZ, 02.09.1998-03.09.1998) [1998]
 424. Šindelář Jan, Kárný MiroslavAn algorithm decreasing mutual information , Preprints of the 3rd European IEEE Workshop on Computer-Intensive Methods in Control and Data Processing, p. 253-258 , Eds: Rojíček J., Valečková M., Kárný M., Warwick K., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , CMP '98 /3./, (Praha, CZ, 07.09.1998-09.09.1998) [1998]
 425. Kárný Miroslav, Šindelář Jan, Valečková MarkétaTowards Bayesian pooling of probabilistic controllers , Preprints of the 3rd European IEEE Workshop on Computer-Intensive Methods in Control and Data Processing, p. 19-24 , Eds: Rojíček J., Valečková M., Kárný M., Warwick K., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , CMP '98 /3./, (Praha, CZ, 07.09.1998-09.09.1998) [1998] Download
 426. Linka A., Militký J., Picek J., Volf PetrConstruction of Shewhart-type control charts for strength of textile materials , Proceedings of the 3rd International Conference TEXSCI'98, p. 226-229, Technická univerzita, (Liberec 1998) , TEXSCI'98 /3./, (Liberec, CZ, 25.05.1998-27.05.1998) [1998]
 427. Tichavský Petr, Händel P.Estimating parameters of polynomial phase signals by tracking algorithms , Proceedings of the 9th IEEE Signal Processing Workshop on Statistical Signal and Array Processing, p. 348-351 , Eds: Li F., IEEE, (Piscataway 1998) , IEEE Signal Processing Workshop /9./, (Portland, US, 14.09.1998-16.09.1998) [1998]
 428. Tichavský Petr, Händel P.Multicomponent Polynomial Phase Signal Analysis Using a Tracking Algorithm, Royal Institute of Technology, (Stockholm 1998) Research Report IR-S3-SB-9844 [1998]
 429. Lachout PetrEvaluation of the Epi-Convergence, HumboldtUniversität, (Berlin 1998) Research Report 98-10 [1998]
 430. Víšek Jan ÁmosRobust specification test , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 581-586 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 431. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorMinimum divergence estimation and testing in case of empirically quantized observations , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 391-396 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 432. Berlinet A., Liese F., Vajda IgorM-estimates of parameters of periodic stochastic models , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 39-42 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 433. Kudrna M., Vajda IgorOn log-optimal and Sharpe-Markowitz investment portfolios , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 331-336 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-..1998) [1998]
 434. Morales D., Pardo L., Vajda IgorDivergence statistics for testing composite hypotheses , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 419-423 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 435. van der Meulen E. C., Vajda IgorAbout the chi-square error of Barron density estimate , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 557-562 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 436. Janžura MartinOdhady parametrů gaussovských náhodných polí , ROBUST'98. Sborník prací desáté zimní školy JČMF, p. 77-87 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1998) , ROBUST '98 /10./, (Radešín, CZ, 26.01.1998-30.01.1998) [1998]
 437. Michálek JiříOdhady s minimální vzdáleností pro gaussovské procesy , ROBUST'98. Sborník prací desáté zimní školy JČMF, p. 139-147 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1998) , ROBUST '98 /10./, (Radešín, CZ, 26.01.1998-30.01.1998) [1998]
 438. Volf Petr, Linka A.O podstatě a aplikacích MCMC metod , ROBUST'98. Sborník prací desáté zimní školy JČMF, p. 243-253 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1998) , ROBUST '98 /10./, (Radešín, CZ, 26.01.1998-30.01.1998) [1998]
 439. Michálek JiříConvex covariances and convex classes of operators , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 397-400 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 440. Volf PetrOn counting process with random increments , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 587-590 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 441. Janžura MartinDifferentiability of the rate function in the large deviations theorem for Gibbs random fields , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 263-267 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 442. Smid J., Volf PetrTools for prediction of the system performance and detection of the changes , Preprints of the 3rd European IEEE Workshop on Computer-Intensive Methods in Control and Data Processing, p. 43-46 , Eds: Rojíček J., Valečková M., Kárný M., Warwick K., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , CMP'98 /3./, (Praha, CZ, 07.09.1998-09.09.1998) [1998]
 443. Linka A., Ososkov G., Picek J., Volf PetrMCMC solution to circle fitting in analysis of RICH detector data , COMPSTAT. Proceedings in Computational Statistics, p. 383-388 , Eds: Payne R., Green P., PhysicaVerlag, (Heidelberg 1998) , COMPSTAT '98 /13./, (Bristol, GB, 24.08.1998-28.08.1998) [1998]
 444. Morales D., Pardo L., Vajda IgorTesting Simple and Composite Hypotheses in Convergent Exponential Families, ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) Research Report 1922 [1998]
 445. Darbellay Georges A., Vajda IgorEstimation of the Mutual Information with Data-dependent Partitions, ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) Research Report 1921 [1998]
 446. Darbellay Georges A., Vajda IgorEntropy Expressions for Continuous Multivariate Distributions, ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) Research Report 1920 [1998]
 447. Darbellay Georges A.An algorithm for estimating the degree of dependence between two random vectors. Abstract , International Symposium on Mathematical Programming. Abstracts, p. 72, EPFL, (Lausanne 1997) , ISMP '97 /16./, (Lausanne, CH, 24.08.1997-29.08.1997) [1997]
 448. Tůma J., Šindelář JanManuál k systému Pyrostatika postupného zážehu. Verze 2.1, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1917 [1997]
 449. Šindelář Jan, Kárný MiroslavDynamic Decision Making Under Uncertainty Allows Explicit Solution, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1916 [1997]
 450. Fialová LucieNumerická analýza notových posloupností G.F.Händela, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1906 [1997]
 451. Fialová LucieNumerická analýza notových posloupností W.A.Mozarta, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1905 [1997]
 452. Fialová LucieA Computer Software for Graphical Processing of Musical Compositions, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1904 [1997]
 453. Víšek Jan ÁmosCombining forecasts by their decomposition , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 188-193 , Eds: Bauerová D., Hančlová J., Hrbáč L., Močkoř J., Ramík J., VŠB, (Ostrava 1997) , MME '97 /15./, (Ostrava, CZ, 09.09.1997-11.09.1997) [1997]
 454. Vajda Igor, Grim JiříAbout the maximum information and maximum likelihood principles in neural networks , Proceedings of the 1st IAPR TC1 Workshop on Statistical Techniques in Pattern Recognition, p. 189-197 , Eds: Pudil P., Novovičová J., Grim J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , STIPR '97 /1./, (Prague, CZ, 09.06.1997-11.06.1997) [1997]
 455. Smid J., Volf Petr, Markham B., Seiferth J.Modeling and change point detection for satellite instrumentation calibration coefficient time series: An example based on Landsat-5 Thematic Mapper data , Earth Observing Systems. The SPIE paper 3117, p. 197-205, S.P.I.E., (San Diego 1997) , Earth Observing Systems, (San Diego, US, 29.07.1997-01.08.1997) [1997]
 456. Darbellay Georges A.The mutual information as a measure of statistical dependence. Abstract , Proceedings of the International Symposium on Information Theory 1997. Abstracts, p. 405, IEEE, (Piscataway 1997) , International Symposium on Information Theory, (Ulm, DE, 29.06.1997-04.07.1997) [1997]
 457. Michálek JiříDetecting changes in econometric models , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 130-134 , Eds: Bauerová D., Hančlová J., Hrbáč L., Močkoř J., Ramík J., VŠB, (Ostrava 1997) , MME '97 /15./, (Ostrava, CZ, 09.09.1997-11.09.1997) [1997]
 458. Darbellay Georges A.Stochastic Predictability , European Conference on Signal Analysis and Prediction I, p. 203-206 , Eds: Procházka A., Uhlíř J., Sovka P., ICT Press, (Praha 1997) , ECSAP '97 /1./, (Prague, CZ, 24.06.1997-27.06.1997) [1997]
 459. Smid J., Volf Petr, Rao G.HST battery voltage-current modeling , Proceedings of the 32nd Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, p. 201-206, AICE, (New York 1997) , IECEC '97 /32./, (Honolulu, US, 27.07.1997-01.08.1997) [1997]
 460. Smid J., Volf PetrBayesian learning algorithm based on the MCMC method , Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and Soft Computing, p. 164-167 , Eds: Hamza M. H., IASTED Acta Press, (Calgary 1997) , Artificial Intelligence and Soft Computing, (Banff, CA, 27.07.1997-01.08.1997) [1997]
 461. Smid J., Volf PetrAn incremental construction of a nonparametric regression model , International Workshop on Artificial Intelligence and Statistics, p. 466-472, AAAI Press, (Fort Lauderdale 1997) , AISTAT '97 /6./, (Fort Lauderdale, US, 04.01.1997-07.01.1997) [1997]
 462. Smid J., Volf PetrDynamics approximation and change point retrieval from a neural networks model , Mathematics of Neural Networks. Models, Algorithms and Applications, p. 333-338 , Eds: Ellacott S. W., Mason J. C., Anderson I. J., Kluwer, (Boston 1997) , World Conference on Neural Networks, (Washington, US, 12.06.1995-16.06.1995) [1997]
 463. Händel P., Tichavský Petr, Savaresi S. M.Performance analysis of a constrained high order adaptive notch filter , Proceedings of the 1997 Finnish Signal Processing Symposium, p. 21-24, TTKK, (Pori 1997) , Finnish Signal Processing Symposium, (Pori, FI, 22.05.1997) [1997]
 464. Tichavský Petr, Händel P.Recursive estimation of linearly or harmonically modulated frequencies of multiple cisoids in noise , International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, p. 1925-1928, ICASSP Committee, (München 1997) , ICASSP '97, (München, DE, 21.04.1997-24.04.1997) [1997]
 465. Janžura MartinAproximace aposteriorních distribucí , ROBUST '96. Sborník prací deváté letní školy JČMF, p. 73-84 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1997) , ROBUST '96 /9./, (Lednice na Moravě, CZ, 02.09.1996-06.09.1996) [1997]
 466. Smid J., Volf Petr, Rao G.Monte Carlo approach to Bayesian regression modeling , Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing, p. 169-180 , Eds: Warwick K., Kárný M., Birkhäuser, (Boston 1997) , European IEEE Workshop CMP'96 /2./, (Prague, CZ, 28.08.1996-30.08.1996) [1997]
 467. Janžura MartinA MCMC solution to the knowledge integration problem , Proceedings of the 4th Workshop on Uncertainty Processing, p. 62-73, VŠE, (Praha 1997) , WUPES '97 /4./, (Prague, CZ, 22.01.1997-25.01.1997) [1997]
 468. Tichavský Petr, Muravchik C., Nehorai A.Posterior C-R bounds for performance of adaptive parameter estimation , Proceedings of the First European Conference on Signal Analysis and Prediction, p. 153-156 , Eds: Procházka A., Uhlíř J., Sovka P., ICT Press, (Prague 1997) , ECSAP'97. /1./, (Prague, CZ, 24.06.1997-27.06.1997) [1997]
 469. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorAbout Parametric Estimation and Testing Based on Sample Quantiles, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1899 [1997]
 470. Volf PetrBayesovský odhad parametrů modelu metodami MCMC s aplikací na modelování regresních křivek , ROBUST '96. Sborník prací deváté letní školy JČMF, p. 273-283 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1997) , ROBUST '96 /9./, (Lednice na Moravě, CZ, 02.09.1996-06.09.1996) [1997]
 471. Vajda IgorAbout perceptron realizations of Bayesian decisions , IEEE International Conference on Neural Networks, p. 253-257, IEEE, (New York 1996) , IEEE International Conference on Neural Networks, (Washington, US, 03.06.1996-06.06.1996) [1996]
 472. Janžura MartinOn identifiability conditions in parameter models of large stochastic systems , Third European Congress on Systems Science, p. 997-1001 , Eds: Pessa E., Penna M., Montesanto A., Edizioni Kappa, (Roma 1996) , European Congress on Systems Science /3./, (Rome, IT, 01.10.1996-04.10.1996) [1996]
 473. Darbellay Georges A.An Adaptive Histogram Estimator for the Mutual Information, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1889 [1996]
 474. Feglar T., Vajda IgorModels of information networks with security services , Proceedings of the 1st International Conference on the Theory and Applications of Cryptology, p. 177-182 , Eds: Přibyl J., Czech Technical University, (Prague 1996) , PRAGOCRYPT '96, (Prague, CZ, 30.09.1996-03.10.1996) [1996]
 475. Darbellay Georges A.On a Possible Optimal Property of Gaussian Densities with Respect to the Mutual Information, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1888 [1996]
 476. Kůs V., Vajda IgorAsymptotic Formulas and Density Estimates for Call Admission Control, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1891 [1996]
 477. Vajda Igor, Kůs V.Adaptive Density Estimates for ATM Networks, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1893 [1996]
 478. Kůs V., Vajda IgorA Comparative Study of Nonparametric Density Estimates, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1892 [1996]
 479. Vajda Igor, Grim JiříAbout Optimality of Probabilistic Basic Function Neural Networks, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1887 [1996]
 480. Vajda IgorPerceptron approximations to Bayesian decisions about random processes , Third European Congress on Systems Science, p. 989-992 , Eds: Pessa E., Penna M. P., Edizioni Kappa, (Roma 1996) , European Congress on Systems Science /3./, (Rome, IT, 01.10.1996-04.10.1996) [1996]
 481. van der Meulen E. C., Vajda IgorNonparametric density estimates consistent in x2-divergence , World Congress of the Bernoulli Society. Abstracts, p. 464 , Eds: Pflug G., Bernoulli Society, (Vienna 1996) , World Congress of the Bernoulli Society /4./, (Vienna, AT, 26.08.1996-31.08.1996) [1996]
 482. Antoch J., Hušková MarieTests and estimators for epidemic alternatives , Proceedings of the Second International Conference on Mathematical Statistics. PROBASTAT '94, p. 311-329 , Eds: Pázman A., Witkovský V., Mathematical Institute, (Bratislava 1996) Tatra Mountains. Mathematical Publications. vol.7 , PROBASTAT '94, (Smolenice, SK, 30.05.1994-03.06.1994) [1996]
 483. Michálek JiříUsing random signals in neural networks reduction of dimensionality , Third European Congress on Systems Science, p. 983-987 , Eds: Pessa E., Penna M. P., Montesanto A., Edizioni Kappa, (Roma 1996) , European Congress on Systems Science /3./, (Rome, IT, 01.10.1996-04.10.1996) [1996]
 484. Volf PetrO statistických metodách pro klasifikaci , Analýza dat '96, p. 84-92 , Eds: Kupka K., TriloByte, (Pardubice 1996) , Analýza dat '96, (Lázně Bohdaneč, CZ, 05.11.1996-08.11.1996) [1996]
 485. Michálek JiříGARCH models and conditional Gaussian sequences , Mathematical Methods in Economics 1996, p. 50-52, University of Economics, (Prague 1996) , Conference on Mathematical Methods in Economics /14./, (Prague, CZ, 18.09.1996-19.09.1996) [1996]
 486. Lachout PetrA note on the goodness-of-fit test in general regression model , Proceedings of the Second International Conference on Mathematical Statistics. PROBASTAT '94, p. 203-207 , Eds: Pázman A., Witkovský V., Mathematical Institute, (Bratislava 1996) Tatra Mountains. Mathematical Publications. vol.7 , PROBASTAT '94, (Smolenice, SK, 30.05.1994-03.06.1994) [1996]
 487. Padmanabhan M., Tichavský PetrExtension of a hyperstable adaptive line enhancer for tracking of multiple cisoids , Signal Processing VIII: Theories and Applications, p. 1271-1274 , Eds: Sicuranza S. L., Ramponi G., EA Signal Processing, (Trieste 1996) , European Signal Processing Conference, (Trieste, IT, 10.09.1996-13.09.1996) [1996]
 488. Händel P., Tichavský PetrMatching of fourth order sample moments for frequency rate estimation , NORSIG '96. Proceedings, p. 311-314, TKK OFFSET, (Espoo 1996) , IEEE Nordic Signal Processing Symposium, (Espoo, FI, 24.09.1996-27.09.1996) [1996]
 489. Lachout Petr, Paulauskas V.On the Second-Order Asymptotic Distribution of M-Estimators, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1880 [1996]
 490. Janžura MartinMaximum pseudo-likelihood estimators for multivariate discrete exponential distributions , Proceedings of the Second International Conference on Mathematical Statistics. PROBASTAT'94, p. 195-201 , Eds: Pázman Andrej, Witkovský Viktor, Mathematical Institute, (Bratislava 1996) Tatra Mountains. Mathematical Publications. vol.7 , PROBASTAT'94, (Smolenice, SK, 30.05.1994-03.06.1994) [1996]
 491. Otáhal AntonínWeight coefficients of maximum pseudo-likelihood estimators for systems of binary random variables with pair interactions , Proceedings of the Second International Conference on Mathematical Statistics. PROBASTAT'94, p. 209-214 , Eds: Pázman Andrej, Witkovský Viktor, Mathematical Institute, (Bratislava 1996) Tatra Mountains. Mathematical Publications. vol.7 , PROBASTAT'94, (Smolenice, SK, 30.05.1994-03.06.1994) [1996]
 492. Víšek Jan ÁmosOn the heuristics of statistical results , Proceedings of the Second International Conference on Mathematical Statistics. PROBASTAT'94, p. 349-357 , Eds: Pázman Andrej, Witkovský Viktor, Mathematical Institute, (Bratislava 1996) Tatra Mountains. Mathematical Publications. vol.7 , PROBASTAT'94, (Smolenice, SK, 30.05.1994-03.06.1994) [1996]
 493. Volf PetrMethods of regression diagnostics for hazard-based models , Proceedings of the Second International Conference on Mathematical Statistics. PROBASTAT'94, p. 247-254 , Eds: Pázman A., Witkovský V., Mathematical Institute, (Bratislava 1996) Tatra Mountains. Mathematical Publications. vol.7 , PROBASTAT'94, (Smolenice, SK, 30.05.1994-03.06.1994) [1996]
 494. Smid J., Volf Petr, Rao G.Monte Carlo approach to Bayesian regression modeling , Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing. Preprints of the 2nd European IEEE Workshop CMP'96, p. 205-210 , Eds: Berec L., Rojíček J., Kárný M., Warwick K., ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) , European IEEE Workshop CMP'96 /2./, (Prague, CZ, 28.08.1996-30.08.1996) [1996]
 495. Michálek JiříAsymptotic rate of Rényi's distances , World Congress of the Bernoulli Society. Abstracts, p. 324 , Eds: Pflug G., Bernoulli Society, (Vienna 1996) , World Congress of the Bernoulli Society /4./, (Vienna, AT, 26.08.1996-31.08.1996) [1996]
 496. Janžura MartinImage processing, Markov chain approach , Proceedings in Computational Statistics. COMPSTAT'96, p. 89-100 , Eds: Prat A., Ripoll E., Physica Verlag, (Heidelberg 1996) , COMPSTAT '96. Symposium on Computational Statistics /12./, (Barcelona, ES, 26.08.1996-30.08.1996) [1996]
 497. Linka A., Picek J., Volf PetrBayesian analysis for likelihood-based nonparametric regression , Proceedings in Computational Statistics, p. 343-348 , Eds: Prat A., Ripoll E., Physica Verlag, (Heidelberg 1996) , COMPSTAT '96. Symposium on Computational Statistics /12./, (Barcelona, ES, 26.08.1996-30.08.1996) [1996]
 498. Tichavský Petr, Nehorai A.Comparative Study of Four Adaptive Frequency Trackers - Revised, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1865 [1996]
 499. Janžura MartinThe pseudo-likelihood principle in statistical inference for large discrete stochastic systems , European Conference on Highly Structured Stochastic Systems. Proceedings, p. 78-82, University of Aalborg, (Rebild 1996) , European Conference on Highly Structured Stochastic Systems /1./, (Rebild, DK, 19.05.1996-24.05.1996) [1996]
 500. Händel P., Tichavský PetrFrequency rate estimation based on fourth order sample moments , IEEE Signal Processing Workshop on Statistical Signal and Array Processing. Proceedings, p. 391-394, IEEE, (Los Alamitos 1996) , IEEE Signal Processing Workshop on Statistical Signal and Array Processing /8./, (Corfu, GR, 22.06.1996-24.06.1996) [1996]
 501. Morales D., Pardo L., Vajda IgorAbout the Behaviour of Rényi's Divergence Statistics under Null Composite Hypotheses, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1870 [1996]
 502. Grim Jiří, Boček PavelStatistical model of Prague households for interactive presentation of census data , SoftStat '95. Advances in Statistical Software 5, p. 271-278 , Eds: Faulbaum F., Bandilla W., Lucius & Lucius, (Stuttgart 1996) , Conference on the Scientific Use of Statistical Software /8./, (Heidelberg, DE, 26.03.1995-30.03.1995) [1996]
 503. Volf PetrSimulation techniques in Bayesian statistical data analysis , Modelling and System Simulation. Proceedings, p. 45-50 , Eds: Stefan J., MARQ, (Ostrava 1996) , MOSIS '96, (Krnov, CZ, 23.04.1996-25.04.1996) [1996]
 504. Volf PetrSimulation Techniques in Bayesian Statistical Data Analysis, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1869 [1996]
 505. Michálek JiříThe Rényi's Distances of Gaussian Measures, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1868 [1996]
 506. Vajda Igor, Grim JiříOn Information Theoretic Optimality of Radial Basis Function Neural Networks, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1864 [1996]
 507. Vajda Igor, Veselý A.Classification of random signals by neural networks , Proceedings of the 14th International Congress on Cybernetics, p. 102-106, Association Intern. de Cybernetique, (Namur 1995) , International Congress on Cybernetics /14./, (Namur, BE, 21.08.1995-25.08.1995) [1995]
 508. Lachout Petr, Paulauskas V.On the Second-Order Asymptotic Distribution of M-Estimators, University of Vilnius, (Vilnius 1995) Research Report 95-21 [1995]
 509. Janžura MartinMaximum pseudolikelihood estimate for Gauss-Markov random fields. Abstract , 21st European Meeting of Statisticians. Programme and Abstracts, p. 174, University of Aarhus, (Aarhus 1995) , EMS 1995. European Meeting of Statisticians /21./, (Aarhus, DK, 21.08.1995-25.08.1995) [1995]
 510. Vajda Igor, Kůs V.Relations Between Divergences, Total Variations and Euclidean Distances, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1853 [1995]
 511. Volf PetrOn Counting Processes, Hazard Regression Models and Their Applications in Econometrics and Social Sciences, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1858 [1995]
 512. Janžura Martin, Koski T., Otáhal AntonínOn the structure and applications of minimum entropy of error estimation for binary random variables , Proceedings of Joint Conference on Information Sciences, p. 291-294 , Eds: Wang P., Duke University, (Pinehurst 1995) , Joint Conference on Information Sciences, (Pinehurst, US, 14.11.1994-16.11.1994) [1995]
 513. Smid J., Volf PetrDynamics Extraction from a Neural Network Time Series Model , Proceedings of the World Conference on Neural Networks, p. 20-24, Lawrence Erlbaum, (Washington 1995) , World Conference on Neural Networks, (Washington, US, 12.06.1995-16.06.1995) [1995]
 514. Volf PetrNeparametrická analýza v obecných modelech regrese , Analýza dat 95/II, p. 42-50 , Eds: Kupka K., TriloByte, (Pardubice 1995) , Analýza dat 95 /2./, (Lázně Bohdaneč, CZ, 21.11.1995-24.11.1995) [1995]
 515. Michálek JiříThe Maximum Likelihood Principle and I-Divergence, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1850 [1995]
 516. Michálek Jiří, Michalička L.DATAGAIN - a graphic system analysing price data , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 23-24 , Eds: Hančlová J., Dupačová J., Močkoř J., Ramík J., VŠBTU, (Ostrava 1995) , International Symposium on MME '95, (Ostrava, CZ, 18.09.1995-20.09.1995) [1995]
 517. Víšek Jan ÁmosStability of constrained combinations of forecasts , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 229-243 , Eds: Hančlová J., Dupačová J., Močkoř J., Ramík J., VŠBTU, (Ostrava 1995) , International Symposium on MME '95, (Ostrava, CZ, 18.09.1995-20.09.1995) [1995]
 518. Vajda IgorInformation-Theoretic Methods in Statistics, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1834 [1995]
 519. Swami A., Tichavský PetrThe n-th order moment (cumulant) of multiple sinusoids: strong ergodicity and related issues , Proceedings of the IEEE Signal Processing - Athos Workshop on High-Order Statistics, p. 337-342, IEEE, (Girona 1995) , IEEE Signal Processing, (Girona, ES, 12.06.1995-14.06.1995) [1995]
 520. Tichavský Petr, Nehorai A.Comparative Study of Four Adaptive Frequency Trackers, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1845 [1995]
 521. Menéndez M. L., Morales D., Pardo L., Vajda IgorAbout Phi-Divergence Goodness-of-Fit Tests in the Dirichlet-Multinomial Model, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1846 [1995]
 522. Janžura Martin, Vajda IgorA sufficient condition for the consistency of parameter estimates , Proceedings of the IEEE Information Theory Workshop, p. 9 , Eds: Podemski R., IEEE, (Poznan 1995) IEEE Information Theory Society. , ITW '95, (Rydzyna, PL, 25.06.1995-29.06.1995) [1995]
 523. Smid J., Volf Petr, Sláma Marek, Paluš MilanLinear and nonlinear trending and prediction for AVHRR time series data , 1995 Goddard Conference on Space Applications of Artificial Intelligence and Emerging Information Technologies, p. 209-220 , Eds: Hostetter C. F., NASA, (Greenbelt 1995) NASA Conference Publication. vol.3296 , Goddard Conference on Space Applications of Artificial Intelligence, (Greenbelt, US, 09.05.1995-11.05.1995) [1995]
 524. Volf PetrAnalysis of Generalized Residuals in Hazard Regression Models, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1833 [1995]
 525. Šindelář Jan, Boček PavelAre there safe Monte-Carlo methods? , Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing, p. 39-46 , Eds: Kulhavá L., Kárný M., Warwick K., ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , IEEE Workshop CMP '94, (Praha, CZ, 07.09.1994-09.09.1994) [1994]
 526. Lachout Petr, Víšek Jan ÁmosTransactions of the 12th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /12./, (Praha, CZ, 29.08.1994-02.09.1994) [1994]
 527. Michálek Jiří, Rüschendorf L.Karhunen class processes forming a basic , Transactions of the 12th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 158-160 , Eds: Lachout P., Víšek J. Á., ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /12./, (Praha, CZ, 29.08.1994-02.09.1994) [1994]
 528. Vajda IgorFrom perceptron to the Boltzman machine: Information processing by cognitive networks , Tercera Escuela Europea de Sistemas, p. 65-68 , Eds: Figueras L. F., Universitat de Valencia, (Valencia 1994) , Tercera Escuela Europea de Sistemas, (Valencia, ES, 18.10.1994-22.10.1994) [1994]
 529. Vajda Igor, Kůs V.Dimensionality reduction by projecting probability distributions on simple families , Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing, p. 53-61 , Eds: Kulhavá L., Kárný M., Warwick K., ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , IEEE Workshop CMP '94, (Praha, CZ, 07.09.1994-09.09.1994) [1994]
 530. Otáhal AntonínFiniteness and continuity of differential entropy , Asymptotic Statistics. Proceedings, p. 415-419 , Eds: Mandl P., Hušková M., PhysicaVerlag, (Heidelberg 1994) , Asymptotic Statistics /5./, (Prague, CZ, 04.09.1993-09.09.1993) [1994]
 531. Tichavský Petr, Händel P.Performance analysis of two algorithms for tracking of multiple noisy cisoids , Signal Processing, p. 1720-1723 , Eds: Holt H., Cowan C., Grant P., Sandham W., European Association for Signal Processing, (Edinburgh 1994) , EUSIPCO '94, (Edinburgh, GB, 13.09.1994-16.09.1994) [1994]
 532. Grim Jiří, Boček PavelStatistical Model of Prague Households for Interactive Presentation of Census Data, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1822 [1994]
 533. Studený Milan, Boček PavelCI-models arising among 4 random variables , Uncertainty Processing in Expert Systems. Proceedings, p. 268-282, VŠE, (Praha 1994) , WUPES 1994. Workshop on Uncertainty Processing in Expert Systems /3./, (Třešť, CZ, 11.09.1994-15.09.1994) [1994]
 534. Janžura Martin, Koski T., Otáhal AntonínMinimum Entropy of Error Estimation for Discrete Random Variables, University of Technology, (Lulea 1994) Research Report 94/12 [1994]
 535. Volf PetrDimension reducing approach in statistical regression analysis , Computer-Intensive Methods in Control and Signal Processing, p. 71-76 , Eds: Kulhavá L., Kárný M., Warwick K., ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , IEEE Workshop CMP '94, (Praha, CZ, 07.09.1994-09.09.1994) [1994]
 536. Janžura MartinAsymptotic normality of the maximum pseudo-likelihood estimate of parameters for Gibbs random fields , Transactions of the 12th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 119-121 , Eds: Lachout P., Víšek J. Á., ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /12./, (Praha, CZ, 29.08.1994-02.09.1994) [1994]
 537. Volf PetrOn consistent estimation of additive regression model for intensity of counting process , Transactions of the 12th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 260-263 , Eds: Lachout P., Víšek J. Á., ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /12./, (Praha, CZ, 29.08.1994-02.09.1994) [1994]
 538. Víšek Jan ÁmosHigh robustness and an illusion of "truth" , ROBUST 94. Sborník prací zimní školy JČMF, p. 172-185 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1994) , ROBUST '94, (Malenovice, CZ, 17.01.1994-21.01.1994) [1994]
 539. Volf PetrOdhadování a testování v regresních modelech pro životnost , ROBUST 94. Sborník prací zimní školy JČMF, p. 195-204 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1994) , ROBUST '94, (Malenovice, CZ, 17.01.1994-21.01.1994) [1994]
 540. Lachout PetrEficientní odhady a kompenzátor zobecněného bodového procesu , ROBUST 94. Sborník prací zimní školy JČMF, p. 77-89 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1994) , ROBUST '94, (Malenovice, CZ, 17.01.1994-21.01.1994) [1994]
 541. Janžura Martin, Otáhal AntonínNáhodná pole a jejich aplikace , ROBUST 94. Sborník prací zimní školy JČMF, p. 32-43 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1994) , ROBUST '94, (Malenovice, CZ, 17.01.1994-21.01.1994) [1994]
 542. Vajda IgorApproximate ML-estimates of random processes , Proceedings 1994 IEEE International Symposium on Information Theory, p. 436, IEEE, (Piscataway 1994) , IEEE International Symposium on Information Theory, (Trondheim, NO, 27.06.1994-01.07.1994) [1994]
 543. Janžura MartinSource coding theorem for random fields , Proceedings 1994 IEEE International Symposium on Information Theory, p. 185, IEEE, (Piscataway 1994) , IEEE International Symposium on Information Theory, (Trondheim, NO, 27.06.1994-01.07.1994) [1994]
 544. Györfi L., Vajda Igor, van der Meulen E. C.Parameter estimation by projecting on structural statistical models , Asymptotic Statistics. Proceedings, p. 261-272 , Eds: Mandl P., Hušková M., PhysicaVerlag, (Heidelberg 1994) , Asymptotic Statistics /5./, (Prague, CZ, 04.09.1993-09.09.1993) [1994]
 545. Rubio A. M., Víšek Jan ÁmosDiagnostics of regression model: test of goodness of fit , Asymptotic Statistics. Proceedings, p. 425-434 , Eds: Mandl P., Hušková M., PhysicaVerlag, (Heidelberg 1994) , Asymptotic Statistics /5./, (Prague, CZ, 04.09.1993-09.09.1993) [1994]
 546. Vajda IgorConditions for consistency of MLE's , Asymptotic Statistics. Proceedings, p. 459-466 , Eds: Mandl P., Hušková M., PhysicaVerlag, (Heidelberg 1994) , Asymptotic Statistics /5./, (Prague, CZ, 04.09.1993-09.09.1993) [1994]
 547. Boček Pavel, Víšek Jan ÁmosSignificance of differences of estimates , Asymptotic Statistics. Proceedings, p. 195-202 , Eds: Mandl P., Hušková M., PhysicaVerlag, (Heidelberg 1994) , Asymptotic Statistics /5./, (Prague, CZ, 04.09.1993-09.09.1993) [1994]
 548. Janžura MartinAsymptotic behaviour of the error probabilities in the pseudo-likelihood ratio test for Gibbs-Markov distributions , Asymptotic Statistics. Proceedings, p. 285-296 , Eds: Mandl P., Hušková M., PhysicaVerlag, (Heidelberg 1994) , Asymptotic Statistics /5./, (Prague, CZ, 04.09.1993-09.09.1993) [1994]
 549. Tichavský PetrAposteriori Cramer-Rao Bounds for Adaptive Harmonic Retrieval, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1805 [1994]
 550. Lachout PetrStability of Equation Solutions. (A Topological Point of View), ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1804 [1994]
 551. Tichavský Petr, Händel P.Two Algorithms for Adaptive Retrieval of Slowly Time-Varying Multiple Cisoids in Noise, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1803 [1994]
 552. Tichavský Petr, Swami A.Statistical Characterization of Sample Fourth-Order Cumulants of a Noisy Complex Sinusoidal Process, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1801 [1994]
 553. Šindelář Jan, Boček PavelKolmogorov Complexity and the Law of the Interated Logarithm, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1796 [1994]
 554. Rubio A. M., Quintana F., Víšek Jan ÁmosDiagnostics of Non-Linear Regression, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1797 [1994]
 555. Michálek JiříExponential Smoothing, Kalman Filtering and Volatility, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1798 [1994]
 556. Michálek JiříA simple test for tracking the regular behaviour of a technological process , Sixth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. Abstracts, p. 28-29, Institute of Mathematics and Informatics, (Vilnius 1993) , Conference in Probability Theory and Mathematical Statistics /6./, (Vilnius, LV, 28.06.1993-03.07.1993) [1993]
 557. Šindelář Jan, Boček PavelOn Kolmogorov complexity of infinite sequences, ÚTIA AV ČR, (Praha 1993) Research Report 1761 [1993]
 558. Šindelář JanFundamental Properties of Real Computers , Mutual Impact of Computing Power and Control Theory, p. 135-150 , Eds: Kárný M., Warwick K., Plenum Press, (New York 1993) , IFAC Workshop on the Mutual Impact of Computing Power and Control Theory, (Prague, CZ, 01.09.1992-02.09.1992) [1993]
 559. Volf PetrGoodness-of-Fit Tests for Intensity-Based Regression Models , Bulletin of the International Statistical Institute. Contributed Papers 49th Session, p. 531-532, ISI, (Firenze 1993) , Session of the International Statistical Institute, (Firenze, IT, 25.08.1993-02.09.1993) [1993]
 560. Boček Pavel, Jílovec Stanislav, Skřivánek JiříTram Traffic Control under Extraordinary Conditions , Second European Congress on Systems Science, p. 1371-1376, Afcet, (Paris 1993) , European Congress on Systems Science /2./, (Prague, CZ, 04.10.1993-08.10.1993) [1993]
 561. Lachout PetrExpansion of the Sum, ÚTIA AV ČR, (Praha 1993) Research Report 1773 [1993]
 562. Šindelář JanNecessary Conditions in Theory of M-Estimators, ÚTIA AV ČR, (Praha 1993) Research Report 1759 [1993]
 563. Šindelář JanOptimality Principles in Gnostical Theory of Uncertain Data, ÚTIA AV ČR, (Praha 1993) Research Report 1760 [1993]
 564. Volf PetrNonparametric Estimation of Hazard Regression with Application to a Case Study, ÚTIA AV ČR, (Praha 1993) Research Report 1776 [1993]
 565. Otáhal AntonínFinite Relative Stationary Random Sequences , Second European Congress on Systems Science, p. 915-918, Afcet, (Paris 1993) , European Congress on Systems Science /2./, (Prague, CZ, 05.10.1993-08.10.1993) [1993]
 566. Janžura MartinInference in Large Discrete Stochastic Systems , Second European Congress on Systems Science, p. 908-914, Afcet, (Paris 1993) , European Congress on Systems Science /2./, (Prague, CZ, 05.10.1993-08.10.1993) [1993]
 567. Vajda IgorStochastic System Optimization and Simulated Annealing , Second European Congress on Systems Science, p. 929-935, Afcet, (Paris 1993) , European Congress on Systems Science /2./, (Prague, CZ, 05.10.1993-08.10.1993) [1993]
 568. Vajda Igor, Morvai G.A Survay on Log-Optimum Portfolio Selection , Second European Congress on Systems Science, p. 936-944, Afcet, (Paris 1993) , European Congress on Systems Science /2./, (Prague, CZ, 05.10.1993-08.10.1993) [1993]
 569. Janžura MartinProbability Models for Image Processing , Image Processing and Neural Networks '93, p. 38-43 , Eds: Mokriš I., VVTŠ, (Liptovský Mikuláš 1993) , Image Processing and Neural Networks '93, (Liptovský Mikuláš, SQ, 19.05.1993-20.05.1993) [1993]
 570. Janžura MartinAsymptotic Efficiency of the Maximum Pseudo-Likelihood Estimators for Gibbs Random Fields , Stochastic Processes and their Applications, p. 82-83, Urije Universiteit, (Amsterdam 1993) , Stochastic Processes and their Applications, (Amsterdam, NL, 21.06.1993-25.06.1993) [1993]
 571. Janžura MartinAsymptotic Rényi Distances for Random Fields , Sixth Joint Swedish-Russian International Workshop on Information Theory, p. 432-436 , Eds: Mansson L., Studentlitteratur, (Lund 1993) , International Workshop on Information Theory /6./, (Mölle, SE, 22.08.1993-27.08.1993) [1993]
 572. Janžura Martin, Koski T., Otáhal AntonínMinimum Entropy of Error Principle in Estimation: A Short Survey , Sixth Joint Swedish-Russian International Workshop on Information Theory, p. 429-431 , Eds: Mansson L., Studentlitteratur, (Lund 1993) , International Workshop on Information Theory /6./, (Mölle, SE, 22.08.1993-27.08.1993) [1993]
 573. Vajda IgorMaximum Likelihood Estimates and Entropy , Sixth Joint Swedish-Russian International Workshop on Information Theory, p. 425-428 , Eds: Mansson L., Studentlitteratur, (Lund 1993) , International Workshop on Information Theory /6./, (Mölle, SE, 22.08.1993-27.08.1993) [1993]
 574. Tichavský Petr, Händel P.Two Algorithms for Adaptive Retrieval of Slowly Time-Varying Multiple Cisoids in Noise, Uppsala University, (Uppsala 1993) Research Report 93031R [1993]
 575. Šindelář JanGnostical Models of Quantification under Uncertainty , Modelling and Simulation of Systems, p. 343-347 , Eds: Štefan J., House of Technology, (Ostrava 1993) Acta MOSIS vol.51 , Moravo-Silesian International Symposium on Modelling and Simulation of Systems /5./, (Olomouc, CZ, 01.06.1993-04.06.1993) [1993]
 576. Skřivánek JiříApplication of One Probabilistic Method to the Error Signals Classification Utilizing the Simulation Approach. , Modelling and Simulation of Systems, p. 88-92 , Eds: Štefan J., House of Technology, (Ostrava 1993) Acta MOSIS. vol.51 , Moravo-Silesian International Symposium on Modelling and Simulation of Systems, (Olomouc, CZ, 01.06.1993-04.06.1993) [1993]
 577. Tichavský Petr, Händel P.Efficient Tracking of Multiple Sinusoids with Slowly Varying Parameters , IEEE Internatinal Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, p. 368-371, IEEE, (New York 1993) , ICASSP '93, (Minneapolis, US, 27.04.1993-30.04.1993) [1993]
 578. Tichavský PetrOn Consistency of Cumulant-Based Methods in the Harmonic Retrieval, ÚTIA AV ČR, (Praha 1993) Research Report 1768 [1993]
 579. Tichavský PetrLarge Sample Asymptotics for Signal-Subspace Methods in Sinusoidal Frequency Estimation, ÚTIA AV ČR, (Praha 1993) Research Report 1766 [1993]
 580. Janžura MartinAsymptotic Results in Parameter Estimation for Gibbs Random Fields, ÚTIA AV ČR, (Praha 1993) Research Report 1763 [1993]
 581. Händel P., Tichavský PetrAdaptive Filtering for Periodic Signal Enhancement and Tracking, Uppsala University, (Uppsala 1993) Research Report 93025R [1993]
 582. Hanousek Jan, Lachout PetrRobust Bayes-type version of classical estimators, Center for Economic Research and Graduate Education, Charles University, (Prague [1993]) Research Report 24 [1993]
 583. Víšek Jan ÁmosTransactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes. Vol. A,B, Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 584. Tichavský PetrSignal-Subspace Methods in Sinusoidal Frequency Estimation. CSc.Dissertation, ÚTIA ČSAV, (Praha 1992) [1992]
 585. Janžura MartinOdhad parametrů v pravděpodobnostních modelech velkých systémů , Sborník prací letní školy JČMF ROBUST '92, p. 75-84 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1992) , ROBUST '92, (Herbertov, CS, 14.09.1992-18.09.1992) [1992]
 586. Vajda IgorConditions for Consistency of Minimum Contrast Estimators and M-Estimators , Sborník prací letní školy JČMF ROBUST '92, p. 185-207 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1992) , ROBUST '92, (Herbertov, CS, 14.09.1992-18.09.1992) [1992]
 587. Antoch J., Víšek Jan ÁmosRobust Estimation in Linear Model and its Computational Aspects , International Summer School on Computational Aspectsof Model Choice, p. 39-104 , Eds: Antoch J., Springer, (Heidelberg 1992) Contributions to Statistics. , Summer School Computational Aspects of Model Choice, (Praha, CZ, 01.07.1991-14.07.1991) [1992]
 588. Volf PetrRegresní modely v analýze přežívání , ROBUST '92. Sborník prací letní školy JČMF, p. 220-235 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1992) , ROBUST '92, (Herbertov, CS, 14.09.1992-18.09.1992) [1992]
 589. Kovanic Pavel, Volf PetrRobustní identifikace životnostního modelu , ROBUST '92. Sborník prací letní školy JČMF, p. 94-100 , Eds: Antoch J., Dohnal G., JČMF, (Praha 1992) , ROBUST '92, (Herbertov, CS, 14.09.1992-18.09.1992) [1992]
 590. Michálek Jiří, Skřivánek JiříNěkteré metody pro detekci změny v lokálně stacionárních posloupnostech, ÚTIA ČSAV, (Praha 1992) Research Report 1758 [1992]
 591. Víšek Jan ÁmosAdaptive Estimation in Linear Regression Model and Test of Symmetry of Residuals , Proceedings of the 2nd International Workshop on Model-Oriented Data Analysis, p. 133-150 , Eds: Fedorov V., Müller W. A., Vuchkov I. N., Springer, (Wien 1992) , 2nd International Workshop on Model-Oriented Data Analysis, (St.Kyrik, BG, 28.05.1990-01.06.1990) [1992]
 592. Skřivánek JiříSimulace poruchových signálů pro testování regularity časových řad , 14. podzimní moravskoslezské kolokvium. Vybrané problémy simulačních modelů. Sborník přednášek, p. 157-160 , Eds: Štefan J., VŠB, (Ostrava 1992) , Podzimní moravskoslezské kolokvium. Vybrané problémy simulačních modelů /14./, (Ostrava, CS, 14.09.1992-16.09.1992) [1992]
 593. Vajda Igorf-Divergences and Statistical Inference , Transactions of DISTANCIA '92, p. 405-408 , Eds: Joly S., Le Calve G., Université Rennes, (Rennes 1992) , DISTANCIA '92, (Rennes, FR, 22.06.1992-26.06.1992) [1992]
 594. Lachout PetrDiscussion on Weak Convergence in Skorohod Space , Proceedings of the 10th Conference on Probability and Mathematical Statistics. PROBASTAT '91, p. 404-408 , Eds: Pázman A., Volaufová J., Univerzita Komenského, (Bratislava 1992) , PROBASTAT '91 /10./, (Bratislava, CS, 26.08.1991-30.08.1991) [1992]
 595. Víšek Jan ÁmosProblems Connected with Selection of Robust Procedure , Proceedings of the 10th Conference on Probability and Mathematical Statistics. PROBASTAT '91, p. 189-203 , Eds: Pázman A., Volaufová J., Univerzita Komenského, (Bratislava 1992) , PROBASTAT '91 /10./, (Bratislava, CS, 26.08.1991-30.08.1991) [1992]
 596. Vajda IgorQualitative and Quantitative Information in Systems , Second European School of Systems Science, p. 321-328 , Eds: Andreewsky E., Mehl L., Saint-Paul L., AFCET, (Paris 1992) , European School of Systems Science /2./, (Sainte-Odile, FR, 06.10.1992-11.10.1992) [1992]
 597. Janžura Martin, Koski T., Otáhal AntonínMinimum Entropy of Error Principle in Estimation, University of Technology, (Lulea 1992) Research Report 10 [1992]
 598. Šindelář JanFundamental Properties of Real Computers , IFAC Workshop on Mutual Impact of Computing Power and Control Theory. MICC '92, p. 77-84 , Eds: Kárný M., Warwick K., ÚTIA ČSAV, (Prague 1992) , IFAC Workshop on Mutual Impact of Computing Power and Control Theory. MICC '92, (Praha, CS, 01.09.1992-02.09.1992) [1992]
 599. Volf PetrTime-to-Response Nonparametric Analysis via the EM Algorithm , Proceedings of the 10th Conference on Probability and Mathematical Statistics. PROBASTAT '91, p. 226-232 , Eds: Pázman A., Volaufová J., Univerzita Komenského, (Bratislava 1992) , PROBASTAT '91 /10./, (Bratislava, CS, 26.08.1991-30.08.1991) [1992]
 600. Otáhal AntonínContraction of Divergences by a Markov Kernel , Proceedings of the 10th Conference on Probability and Mathematical Statistics. PROBASTAT '91, p. 344-35O , Eds: Pázman A., Volaufová J., Univerzita Komenského, (Bratislava 1992) , PROBASTAT '91 /10./, (Bratislava, CS, 26.08.1991-30.08.1991) [1992]
 601. Janžura MartinA General Approach to Statistical Estimation , Proceedings of the 10th Conference on Probability and Mathematical Statistics. PROBASTAT '91, p. 211-218 , Eds: Pázman A., Volaufová J., Univerzita Komenského, (Bratislava 1992) , PROBASTAT '91 /10./, (Bratislava, CS, 26.08.1991-30.08.1991) [1992]
 602. Tichavský Petr, Händel P.Efficient Tracking of Multiple Sinusoids with Slowly Varying Parameters, Uppsala University, (Uppsala 1992) Research Report 92110R [1992]
 603. Otáhal AntonínContraction of Divergences by a Markov Kernel , Transactions of DISTANCIA '92, p. 395-397 , Eds: Joly S., Le Calve G., Université Rennes, (Rennes 1992) , DISTANCIA '92, (Rennes, FR, 22.06.1992-26.06.1992) [1992]
 604. Janžura MartinAsymptotic Rényi Distances for Random Fields , Transactions of DISTANCIA '92, p. 387-388 , Eds: Joly S., Le Calve G., Université Rennes, (Rennes 1992) , DISTANCIA '92, (Rennes, FR, 22.06.1992-26.06.1992) [1992]
 605. Györfi L., Vajda Igor, van der Meulen E. C.Family of Point Estimates Yielded by L1-Consistent Density Estimate , International Conference on L1-Statistical Analysis and Related Methods, p. 415-430 , Eds: Dodge Y., Elsevier, (Amsterdam 1992) , International Conference on L1-Statistical Analysis and Related Methods, (Neuchatel, CH, 17.08.1992-22.08.1992) [1992]
 606. Skřivánek JiříVyšetřování poruch průběhu regulačních veličin pomocí Levinsonova prediktoru , 26. celostátní seminář Modelování a simulace systémů, p. 41-43, Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1992) , Celostátní jarní seminář Modelování a simulace systémů /26./, (Ostrava, CS, 19.05.1992-21.05.1992) [1992]
 607. Šindelář JanA Note on Kolmogorov Complexity and Martin-Löf Tests , Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 357-360 , Eds: Víšek J. Á., Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 608. Vajda IgorConsistent Estimation of Distributions from Polish Spaces Using Minimum Distance , Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 423-427 , Eds: Víšek J. Á., Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 609. Víšek Jan ÁmosA Proposal of Model Selection: Stability of Linear Regression Model , Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 451-461 , Eds: Víšek J. Á., Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 610. Otáhal AntonínErgodic Coefficient in Non-Homogeneous Markov Chains , Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 269-274 , Eds: Víšek J. Á., Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 611. Volf PetrEstimation Procedures for Nonparametric Regression Models of Lifetime , Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 463-468 , Eds: Víšek J. Á., Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 612. Michálek JiříLevinson's Algorithm and I-Divergence , Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 239-250 , Eds: Víšek J. Á., Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 613. Lachout PetrEmpirical Distribution Function in Regression Model , Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 165-167 , Eds: Víšek J. Á., Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 614. Janžura MartinParameter Estimation for a Spatial Regression Model with Stationary Noise , Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes, p. 23-30 , Eds: Víšek J. Á., Academia, (Prague 1992) , Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes /11./, (Prague, CS, 27.08.1990-31.08.1990) [1992]
 615. Hanousek J., Lachout PetrRobust Bayes-Type Version of Classical Estimators, ÚTIA ČSAV, (Praha 1992) Research Report 1745 [1992]
 616. Volf PetrSurvival Analysis and Regression Models, ÚTIA ČSAV, (Praha 1992) Research Report 1740 [1992]
 617. Šindelář JanNecessary conditions in theory of M-estimators. I. On psí-functions of L-estimators, ÚTIA ČSAV, (Praha 1992) Research Report 1742 [1992]
 618. Lachout Petr, Studený Milan, Šindelář JanOn Set-Valued Measures, ÚTIA ČSAV, (Praha 1992) Research Report 1741 [1992]
 619. Vajda IgorAsymptotic Rényi Distances and the Problem of Signal Detection , Proceedings of the IEEE Symposium on Information Theory, p. 72-73, IEEE, (New York 1991) , Symposium of the IEEE on Information Theory, (Budapest, HU, 25.06.1991-29.06.1991) [1991]
 620. Janžura MartinA General Approach to Statistical Estimation , PROBASTAT '91. Abstracts of Lectures, p. 45 , Eds: Volaufová J., Comenius University, (Bratislava 1991) , PROBASTAT '91, (Bratislava, CS, 26.08.1991-30.08.1991) [1991]
 621. Skřivánek JiříAplikace jedné pravděpodobnostní metody na klasifikaci poruch průběhu regulačních veličin, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1735 [1991]
 622. Lachout PetrAsymptotics of Empirical Distribution Function in Regression, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1732 [1991]
 623. Teboulle M., Vajda IgorConvergence of Best phí-Entropy Estimates, University of Maryland, (Baltimore 1991) Research Report 91-22 [1991]
 624. Michálek Jiří[Recenze] , Automatica vol.27, 1 (1991), p. 213 [1991]
 625. Janžura Martin, Přeučil StanislavAn Expert System Based on the Simulated Annealing Algorithm , Workshop on Uncertainty Processing in Expert Systems, p. - , Eds: Jiroušek R., ÚTIA ČSAV, (Prague 1991) , WUPES '91, (Alšovice, CS, 09.09.1991-12.09.1991) [1991]
 626. Kovanic Pavel, Volf PetrProgram GI5. Gnostický identifikátor modelu životnosti, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1725 [1991]
 627. Šindelář JanOn psí-functions on L-estimators, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1716 [1991]
 628. Lachout PetrEmpirical Distribution Function Based on Regression Residuals, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1718 [1991]
 629. Lachout PetrAsymptotics of Empirical Distribution Function Type Processes, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1710 [1991]
 630. Lachout PetrLinear Rescaling of the Stochastic Process, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1712 [1991]
 631. Liese F., Rukhin A. L., Vajda IgorConsistent Estimation in the Case of Regression Data Fields, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1715 [1991]
 632. Vajda Igor, Liese F.Asymptotic Normality of M-estimators in Nonlinear Regression, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1714 [1991]
 633. Vajda Igor, Liese F.Consistency of M-estimators in Nonlinear Regression, ÚTIA ČSAV, (Praha 1991) Research Report 1713 [1991]
 634. Feistauerová JaroslavaStatistická teorie kódových knih pro kompresi řeči. Kandidátská disertační práce, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) [1990]
 635. Janžura MartinA General View of the Maximum Likelihood Estimation , Mathematische Stochastik, p. 10-11 , Eds: Föllmer H., Mathematisches Forschungsinstitut, (Oberwolfach 1990) , Mathematische Stochastik, (Oberwolfach, DB, 11.03.1990-17.03.1990) [1990]
 636. Vajda IgorAsymptotic Rényi Distances , Mathematische Stochastik, p. 19 , Eds: Föllmer H., Mathematisches Forschungsinstitut, (Oberwolfach 1990) , Mathematische Stochastik, (Oberwolfach, DB, 11.03.1990-17.03.1990) [1990]
 637. Vajda Igor, Přibyl J.Error Statistics in Data Networks , Transactions of COMNET '90, p. 95-104, J.von Neumann, (Budapest 1990) , COMNET '90, (Budapest, HU, 22.06.1990-24.06.1990) [1990]
 638. Vajda IgorTeorie informace a teleinformatika , Projektování a provoz systémů teleinformatiky, p. 170-175 , Eds: Přibyl J., ČSVTS, (Brno 1990) , DROMS '90, (Brno, CS, 12.06.1990-13.06.1990) [1990]
 639. Volf PetrA Nonparametric Estimator of Regression Curve from Censored Data , Vsemirnyj kongress obščestva matematičeskoj statistiky i teorii verojatnostej im. Bernulli, p. 428-431 , Eds: Prochorov Y. V., Matematičeskij institut Steklova, (Moskva 1990) , Vsemirnyj kongress obščestva matematičeskoj statistiky i teorii verojatnostej im. Bernulli /1./, (Taškent, SU, 08.09.1986-09.09.1986) [1990]
 640. Janžura MartinKontextová bayesovská klasifikace obrazu s využitím gibbsovské apriorní distribuce , Digitální zpracování obrazu '89, p. 92-98, Tesla VÚST, (Praha 1990) , Digitální zpracování obrazu '89, (Praha, CS, 24.10.1989) [1990]
 641. Janžura MartinAsymptotic Normality of Linear-Quadratic Statistics for Gaussian Random Fields , Limit Theorems in Probability and Statistics, p. 293-304, János Bolyai, (Budapest 1990) Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. vol.57 , Limit Theorems in Probability and Statistics, (Pécs, HU, 00.00.1989) [1990]
 642. Janžura MartinO jednom pravděpodobnostním algoritmu pro optimalizační úlohy , Sborník prací zimní školy JČSMF ROBUST 90, p. 84-88 , Eds: Antoch J., JČSMF, (Praha 1990) , ROBUST '90, (Liblice, CS, 08.01.1990-12.01.1990) [1990]
 643. Otáhal AntonínOdhad tlaku v Isingově modelu , Sborník prací zimní školy JČSMF ROBUST 90, p. 135-137 , Eds: Antoch J., JČMF, (Praha 1990) , ROBUST '90, (Liblice, CS, 08.01.1990-12.01.1990) [1990]
 644. Tichavský PetrOdhad skrytých periodicit metodami autoregresního modelování , Sborník prací zimní školy JČSMF ROBUST 90, p. 152-154 , Eds: Antoch J., JČMF, (Praha 1990) , ROBUST '90, (Liblice, CS, 08.01.1990-12.01.1990) [1990]
 645. Janžura MartinLocal Asymptotic Normality for Gibbs Random Fields , Proceedings of the Fourth Prague Symposium on Asymptotic Statistics, p. 275-284, Universita Karlova, (Praha 1989) , Fourth Prague Symposium on Asymptotic Statistics, (Praha, CS, 29.08.1988-02.09.1988) [1989]
 646. Vajda Igor, Michálek JiříStatistical Applications of Rényi Distances , Robustness and Nonparametric Statistics. Proceedings, p. 151-152 , Eds: Bednarski T., Banach Center, (Warszawa 1989) , Semester on Robustness and Nonparametric Statistics./33./, (Warszawa, PL, 00.03.1989-00.03.1989) [1989]
 647. Vajda IgorDistances of Stochastic Processes and their Statistical Applications , Robustness and Mathematical Statistics, p. 231-232, Banach Internat.Mathem.Center, (Warszawa 1989) , Semester on Robustness and Mathematical Statistics. /33./, (Warszawa, PL, 05.03.1989-06.03.1989) [1989]
 648. Vajda IgorRate of Discrimination Between Random Processes and Fields , PROBASTAT '89. Zborník príspevkov, p. 134-135, VVTŠ, (Liptovský Mikuláš 1989) , PROBASTAT '89, (Liptovský Mikuláš, CS, 03.09.1989-08.09.1989) [1989]
 649. Janžura MartinOdhady parametrů prostorového regresního modelu , PROBASTAT'89. Zborník príspevkou, p. 104, VVTŠ, (Liptovský Mikuláš 1989) , PROBASTAT '89, (Liptovský Mikuláš, CS, 03.09.1989-08.09.1989) [1989]
2015-01-12 10:47