Institute of Information Theory and Automation

Variační metody ve zpracování obrazu

Lecturer: Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: magisterský, doktorandský
Department: ZOI
Semester: letní
Active: yes
Responsible for information: ZOI
Last modification: 26.11.2009
Institute of Information Theory and Automation