Institute of Information Theory and Automation

Vybrané partie ze stochastické analýzy

Lecturer: RNDr. Jan Seidler, CSc.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: magisterský
Department: SI
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Přednáška je soustředěna na dvě témata: a) slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic (existence pro rovnice s omezeným borelovským driftem a aditivním šumem a pro rovnice se spojitými koeficienty, slabá a silná jednoznačnost řešení), b) kvalitativní vlastnosti řešení (různé typy ljapunovské stability).
Responsible for information: SI
Last modification: 20.11.2017
Institute of Information Theory and Automation