Institute of Information Theory and Automation

You are here

Mathematical Models in Economics

Faculcy: 
Fakulta dopravní ČVUT
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano
Teorie front (Poissonův proces, procesy zrodu a zániku, model fronty, model a analýza obslužné sítě). Teorie grafů (detekce cyklu, topologické uspořádání grafu, nejkratší a nejdelší cesta grafem, metoda kritické cesty). Optimalizace (extrém skalární a vektorové funkce, průběh skalární funkce, základní postupy pro numerické řešení úloh optimalizace).
2017-11-08 09:11