Institute of Information Theory and Automation

Mathematical Models in Economics

Lecturer: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Faculty: Fakulta dopravní ČVUT
Type of course: magisterský
Department: ZS
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Teorie front (Poissonův proces, procesy zrodu a zániku, model fronty, model a analýza obslužné sítě). Teorie grafů (detekce cyklu, topologické uspořádání grafu, nejkratší a nejdelší cesta grafem, metoda kritické cesty). Optimalizace (extrém skalární a vektorové funkce, průběh skalární funkce, základní postupy pro numerické řešení úloh optimalizace).
Responsible for information: ZS
Last modification: 08.11.2017
Institute of Information Theory and Automation