Institute of Information Theory and Automation

Pokročilé rozpoznávání obrazu

Lecturer: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Faculty: Fakulta informačních technologií ČVUT
Type of course: doktorandský
Department: RO
Semester: letní
Active: yes

Details:

česky/anglicky - podle studentů
Responsible for information: RO
Last modification: 27.04.2015
Institute of Information Theory and Automation