Institute of Information Theory and Automation

Theory of Dynamical Systems

Lecturer: RNDr. Petra Augustová, Ph.D.
Faculty: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Type of course: bakalářský
Department:
Semester: letní
Active: yes
Responsible for information: TR
Last modification: 08.01.2015
Institute of Information Theory and Automation