Institute of Information Theory and Automation

Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 1

Lecturer: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: doktorandský
Department: MTR
Semester: zimní
Active: yes
Responsible for information: MTR
Last modification: 13.01.2015
Institute of Information Theory and Automation