Institute of Information Theory and Automation

Stochastické systémy

Lecturer: Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.
Faculty: Fakulta dopravní ČVUT
Type of course: magisterský
Department: ZS
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Stochastický model (spojitý, diskrétní, stavový, logistický). Odhad parametrů modelu - problém reprodukovatelnosti apriorní hustoty parametrů. Předpověď - jedno a více kroková, se známými a neznámými parametry modelu. Stavový model, odhad stavu pomocí Kalmanova filtru. Logistická regrese, numerická maximalizace log-likelihoodu. Dynamické programování pro optimalizaci dynamických úloh.
Responsible for information: ZS
Last modification: 01.02.2017
Institute of Information Theory and Automation