Institute of Information Theory and Automation

You are here

Statistika

Faculty: 
Fakulta dopravní ČVUT
Semester: 
zimní
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ne

Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

2018-06-14 13:03