Institute of Information Theory and Automation

Statistika

Lecturer: Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.
Faculty: Fakulta dopravní ČVUT
Type of course: bakalářský
Department: ZS
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.
Responsible for information: general
Last modification: 13.11.2017
Institute of Information Theory and Automation