Institute of Information Theory and Automation

You are here

Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I

Lecturer: 
Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
zimní
Course type: 
doktorandský
Current: 
Ne
Referáty o výsledcích teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů, včetně aplikací.
2021-12-08 10:06