Institute of Information Theory and Automation

Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I

Lecturer: Dr. Jan M. Swart,
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: doktorandský
Department: SI
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Referáty o výsledcích teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů, včetně aplikací.
Responsible for information: SI
Last modification: 20.11.2017
Institute of Information Theory and Automation