Institute of Information Theory and Automation

You are here

Spolehlivost systémů a klinické experimenty

Faculty: 
Semester: 
letní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano
Web: 

Cílem přednášky je předložit matematické principy obecné teorie spolehlivosti systémů a techniky analýzy dat o přežití, spolehlivost komponentních systémů, některé asymptotické výsledky teorie spolehlivosti, koncept cenzorovaných experimentů. Postupy budou ilustrovány na praktických úlohách zpracování dat ze zkoušek životnosti materiálů a z klinického výzkumu.

2018-08-01 13:21