Institute of Information Theory and Automation

You are here

Diskrétní struktury

Faculty: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semester: 
zimní
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ano

Cílem předmětu je podat základní teoretické poznatky, týkající se matematické logiky, teorie množin, teorie grafů a teorie algoritmů.

Znalosti: Student zná základy teorie množin, formální logiky a teorie grafů a algoritmů. Zná možnosti použití těchto teoretických oblastí v jednotlivých směrech informatiky a elektrotechniky.

Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky při řešení konkrétní úlohy (např. při klasifikaci dat, zápisu algoritmů, reprezentaci dat grafovými strukturami apod.).

Návaznosti: Poznatky předmětu jsou využívány v dalších předmětech studijního plánu, např. v předmětech Úvod do databázových systémů, Návrh a implementace databázových systémů, Datové struktury a algoritmy nebo Programovací jazyky a překladače.

2020-09-22 13:02