Institute of Information Theory and Automation

You are here

Diskrétní struktury

Faculty: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semester: 
zimní
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ano

Cílem předmětu je podat základní teoretické poznatky, týkající se matematické logiky, teorie množin, teorie grafů a teorie algoritmů.

2020-02-10 12:28