Institute of Information Theory and Automation

You are here

Teorie kvantové pravděpodobnosti

Lecturer: 
Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
letní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne

Úvod do teorie kvantové pravděpodobnosti, která je nekomutativním rozšířením teorie pravděpodobnosti. Po revizi základních pojmů (události, nahodná proměnná, součinové prostory) v novém nastavení se kurs bude věnovat interpretaci i specifickým jevům jako kvantová teleportace, kvantové šifrování aj. Centrální pojmy: C*- algebry (hlavně konečně rozměrné), úplná nezáporná zobrazení. Určeno studentům matematiky se zájmem o pravděpodobnost i studentům fyziky se zájmem o rigorózní matematiku.

2017-11-06 12:14