Institute of Information Theory and Automation

Zpracování obrazu a rozpoznávání I

Lecturer: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ing. Adam Novozámský, Ph.D.
Faculty: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Type of course: magisterský
Department: ZOI
Semester: letní
Active: yes
Responsible for information: ZOI
Last modification: 21.11.2017
Institute of Information Theory and Automation