Institute of Information Theory and Automation

Statistické metody rozpoznávání a rozhodování

Lecturer: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Faculty: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Type of course: magisterský
Department: ZOI
Semester: zimní
Responsible for information: ZOI
Last modification: 03.09.2008
Institute of Information Theory and Automation