Institute of Information Theory and Automation

You are here

Statistické metody rozpoznávání a rozhodování

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
2008-09-03 00:11