Institute of Information Theory and Automation

University courses provided by UTIA

Course name Lecturer Faculty Semester Department
Analytical and statistical theory of exponential families Matúš Matematicko-fyzikální fakulta UK MTR
Authentication Systems Matúš Matematicko-fyzikální fakulta UK letní MTR
Calculus I Valdman Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích zimní MTR
Conditional independence structures Studený Matematicko-fyzikální fakulta UK MTR
Diskrétní matematika Valdman Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích zimní MTR
General theories of logical systems Noguera Filozofická fakulta UK letní MTR
Introduction to Algebraic Logic Noguera zimní MTR
Introductory Statistics Červinka Fakulta sociálních věd UK letní MTR
Large deviations and concentrations Matúš Matematicko-fyzikální fakulta UK MTR
Logika a sémantika Vejnarová Fakulta informatiky a statistiky VŠE oba MTR
Markov distributions over graphs Matúš Matematicko-fyzikální fakulta UK MTR
Matematická informatika Vejnarová Fakulta informatiky a statistiky VŠE zimní MTR
Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 1 Kružík Matematicko-fyzikální fakulta UK zimní MTR
Matematické metody v mechanice pevných látek Kružík Matematicko-fyzikální fakulta UK zimní MTR
Mathematical elasticity Matematicko-fyzikální fakulta UK MTR
Mathematical Fuzzy Logic Noguera Filozofická fakulta UK letní MTR
Mathematics 4B (Probability and statistics) Fakulta elektrotechnická ČVUT zimní MTR
Mathematics 4C (Complex variable and topics from linear algebra) Fakulta elektrotechnická ČVUT letní MTR
Nonlinear differential equations and inequalities Matematicko-fyzikální fakulta UK MTR
Numerická matematika 1 Valdman Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích letní MTR
Numerická matematika 2 Valdman Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích letní MTR
Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI Jiroušek Fakulta elektrotechnická ČVUT MTR
Pravděpodobnostní modely umělé inteligence Vejnarová Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT zimní MTR
Probability and Cryptography Matúš Matematicko-fyzikální fakulta UK zimní MTR
Selected parts from optimization theory Matematicko-fyzikální fakulta UK MTR
Software pro vědecko-technické výpočty Valdman Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích zimní MTR
Statistics Červinka Fakulta sociálních věd UK zimní MTR
Teorie informace a inference Vejnarová Fakulta informatiky a statistiky VŠE MTR
Termodynamika a mechanika kontinua pevné fáze (FSv CVUT) Kružík Fakulta stavební ČVUT MTR
Termodynamika a mechanika kontinua pevné fáze (MFF UK) Kružík Matematicko-fyzikální fakulta UK letní MTR
Responsible for information: admin
Last modification: 15.01.2009
Institute of Information Theory and Automation