Institute of Information Theory and Automation

University courses provided by UTIA

Course name Lecturer Faculty Semester Department
Quantitative Finance I Fakulta sociálních věd UK zimní E
Quantitative Finance II Fakulta sociálních věd UK letní E
Quantitative Methods I Fakulta sociálních věd UK zimní E
Quantitative Methods II Fakulta sociálních věd UK letní E
Rozpoznávání Haindl Fakulta informačních technologií ČVUT zimní RO
Selected parts from optimization theory Matematicko-fyzikální fakulta UK MTR
Seminář o stochastických evolučních rovnicích Seidler Matematicko-fyzikální fakulta UK oba SI
Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I Swart Matematicko-fyzikální fakulta UK zimní SI
Software pro vědecko-technické výpočty Valdman Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích zimní MTR
Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu Matematicko-fyzikální fakulta UK letní ZOI
Speciální seminář ze zpracování obrazu Zitová Matematicko-fyzikální fakulta UK oba ZOI
Spolehlivost a hodnocení rizik (SHR) Volf Fakulta Mechatroniky TU Liberec oba SI
Statistické metody rozpoznávání a rozhodování Flusser Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT zimní ZOI
Statistics Červinka Fakulta sociálních věd UK zimní MTR
Statistika Fakulta dopravní ČVUT letní ZS
Statistika Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Stochastic Processes in Economics I Sladký Fakulta sociálních věd UK oba E
Stochastic Processes in Economics II Sladký Fakulta sociálních věd UK oba E
Stochastic Systems Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Stochastic systems for Erasmus students Nagy Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Stochastické diferenciální rovnice Seidler Matematicko-fyzikální fakulta UK letní SI
Stochastické systémy Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Teorie informace a inference Vejnarová Fakulta informatiky a statistiky VŠE MTR
Teorie prospektů Šmíd Matematicko-fyzikální fakulta UK zimní E
Teorie prostorové informace Marek Přírodovědecká fakulta UK letní VS
Termodynamika a mechanika kontinua pevné fáze (FSv CVUT) Kružík Fakulta stavební ČVUT MTR
Termodynamika a mechanika kontinua pevné fáze (MFF UK) Kružík Matematicko-fyzikální fakulta UK letní MTR
Theory of Dynamical Systems Augustová Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT letní
Theory of Dynamical Systems Kučera Fakulta elektrotechnická ČVUT zimní
Theory of errors an adjustment calculus Soukup Fakulta stavební ČVUT oba ZOI
Responsible for information: admin
Last modification: 15.01.2009
Institute of Information Theory and Automation