Ústav teorie informace a automatizace

Plán seminářů

8. 1. 
5. 2. 
12. 3. 
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 06.02.2018
Ustav teorie informace a automatizace