Ústav teorie informace a automatizace

Komise pro obhajoby DSc. prací v oboru informatika a kybernetika

Údaje na této stránce jsou neaktuální. Od roku 2011 působí komise na Ústavu informatiky AVČR, v.v.i.

Předseda
prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (zemřel 25. 7. 2011)

Místopředseda
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. - Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Členové
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Milan Haindl, DrSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. - Stavebná fakulta STU v Bratislavě
prof. RNDr. František Plášil, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. - Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Olga Štěpánková, DrSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

 

Proběhlé obhajoby

 

Nadcházející obhajoby

 

Více informací o titulu DSc. naleznete zde.

Odpovědnost za obsah: VU
Poslední změny: 09.12.2013
Ustav teorie informace a automatizace