Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení rozpoznávání obrazu

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052505
Publikace ÚTIA: 
seznam

logo PRD Oddělení Rozpoznávání obrazů se zaměřuje na statistické rozpoznávání s důrazem na rozpoznávání založené na vícerozměrných statistických modelech, aplikace konečných směsí, modelování náhodných polí, pravděpodobnostní neuronové sítě a statistický výběr příznaků. Oddělení aplikuje tyto teorie především v ekonomii, automobilovém průmyslu, architektuře, medicíně a klasifikaci a zpracování textů. Ve všech těchto oblastech dosáhli členové skupiny mezinárodního věhlasu představovaného vědeckými oceněními a členstvím v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.

04.05.2018 - 08:11

Detaily

Mgr. Petr Dostál Ph.D.
Ing. Jiří Filip Ph.D.
Ing. Jiří Grim CSc.
Prof. Ing. Michal Haindl DrSc.
Ing. Martin Hatka Ph.D.
Ing. Michal Havlíček Ph.D.
RNDr. Vojtěch Havlíček Ph.D.
Jana Krejčová
Ing. Mikuláš Krupička Ph.D.
RNDr. Stanislav Mikeš Ph.D.
Prof. Ing. Pavel Pudil DrSc.
Ing. Radek Richtr Ph.D.
Ing. Nahidbanu Shaikh
RNDr. Petr Somol Ph.D.
RNDr. Pavel Vácha Ph.D.
Ing. Radomír Vávra Ph.D.
Veronika Vilímovská
Martin Vítek
Martin Vítek
RNDr. Pavel Žid Ph.D.
Období: 2010 - 2012
The main goal of this project is to identify relationships between human perception of real-world materials properties and corresponding computational features. We will use Bidirectional Texture Functions as state-of-the-art digital representation of illumination and view dependent real-world material appearance as an initial data for our analysis.