Ústav teorie informace a automatizace

Oddělení zpracování obrazové informace

Vedoucí oddělení:
Barbara Zitová

Zástupce vedoucího oddělení:
Filip Šroubek

Sekretářka:
Jana Švarcová

telefon: +420 286 581 419
www: http://zoi.utia.cas.cz/
lidé: lidé, doktorandi
Seznam publikací, přednášek, projektů

Oddělení ZOI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zpracování obrazové informace a rozpoznání vzorů. Vývoj metod a aplikací je zaměřen převážně na oblast biomedicíny, na dálkový průzkum Země, na astronomii a na ocharnu kulturního dědictví (restaurování umění).

Hlavní témata výzkumu
  • rozpoznávání objektů na základě jejich invariantního popisu
  • registrace a fúze několika obrazů téže scény pořízené v různé době, různými senzory a/nebo z různých míst za účelem získání informace vyšší kvality
  • teorie momentových invariantů - rotační invarianty, afinní invarianty, konvoluční invarianty a jejich kombinované verze
  • obnova poškozených snímků - vícekanálová slepá dekonvoluce, odšumování se současným zachováním hran, zvýšení kontrastu a barevné úpravy
  • forenzní analýza obrazové informace - detekce nepovolených úprav obrazu

 

Poslední události:Petr Somol

Konání: 18.ledna (pátek) v 10:00 bude v rámci semináře ZOI pořádaná přednáška Petra Somola

Are Better Feature Selection Methods Actually Better?

One of hot topics discussed recently in relation to pattern recognition techniques is the question of actual performance of modern feature selection methods.

1
Ceny akademie věd ČR 2007

Za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu obdržel ocenění 26. června 2007 ve vile Lanna autorský tým (uváděno bez titulů):

Jan Flusser, Filip Šroubek, Barbara Zitová, Tomáš Suk z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

1
Jan Flusser

V roce 2007 byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc. za projekt - Fúze digitálních obrazů nelineárních zobrazovacích modelů

z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Spoluřeššitelka: Ing. Stanislava ŠŠimberová, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

1
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 28.11.2009
Ustav teorie informace a automatizace