Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení zpracování obrazové informace

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
286581419
Publications ÚTIA: 
list

Oddělení ZOI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zpracování obrazové informace a rozpoznání vzorů. Vývoj metod a aplikací je zaměřen převážně na oblast biomedicíny, na dálkový průzkum Země, na astronomii a na ocharnu kulturního dědictví (restaurování umění).

Hlavní témata výzkumu
  • rozpoznávání objektů na základě jejich invariantního popisu
  • registrace a fúze několika obrazů téže scény pořízené v různé době, různými senzory a/nebo z různých míst za účelem získání informace vyšší kvality
  • teorie momentových invariantů - rotační invarianty, afinní invarianty, konvoluční invarianty a jejich kombinované verze
  • obnova poškozených snímků - vícekanálová slepá dekonvoluce, odšumování se současným zachováním hran, zvýšení kontrastu a barevné úpravy
  • forenzní analýza obrazové informace - detekce nepovolených úprav obrazu
admin: 08.02.2017 - 12:55

Detaily

Ing. Michal Bartoš Ph.D.
RNDr. Zuzana Bílková
Mgr. Jan Blažek
Mgr. Jiří Boldyš Ph.D.
Mgr. Jiří Dvořák Ph.D.
Dr. Barmak Honarvar Shakibaei Asli Ph.D.
RNDr. Cyril Höschl Ph.D.
Ing. Jan Kamenický Ph.D.
Ing. Jitka Kostková
Mgr. Jan Kotera
Ing. Babak Mahdian Ph.D.
Ing. Adam Novozámský Ph.D.
Ing. Martin Papík Ph.D.
Ing. Stanislav Saic CSc.
Dr. Ing. Jan Schier
Ing. Lubomír Soukup Ph.D.
Ing. Tomáš Suk Ph.D. DSc.
RNDr. Michal Šorel Ph.D.
Doc. Ing. Filip Šroubek Ph.D. DSc.
Jana Švarcová
Ing. Milan Talich Ph.D.
Ing. Hynek Walner
RNDr. Aleš Zita
Doc. RNDr. Barbara Zitová Ph.D.
2008 - 2008
Today, imaging techniques are essential part of common medical practice. Among these techniques, image registration and fusion plays important role. The task of image registration (or alignment) is to find geometrical transform between two images that eliminates the difference in patient position during image acquisition.
2008 - 2010
This project is concerned with the detection of digital image forgery. The area has an unexplored character and there is alot to do. Authentication of digital images play an important role in forensic investigation, criminal investigation,insurance processing, surveillance systems, intelligence services and journalism.The project is supposed to be carried out in five stages .
2008 - 2010
Předložený projekt se zabývá metodami na zvýšení rozlišení (superresolution, SR) digitálních snímků a videa.Cílem je zvýšit prostorové rozlišení snímků až za hranici danou fyzikálními možnostmi senzorů. Základní myšlenkou SR je vhodně kombinovat sekvenci snímků s nízkým rozlišením do jednoho snímku s vysokým rozlišením.
2007 - 2008
In the process of artwork restoration a restorers report is written, which among others contains materials research of taken microscopic samples. The aim of this research is to identify organic and inorganic compounds using microanalytical methods. The results are used to interpret the painting technique of original paint and re-paints and to describe secondary changes of painting materials.
2007 - 2008
Abstrakt projektu je k dispozici pouze v angličtině.
2007 - 2008
The project aims to utilize methods of digital image processing and pattern recognition in automatic classification of phytopathogenic fungi (within a selected taxonomy group) from microscopy images. First, proper biological specimens will be acquired, photographed and documented in cooperation with the Department of Phytopathology.