Ústav teorie informace a automatizace

Informační inženýrství

Přednášející: Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta ČZU
Typ kurzu: magisterský
Oddělení zajištující výuku: ZOI
Semestr: zimní
Vyučován: Ne

Podrobnosti:

5 kreditů - dotace 2/1 (přednášky/cvičení)
zápočet - testy + semestrální práce
zkouška - ústní
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 22.10.2012
Ustav teorie informace a automatizace