Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Teorie chyb a vyrovnávací počet

Přednášející: 
Fakulta: 
Fakulta stavební ČVUT
Semestr: 
oba
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ne

Účelem předmětu je naučit studenty zpracovávat měřená data, která jsou využívána při řešení teoretických a praktických problémů v geodézii, kartografii a geoinformatice. Hlavní náplní předmětu jsou tedy základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Studenti se seznámí s nejpoužívanějšími metodami teorie odhadu (bayesovským odhadem, metodou nejmenších čtverců) a statistického testování.

30.09.2018 - 11:14