Ústav teorie informace a automatizace

Digitální zpracování obrazu

Přednášející: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: magisterský
Oddělení zajištující výuku: ZOI
Semestr: zimní
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 30.01.2008
Ustav teorie informace a automatizace