Ústav teorie informace a automatizace

Zpracování obrazu a rozpoznávání I

Přednášející: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: magisterský
Oddělení zajištující výuku: ZOI
Semestr: letní
Vyučován: Ano
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 21.12.2010
Ustav teorie informace a automatizace