Ústav teorie informace a automatizace

Statistické metody rozpoznávání a rozhodování

Přednášející: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Fakulta: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: magisterský
Oddělení zajištující výuku: ZOI
Semestr: zimní
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 03.09.2008
Ustav teorie informace a automatizace