Ústav teorie informace a automatizace

Přednášky zajišťované ÚTIA

Název přednášky Přednášející Fakulta Semestr Oddělení
Coding Theory and Cryptography Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Inteligentní vozidlo Kovář Fakulta dopravní ČVUT oba ZOI
Kódování a základy kryptologie Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Matematická analýza 1 Kovář Fakulta dopravní ČVUT zimní ZOI
Matematické algoritmy Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Mathematical Methods in Economics Nagy Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Modelování systémů a procesů Kovář Fakulta dopravní ČVUT letní ZOI
Modelování systémů a procesů Přikryl Fakulta dopravní ČVUT letní AS
Optimal Bayesian decision making Nagy Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Pattern Recognition Haindl Fakulta dopravní ČVUT letní RO
Pravděpodobnost Pecherková Fakulta dopravní ČVUT letní AS
Probability Theory and Statistics Nagy Fakulta dopravní ČVUT oba ZS
Statistika Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Stochastic systems for Erasmus students Nagy Fakulta dopravní ČVUT oba ZS
Stochastické systémy Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Vybrané statistické metody Pecherková Fakulta dopravní ČVUT letní AS
Odpovědnost za obsah: admin
Poslední změny: 08.10.2009
Ustav teorie informace a automatizace