Ústav teorie informace a automatizace

Přednášky zajišťované ÚTIA

Název přednášky Přednášející Fakulta Semestr Oddělení
Advanced Stochastic Methods Nagy Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Inteligentní vozidlo Kovář Fakulta dopravní ČVUT oba ZOI
Mathematical Methods in Economics Nagy Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Modelování systémů a procesů Kovář Fakulta dopravní ČVUT letní ZOI
Pattern Recognition Haindl Fakulta dopravní ČVUT letní RO
Pravděpodobnost Pecherková Fakulta dopravní ČVUT letní AS
Probability and Statistics Fakulta dopravní ČVUT oba ZS
Statistika Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Stochastic Systems Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Stochastic systems for Erasmus students Nagy Fakulta dopravní ČVUT zimní ZS
Stochastické systémy Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Vybrané statistické metody Nagy Fakulta dopravní ČVUT letní ZS
Odpovědnost za obsah: admin
Poslední změny: 08.10.2009
Ustav teorie informace a automatizace