Ústav teorie informace a automatizace

Geometric ergodicity according to Hairer & Mattingly

Přednášející: Jan Seidler
Datum a čas konání: 27.02.2012 - 16:30
Místnost: 203
Oddělení: Stochastická informatika (SI)

Podrobnosti:

Abstract - Postscript, PDF
Ustav teorie informace a automatizace