Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: ZOI Období: 2020 - 2022
The main objective of the project is to develop a dairy cow health control system, the ultimate goal of which would be to significantly reduce the use of antibiotics in the treatment and prevention of infectious mammary gland inflammation. Sub-goals: - Design a system of continuous microbiological diagnostics on dairy farms - Monitor the health and economic benefits of consistently...
Odděl.: ZOI Období: 2019 - 2022
Hlavním účelem projektu je poskytnout nový nástroj pro rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí tvořících kritickou infrastrukturu, kterou je nutné sledovat z hlediska bezpečnosti jejich provozu. Účelu bude dosaženo vytvořením pokročilé technologie včetně softwarových nástrojů pro rychlou diagnostiku stavu mostních konstrukcí určováním a monitorováním jejich...
Odděl.: ZOI Období: 2019 - 2021
The aim of the VKG 3.0 project is a new system for the diagnosis of vocal disorders, consisting of a new type of multi-line video camera and data processing software. The camera will allow to capture the vocal cords in a mode that detects their movement in several places at the same time, so the expert will have better idea of the vocal behavior and thus the ability to effectively make the...
Odděl.: ZOI Období: 2019 - 2020
Bilateral cooperation with University of Antwerp: Separating the invisible from the visible: mixture analysis of macroscopic elemental maps of valuable paintings
Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2021
PROVENANCE is an intermediary-free solution that gives greater control to users of social media and underpins the dynamics of social sharing in values of trust, openness, and fair participation. PROVENANCE will use blockchain to record multimedia content that is uploaded and registered by content creators or identified for registration by the PROVENANCE Social Network Monitor. The scientific and...
Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2023
Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2019
Cílem projektu je vytvoření softwarového systému pro podporu terapie poruch řeči pro dospělé i dětské pacienty s vrozenou i získanou narušenou (oslabenou) motorikou mluvidel. Systém je zaměřen na individuální léčbu pomocí cvičení, která vedou ke zlepšení motoriky jazyka a tedy k lepší artikulaci. Systém bude na základě doporučení terapeuta pro konkrétního pacienta nabízet sestavu cviků,...
Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2020
Cílem projektu je zkoumat nové metody pořizování a zpracování barevného obrazu a využít výsledky tohoto výzkumu v praktických aplikacích s implementací v reálném čase na embedded systémech. Projekt je zaměřen na barevné/multispektrální obrazy (B/MO)s větším barevným rozlišením, mající až několik desítek spektrálních složek. Pro dosažení tohoto cíle je třeba zkoumat tři hlavní cílové oblasti: 1)...
Odděl.: ZOI Období: 2018 - 2020
Objekty, které se pohybují vzhledem k senzoru velkou rychlostí, jsou zaznamenány rozmazaně. Tak častý jev zatím nebyl překvapivě analyzován v oboru počítačového vidění. Funkce rozmazání v sobě obsahuje informace o vlastnostech pohybu objektu. Rozmazání tedy nemusí být přítěž ale nástroj na detekci a sledování rychle se pohybujících objektů. V projektu navrhneme přesné a zároveň použitelné...