Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: SI Období: 2017 - 2019
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrných regresních kvantilů a souvisejících konceptů neparametrické statistiky. Zejména hodláme (a) prozkoumat využití směrových a eliptických (regresních) kvantilů pro statistickou inferenci, (b) několika způsoby zobecnit dosavadní eliptické (regresní) kvantily, (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat...
Odděl.: SI Období: 2014 - 2016
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (regresní) kvantily a (regresní) kvantily definované pomocí polární či sférické soustavy souřadnic (b) prozkoumat asymptotické vlastnosti a užitečnost některých statistik založených na mnohorozměrných (...