Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2013 - 2015
Projekt má za cíl teoretický a empirický výzkum vlivů, které má jednak systémový, tj. především nadnárodní finanční šok a jednak reakce na něj (na národní a nadnárodní úrovni) na chování, výkonnost a blahobyt soukromého sektoru v otevřené ekonomice. Plánujeme přitom přispět mimo jiné k odpovědím na následující otázky: (a) Který typ ekonomické integrace, tj. prostřednictvím...