Ústav teorie informace a automatizace

Běžící granty a projekty

Distributed rational decision making: cooperation aspects

Vedoucí projektu: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
Oddělení: AS
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Trvání: 2017 - 2021
Další informace: zde

Implementation of Industry 4.0 principles during production and repairs of constructional layers of surface transportation

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Šorel, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): FV20356
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání: 2017 - 2019

Productive4.0 - Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZS
Podporováno (ID): 737459
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Trvání: 2017 - 2020
Další informace: zde

SILENSE - (Ultra)Sound Interfaces and Low Energy iNtegrated SEnsors

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZS
Podporováno (ID): 8A17006
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Trvání: 2017 - 2020
Další informace: zde

Convolutional neural networks in digital image restoration

Vedoucí projektu: Mgr. Zuzana Bílková,
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GAUK, No. 1583117
Trvání: 2017 - 2019

InVideo - Image Analysis for the Police of the Czech Republic

Vedoucí projektu: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc., Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): VH20172018014
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Trvání: 2017 - 2018

Perceptually Optimized Measurement of Material Appearance

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
Oddělení: RO
Podporováno (ID): GA17-18407S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2017 - 2019

Predicate graded logics and their applications to computer science

Vedoucí projektu: Carles Noguera, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GA17-04630S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2017 - 2019

Control of walking robots using collocated virtual holonomic constraints

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): GA17-04682S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2017 - 2019

Nonparametric (statistical) methods in modern econometrics

Vedoucí projektu: RNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.
Oddělení: SI
Podporováno (ID): GA17-07384S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2017 - 2019
Další informace: zde


Ukončené projekty:

archiv ukončených projektů ...

Odpovědnost za obsah: admin
Poslední změny: 08.10.2009
Ustav teorie informace a automatizace