Ústav teorie informace a automatizace

Běžící granty a projekty

Implementation of Industry 4.0 principles during production and repairs of constructional layers of surface transportation

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Šorel, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): FV20356
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání: 2017 - 2019

Convolutional neural networks in digital image restoration

Vedoucí projektu: Mgr. Zuzana Bílková,
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GAUK, No. 1583117
Trvání: 2017 - 2019

InVideo - Image Analysis for the Police of the Czech Republic

Vedoucí projektu: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc., Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): VH20172018014
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Trvání: 2017 - 2018

Extraction and application of independent set of moment invariants by means of machine learning

Vedoucí projektu: RNDr. Aleš Zita,
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GAUK, No. 1094216
Trvání: 2016 - 2018

Magnetic resonance perfusion imaging using compressed sensing

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GA16-13830S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2016 - 2018

Invariants and adaptive representations of digital images

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GA15-16928S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2015 - 2017

Early ultrasound detection of breast cancer

Vedoucí projektu: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc., Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): TA04011392
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Trvání: 2014 - 2017

Automatic evaluation of videokymographic recordings for early diagnosis and prevention of vocal fold tumors

Vedoucí projektu: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): TA04010877
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Trvání: 2014 - 2017

ALMARVI - Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Oddělení: ZOI ZS
Podporováno (ID): 7H14004
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Trvání: 2014 - 2017
Další informace: zde


Ukončené projekty:

archiv ukončených projektů ...

Odpovědnost za obsah: admin
Poslední změny: 08.10.2009
Ustav teorie informace a automatizace