Ústav teorie informace a automatizace

Cena děkala ČVUT v Praze Milanovi Anderlemu

Ustav teorie informace a automatizace