Ústav teorie informace a automatizace

Laureáti ceny o nejlepší publikaci 2017

Ustav teorie informace a automatizace