Ústav teorie informace a automatizace

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.

Ustav teorie informace a automatizace