Ústav teorie informace a automatizace

Improved estimator of drift parameter in infinite dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process

Přednášející: Pavel Kříž
Pracoviště: VŠCHT Praha
Datum a čas konání: 03.04.2017 - 15:30
Místnost: 203
Oddělení: Stochastická informatika (SI)

Podrobnosti:

Abstract - Postscript, PDF
Ustav teorie informace a automatizace