Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Improved estimator of drift parameter in infinite dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process

Datum a čas: 
03.04.2017 - 15:30
Místnost: 
Externí přednášející: 
Pavel Kříž
Pracoviště externího přednášejícího: 
VŠCHT Praha
Abstract - Postscript, PDF
27.03.2017 - 20:24