Ústav teorie informace a automatizace

An introduction to stochastic integration in UMD Banach spaces, Lecture 1

Přednášející: Mark Veraar
Pracoviště: Delft University of Technology
Datum a čas konání: 19.03.2012 - 16:30
Místnost: 203
Oddělení: Stochastická informatika (SI)

Podrobnosti:

Abstract - Postscript, PDF
Ustav teorie informace a automatizace