Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Kalman-Bucy filter for fractional noise

Datum a čas: 
30.10.2017 - 15:30
Místnost: 
Externí přednášející: 
Vít Kubelka
Pracoviště externího přednášejícího: 
MFF UK
Abstract - Postscript, PDF
26.10.2017 - 11:25