Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Kalman-Bucy filter for fractional noise, Part II

Datum a čas: 
27.11.2017 - 14:30
Místnost: 
Externí přednášející: 
Vít Kubelka
Pracoviště externího přednášejícího: 
MFF UK
Abstract - Postscript, PDF
22.11.2017 - 19:39