Ústav teorie informace a automatizace

Kalman-Bucy filter for fractional noise, Part II

Přednášející: Vít Kubelka
Pracoviště: MFF UK
Datum a čas konání: 27.11.2017 - 14:30
Místnost: 203
Oddělení: Stochastická informatika (SI)

Podrobnosti:

Abstract - Postscript, PDF
Ustav teorie informace a automatizace