Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Kalman-Bucy filter for fractional noise, Part III

Datum a čas: 
04.12.2017 - 14:30
Místnost: 
Externí přednášející: 
Vít Kubelka
Pracoviště externího přednášejícího: 
MFF UK
Abstract - Postscript, PDF
30.11.2017 - 11:23