Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Fyzické katalogy

Katalog knihovny ÚTIA - vyhledávání v knihovním systému Aleph 500.

Souhrnný katalog Adademie věd - vyhledávání v knihovnách všech pracovišť AV ČR, systém Aleph 500.

Časopisy v knihovně ÚTIA - časopisy dostupné v knihovně v tištěné verzi, podle ročníků

02.05.2018 - 14:49