Ústav teorie informace a automatizace

Fyzické katalogy

Katalog knihovny ÚTIA - vyhledávání v knihovním systému Aleph 500.

Souhrnný katalog Adademie věd - vyhledávání v knihovnách všech pracovišť AV ČR, systém Aleph 500.

Časopisy v knihovně ÚTIA - časopisy dostupné v knihovně v tištěné verzi, podle ročníků

Odpovědnost za obsah: KN
Poslední změny: 13.08.2012
Ustav teorie informace a automatizace