Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Lokální pobočka společnosti IEEE pro řídicí systémy (IEEE Control Systems Society)

10.01.2011
Lokální pobočka společnosti IEEE pro řídicí systémy (IEEE Control Systems Society.
Nové složení výboru pobočky a další podrobnosti na http://control.ieee.cz/?q=aboutcss
11.01.2011 - 14:11