Ústav teorie informace a automatizace

Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky udělena Tomáši Kroupovi

Tomáš Kroupa

Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR, udělil Cenu za vynikající výsledky vědecké práce pro mladé vědecké pracovníky v roce 2012

Ing. T. Kroupovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Odpovědnost za obsah: VU
Poslední změny: 15.10.2012
Ustav teorie informace a automatizace