Ústav teorie informace a automatizace

Research Professor Title

Photo from the ceremony.
Prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc. received the scientific title "Research Professor in Social Sciences and Humanities" from the President of the Czech Academy of Sciences on May 24, 2017.
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 06.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace