Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Copulas in extreme-value theory

Datum a čas: 
14.01.2019 - 15:30
Místnost: 
Externí přednášející: 
Vít Kubelka
Pracoviště externího přednášejícího: 
MFF UK Praha

Abstrakt: Postscript, PDF

06.01.2019 - 15:12