Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Publication details

Moment Invariants in Image Analysis

Journal Article

Flusser Jan


serial: Trans. on Engineering, Computing and Technology vol.11, 2 (2006), p. 196-201

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk, GA102/04/0155, GA ČR

keywords: moment invariants, pattern recognition

abstract (eng):

Moment Invariants and their Use in Image Analysis

abstract (cze):

Momentové invarianty a jejich použití v analýze obrazu

Cosati: 09K

RIV: JD

21.12.2012 - 16:10