Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Publication details

Fúze digitálních snímků

Journal Article

Flusser Jan


serial: Bulletin Grantové agentury České republiky vol.15, 4-5 (2007), p. 7-10

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/04/0155, GA ČR

keywords: image fusion, fusion for image restoration

abstract (cze):

Podle typu vstupních dat a podle účelu výsledné aplikace rozeznáváme tři základní typy fúze obrazů.

RIV: BC

21.12.2012 - 16:10